prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,42. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

15. 3. 2011 11:27:12 - Miloš K.

TOP09 a životní prostředí

pane poslanče,chci se zeptat, jaké jsou priority vaší strany v oblasti životního prostředí? díky Miloš K.

Odpověď

18. 3. 2011 9:25:18 - prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Vážení,

TOP 09 má v prioritách i životní prostředí s následujícími 4 oblastmi:

1. Ochrana krajiny. V rámci této priority je cílem TOP 09 péče o lesy, zemědělskou půdu, ochrana zdrojů vod a ochrana krajiny. Prostředkem k dosažení těchto cílů je zlepšení územního plánování, ochrana zemědělské půdy a přírodních ploch před živelným rozšiřováním skladových a jiných ploch do volné krajiny.  Formou komplexních pozemkových úprav podporovat opatření, která povedou k zadržení vody a budou sloužit jako protipovodňová opatření a podstatně omezí vodní a větrnou erozi půdy. V neposlední řadě je cílem TOP 09 podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům

 2. Péče o kvalitu životního prostředí. Cílem TOP 09 je nejen ochrana ovzduší proti jeho znečišťování např. vlivem dopravy. Ke kvalitě života však patří rovněž péče o nezávadnost potravin, čistotu vody, ochranu před hlukem, zachování čistého a příjemného městského či vesnického prostředí, nezávadné nakládání s odpady komunálními i nebezpečnými, stejně jako ochrana před účinky nebezpečných chemikálií.

 3. Udržitelný rozvoj. Prioritou je harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Ekologická opatření jsou nikoliv brzdou, ale příležitostí k ekonomickému rozvoji např. efektivní technologie v oblasti využití různých druhů energie. Jejich prostřednictvím lze zajistit získávání energie z vyváženého energetického mixu z jednotlivých zdrojů. TOP 09 rovněž podporuje primární třídění odpadů a všechny druhy jejich využívání materiálového i energetického.

4. Spolupráce na úrovni EU i při řešení globálních výzev. Cílem je podporovat a účastnit se mezinárodních programů na zlepšování životního prostředí v Evropě i ve světě, být aktivní v příhraniční spolupráci se sousedními státy.

 S pozdravem Bořivoj Šarapatka