Český statistický úřad: Nejvíce rostly tržby za informační a komunikační činnosti

10.05.2018 19:37

V 1. čtvrtletí 2018 se tržby ve službách meziročně zvýšily o 2,3 %. Po očištění o kalendářní vlivy vzrostly tržby ve službách o 3,4 %. „Tržby ve službách rostou nepřetržitě od začátku roku 2015, tedy už třináct čtvrtletí v řadě. V letošním 1. čtvrtletí jsme nejvyšší růst zaznamenali v odvětví informační a komunikační činnosti, kde se tržby zvýšily o 4,9 %," uvedla ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ Marie Boušková.

Český statistický úřad: Nejvíce rostly tržby za informační a komunikační činnosti
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V 1. čtvrtletí sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 2,2 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy se meziročně zvýšily reálně o 3,4 %, bez očištění o 2,3 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,2 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce kromě činností v oblasti nemovitostí.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy zvýšily o 3,4 %. Nejvýrazněji rostla sekce informačních a komunikačních činností následována sekcí dopravy a skladování.

Meziročně se tržby bez očištění zvýšily o 2,3 %. V jednotlivých sekcích byl vývoj následující:

- v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 3,6 %. Nejvíce vzrostly tržby ve skladování a ve vedlejších činnostech v dopravě (o 6,8 %). Růst tržeb zaznamenala také vodní doprava (o 3,2 %), poštovní a kurýrní činnosti (o 2,9 %) a objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava (o 2,0 %). Naopak v letecké dopravě se tržby snížily o 7,1 %;

- v ubytování, stravování a pohostinství se tržby zvýšily o 1,7 %. V ubytování vzrostly tržby o 2,6 % a ve stravování a pohostinství o 1,4 %;

- v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 4,9 %. Především vzrostly tržby informačním činnostem (o 7,1 %), telekomunikačním činnostem (o 5,5 %) a činnostem v oblasti informačních technologií (o 5,0 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Tržby se zvýšily také vydavatelským činnostem (o 4,4 %) a tvorbě programů a vysílání (o 3,2 %). Pokles tržeb o 1,7 % vykázal tzv. filmový a hudební průmysl;

- v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně klesly o 1,5 %. Pokles zapříčinilo především snížení tržeb v objemově významnějším pronájmu nemovitostí o 2,1 %. V realitních kancelářích tržby naopak vzrostly o 0,9 %;

- v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 0,8 %. V této sekci rostly tržby především ostatním profesním, vědeckým a technickým činnostem (o 5,4 %), kam se řadí například překladatelské či fotografické služby, ale také zprostředkovatelské činnosti nebo činnosti stavebního dozoru. Navýšení tržeb dosáhlo také objemově nejvýznamnější odvětví architektonických a inženýrských činností (o 1,9 %) a také odvětví právních a účetnických činností (o 1,5 %). Tržby se naopak meziročně snížily reklamním agenturám a průzkumu trhu (o 4,6 %) a také činnostem vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 0,8 %);

- v administrativních a podpůrných činnostech tržby vzrostly o 0,7 %. Nejvýrazněji se nárůst projevil u cestovních agentur (o 6,1 %), které se po propadu v minulém čtvrtletí opět vrátily k meziročnímu růstu. Vyšších tržeb dosáhly také pronájem a operativní leasing (o 3,6 %) a administrativní a kancelářské činnosti (o 1,8 %). V ostatních odvětvích této sekce již tržby meziročně klesaly, nejvýrazněji pak agenturám práce (o 4,2 %), které tak navázaly na pokles z posledního čtvrtletí loňského roku. Nižší tržby zaznamenaly také činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,4 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 1,3 %).