prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

amnestie

Dobrý den, jako strana jste vyslovily nesouhlas s rozsahem amnestie, pro kterou se rozhodl prezident. Co si ale o ni myslíte vy osobně? A především, co říkáte na to, že chce kvůli tomu opozice opět vyvolat hlasování o nedůvěře? Prý proto, že to premiér podepsal. Ale měl jinou možnost? A kdyby to nepodepsal, byla by amnestie platná či ne. A v souvis

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Církevní restituce

Vážený pane poslanče, úvodem bych chtěl říci, že nemám nic proti vyrovnání se s minulostí, ale vzhledem k tomu, že v otázce církevních restitucí je dle mého názoru mnoho otazníků ( v kontextu k žádosti od pana prezidenta adresované lídrům koaličních stran je jasné, že nejsem sám, kdo dané otazníky vidí) a bohužel Já, jako obyčejný občan ČR, nem

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Je nutné urychleně usednout k jednomu stolu a intenzivně jednat

Vážený pane,  jak vidíme denně na obrazovkách, je situace na Šumavě velmi složitá  Proto jsme tam jako zástupci Výboru pro životní prostředí PS vyjeli zhruba před dvěma měsíci a setkali se s jednotlivými skupinami (starostové, ochranáři ....). Se zástupci MŽP jsme se domluvili, že budou pokračovat práce na koncepčních materiálech. jichž s

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Na značných plochách půdy je eroze vážným problémem

Vážený pane, je pravdou, že na značných plochách půdy je eroze vážným problémem a horní část půdního profilu je degradována (úbytek organické hmoty, živin ..). Pak můžeme zaznamenávat řadu negativních vlivů na životní prostředí (např. ovlivnění vodních zdrojů), tak na produkci. V zemědělství to může být snížení výnosů, v lesích pak např. ujímání sa

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Šumava

Pane profesore, jaký máte názor na situaci na Modravě, už se prokázalo, že mezi uschlými stromy se zelenají malé stromečky dřív než na holinách, co si o tom myslíte?

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Hynutí smrku v ČR

 Hynutí smrku v ČRSmrk ztepilý (Picea excelsa) je zastoupen v lesních porostech ČR padesáti pěti procenty a tvoří tak hlavní dřevinu našich lesů. V minulosti došlo k největším úhynům smrku zejména z důvodů imisního zatížení v severních pohraničních horách, kde vlivem znečištění ovzduší bylo silně poškozeno cca 100 tis ha převážně s

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Smrkové lesy

Pane profesore, je pravda, že z dlouhodobého hlediska vymírají v Evropě smrkové lesy? Je možné s tím dát do souvislosti kůrovcovou kalamitu v Čechách a nemyslím tím jen Šumavu, o které se nejvíc mluví, díky mirek

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Chemie

Pane poslanče, jste uznávaný odborník na životní prostředí. Domníváte se, že ten silný odpor proti použití chemie v boji s kůrovcem je opodstatněný? Pokud vím, chemické postřiky se používaly často, děkuji.

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

TOP09 a životní prostředí

Vážení, TOP 09 má v prioritách i životní prostředí s následujícími 4 oblastmi: 1. Ochrana krajiny. V rámci této priority je cílem TOP 09 péče o lesy, zemědělskou půdu, ochrana zdrojů vod a ochrana krajiny. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zlepšení územního plánování, ochrana zemědělské půdy a přírodních ploch před živelným r

prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.