prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16.12.2018 17:34:00

Slovo držíme, majitelé lesů si mohou zažádat o dotaci

Slovo držíme, majitelé lesů si mohou zažádat o dotaci

Vlastníci lesů si mohou zažádat o krajskou podporu na zpracování kůrovcových stromů, ale také na další hospodaření v lesích. Peníze mohou využít na oplocení porostů k ochraně před zvěří, úklid klestu nebo na lapače hmyzích škůdců.

 Moravskoslezský kraj tak doplňuje dotace, které vlastníkům lesa nabízí stát. Z krajské kasy lesům pomůže 9 milionů korun.

„Situace v našich lesích vygradovala kvůli kůrovci do kalamitního stavu. Proto jsem letos v létě zřídil kalamitní štáb, který jednal s vlastníky lesů, odborníky a zástupci Moravskoslezského kraje. Slíbili jsme, že pomůžeme tuto neudržitelnou situaci řešit. Pomoc spočívala v komunikaci s vládou, kdy jsme kladli důraz, aby se kůrovcová kalamita řešila i na národní úrovni. Taky jsme slíbili finanční podporu. Slovo držíme, majitelé lesů si mohou zažádat o dotaci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že je vypsaná dotace určena hlavně malým vlastníkům lesa.

„Krajský příspěvek má majitelům lesů kompenzovat náklady na řešení kůrovcové kalamity a to hlavně v činnostech, které nepodporuje svým dotačním programem stát. Naším cílem je zachování nebo obnova lesních ekosystémů v Moravskoslezském kraji. Proto si vlastníci lesů mohou požádat i o prostředky na údržbu, jako je třeba úklid klestu. Peníze lze využít i na oplocení porostů, aby byly mladé stromky chráněny před zvěří,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová s tím, že zájemci mohou své žádosti o dotaci podávat v období od 1. února do 28. června 2019. Podrobné informace o vyhlášených dotačních programech jsou k dispozici na webových stránkách kraje.

Kraj intenzivně řeší i jmelí

Moravskoslezský kraj chce jít příkladem v boji se jmelím kolem krajských cest. Při jednáních s Ministerstvem životního prostředí ČR se zástupcům kraje podařilo vyjednat úpravu podmínek žádostí o příspěvek státu na likvidaci. Zásadní změna spočívala ve změně spoluúčasti.

„Díky jednání vedení kraje s ministerstvem životního prostředí byla v rámci Operačního programu životní prostředí vyhlášena výzva, zájemci mohli žádat o příspěvek na opatření, která šíření jmelí bílého omezí. Podařilo se nám vyjednat snížení podílu povinného kofinancování žadatele o dotaci, a to na vstřícných 15 procent,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství Jarmila Uvírová a dodala, že Moravskoslezský kraj těchto zvýhodněných podmínek hodlá využít a o státní podporu na boj se jmelím požádá také.

„Je nám jasné, že pro některé majitele napadených stromů může být i tato nízká patnáctiprocentní spoluúčast neúnosná. Invazi jmelí do našeho regionu vnímáme jako velký problém, který rozhodně chceme řešit. Proto je Moravskoslezský kraj připraven úspěšným žadatelům o podporu nabídnout možnost získat individuální dotaci, která by povinné spolufinancování na projektu alespoň částečně pokryla,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj plánuje pořádat semináře, na kterých podrobně vysvětlí podmínky a správný způsob podávání žádostí. Kraj také nabídne spolupráci obcím, odborným institucím a správcům státního majetku, jako jsou Povodí Odry nebo Lesy ČR. „Zvažujeme iniciovat změnu zákona o ochraně přírody a krajiny. Chceme, aby bylo napadení dřeviny jmelím zařazeno mezi škodlivé faktory. Při jejich výskytu by tak bylo možné vlastníkovi dřeviny nařídit provedení nezbytných zásahů. Ať už by šlo o ošetření, ořez, nebo dokonce pokácení dřeviny,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová s tím, že kraj bude nadále pokračovat v přípravě projektů na likvidaci jmelí na krajských pozemcích.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama