IROP podpoří mateřské školky v krajích více než dvěma miliardami korun

18.05.2017 12:37

Více než 2,2 miliardy korun z evropských fondů pomohou ke zkvalitnění předškolního vzdělávání v regionech. Přispěje k tomu celkem 157 projektů, které ke spolufinancování z výzev IROP „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“ doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

IROP podpoří mateřské školky v krajích více než dvěma miliardami korun
Foto: Centrum pro regionální rozvoj
Popisek: Centrum pro regionální rozvoj

V rámci zmíněných výzev Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou realizovány stavební práce a pořízeno vybavení pro předškolní zařízení pečující o děti do tří let. Projekty budou realizovány na území v celé České republiky mimo území hl. m. Prahy v místech, kde je prokazatelně nedostatečná kapacita ve školkách.

Cílem výzev je nejen zlepšení prostředí pro děti, ale i vyřešení zájmu mladých rodin o zapojení svých potomků do předškolního vzdělávání. Nabídka kvalitnější předškolní výchovy umožní rodičům návrat do práce, dětem pak zapojení do kolektivu a snazší vstup do dalšího vzdělávání. Rozšířením kapacit v mateřských školách vzniknou také nová pracovní místa.

Příkladem řešení problému nedostatku míst ve školkách může být například nová stavba Mateřské školy Úsměv v Benešově na místě původní a kapacitně nevyhovující školky. Projekt počítá se demolicí stávající provozní budovy a výstavbou nové budovy s pěti učebnami, stravovacím úsekem, zázemím a kompletním vybavením s kapacitou 140 dětí, včetně pořízení kompenzačních pomůcek, herních prvků a multifunkčního venkovního prostranství s charakteristikou dětského hřiště. IROP stavbu podpoří 51 miliony korun.

Na sladění pracovního a osobního života rodičů se zaměřují i další projekty. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolu s nárůstem počtu zaměstnanců a studentů rozšíří za 8,5 milionů korun počet míst ve své mateřské škole z 28 na 52, příspěvek z evropských fondů tvoří 7,2 milionů korun. Upraveny budou také venkovní prostory - výsadbou stromů, instalací kolotoče, domečku, tabule a posezení.

V Ostravě-Svinově bude částkou 3,2 milionů korun spolufinancováno vybudování a zařízení jeslí Mrňousek. Nákupem budovy, úpravou vnitřních prostor a venkovního prostranství vznikne hygienické a bezpečné prostředí rodinného typu pro dvacet dětí, v němž budou moci pobývat v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. Na jesle navazuje již existující mateřská škola stejného zřizovatele.

Projekty obou výzev administrují specialisté Centra z jednotlivých krajů České republiky. Jedinou výjimkou jsou projekty ze Středočeského kraje, které administrují pracovníci v Kraji Vysočina.

O Centru pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (ZDE) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014 – 2020) má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů při dodržení vysoké kvality.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Proč jste jako jiní neodpověděli na otázky týkající se svobody projevu?

https://beta.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prekvapeni-ze-SPOLU-Vondra-zaslal-odvaznou-odpoved-Muze-mit-dohru-755196. Je to proto, že máte máslo na hlavě, protože jste to hlavně vy, kdo tu chce omezit svobodu slova - vy to tedy nazýváte boj s dezinformacemi, ale přitom ani nejste schopni definova...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

16:08 Ministerstvo spravedlnosti: Rada Evropy představila první globální úmluvu o umělé inteligenci a lidských právech

Parlamentní shromáždění a Výbor ministrů Rady Evropy daly zelenou první mezinárodní úmluvě o umělé i…