prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,19. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

Jak často zasedá zastupitelstvo?

Krajská zastupitelstva zasedají zpravidla 4x do roka a protože v letních měsících jsou zastupitelé (nikoliv zaměstnanci) různě, dle svých a možností jejich zaměstnavatelů, na dovolených, hrozilo by, že zastupitelstvo nebylo usnášení schopné. Ale uklidním Vás, vše se stihlo, tak jak mělo, během zastupitelstva v září.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

Nadaných dětí přibývá

Asi k tomuto účelu nemusíme zřizovat speciální školy, ale je absolutní nutností se takovým dětem věnovat. Zatím MŠMT se věnuje pouze inkluzi a oblasti talentovaných si moc nevšímá. 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

O čem podle vás skandály kolem opisování diplomek svědčí?

 Opisovat se nemá. To, že se terčem těchto kontrol stali právě ministři této vlády mělo jasný cíl. Už jsem zmínil v rozhovoru pro ČT, pokud se má něco takového dělat, tak nejen všem politikům, ale všem lidem, kteří nesou odpovědnost za klíčová rozhodnutí. To, že nám v tomto selhávají také vysoké školy, je daní za masifikaci vysokoškolského vzd

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

K maturitě

 Nejsem si vědom toho, že by fatální chybu udělal ministr. Matematika je základem správného myšlení a proto budu trvat na tom, že má být povinná. A týká se to diplomatů stejně jako inženýrů. Souhlasím s tím, aby se změnila její výuka, ale jsem proti snižování nároků na ověření bazálních znalostí, které maturant musí mít.  

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

hlasování o šéfovi GIBS

 Já jsem avizoval, že v této době mám zasedání Vědecké rady univerzity, kde jsem musel hlasovat v procesu jmenování profesorů. Pana Ondráčka jsem nikdy nevolil před tím a nevolil bych ho ani v pátek.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. odpověděl na dotaz

reforma školsltví

Samozřejmě. V našem kraji už tak činíme. A myslím, že není třeba, aby studenti na školství více participovali. Firemní sféra si v posledních letech hodně uvědomuje, že musí přispět ze svých soukromých zdrojů a tak i činí. Příkladem je duální vzdělávání, které u nás pilotně v kraji ověřujeme.