Liberecký kraj: Informace, související se zvláštním způsobem hlasování osob v karanténě nebo izolaci

24.09.2020 8:24

Určení telefonního čísla pro požádání oprávněného voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a informace, související s tímto zvláštním způsobem hlasování.

Liberecký kraj: Informace, související se zvláštním způsobem hlasování osob v karanténě nebo izolaci
Foto: kraj-lbc.cz
Popisek: Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje tímto podle ust. § 17 odst. 1 a 2 zák. č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (dále jen „zák. o zvláštních způsobech hlasování“) v zákonem stanovené lhůtě zveřejňuje na své internetové schránce telefonní číslo

48 5226 351

pro dobu: úterý 22.9.2020 – čtvrtek 8.10.2020, s provozní dobou:

tabulka

na kterém oprávněný volič, tzn.

a) občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (3.10.2020 / pro případné II. kolo do Senátu dne 10.9.2020) dosáhne věku 18 let;

b) který, vzhledem k tomu, že má adresu místa trvalého pobytu v Libereckém kraji, je oprávněn hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje, a v Libereckém kraji pobývá

c) NEBO který, vzhledem k tomu, že má adresu místa trvalého pobytu v územním obvodu volebního obvodu č. 36 – Česká Lípa, je oprávněn hlasovat ve volbách do Senátu, a na území tohoto volebního obvodu v území Libereckého kraje také pobývá;

d) který je ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování dle zák. o zvláštních způsobech hlasování, evidován jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, příp. tuto skutečnost může prokázat předložením potvrzení vydaného jí poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice;

který z vážných důvodů nemohl využít hlasování u volebního stanoviště a hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, může požádat o zajištění tohoto způsobu hlasování Krajský úřad Libereckého kraje, tedy v kraji, kde oprávněný volič pobývá.

O hlasování do zvláštní přenosné volební schrány lze požádat výhradně jen TELEFONICKY, v uvedené době, na výše uvedené telefonní číslo Krajského úřadu Libereckého kraje

  • pro účel hlasování ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje a příp. též I. kola voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa nejpozději do 20:00 hod., čtvrtka dne 1. října 2020
  • pro účel případného konání II. kola voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa nejpozději do 20:00 hod., čtvrtka dne 8. října 2020.

Oprávněný volič je během telefonátu povinen Krajskému úřadu Libereckého kraje sdělit: své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu, kde pobývá na území Libereckého kraje, a telefonní číslo.

NEBUDOU-LI splněny výše uvedené podmínky ? podle ust. § 17 odst. 3 zák. o zvláštních způsobech hlasování Krajský úřad Libereckého kraje k požádání nebude přihlížet.

BUDOU-LI splněny výše uvedené podmínky ? Krajský úřad Libereckého kraje oprávněného voliče, který řádně a včas požádal o tento zvláštní způsob hlasování, zapíše do seznamu oprávněných osob, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

V této souvislosti považujeme za nezbytné uvést, že krajský úřad informaci o voličích, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné schránky předá obecním úřadům příslušným podle místa pobytu oprávněného voliče. Obecní úřad neprodleně informaci o podání žádosti oprávněného voliče – osobě v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 (o hlasování do zvláštní přenosné schránky) poskytne příslušné okrskové volební komisi, která ji přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů (učiní u jména voliče poznámku) proto, aby bylo zabráněno případné dvojí volbě jednoho voliče.

Následně komise pro hlasování (opatřená ochrannými prostředky) navštíví oprávněného voliče se zvláštní přenosnou volební schránkou v místě, kde pobývá, a to ve dnech

  • pro účel hlasování ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje a příp. též I. kola voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa v době od 7:00 do 22:00 hod. pátku dne 2. října 2020 nebo od 7:00 do 14:00 hod. soboty dne 3. října 2020 (krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny)
  • pro účel případného konání II. kola voleb do Senátu ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa v době od 7:00 do 22:00 hod. pátku dne 9. října 2020 nebo od 7:00 do 14:00 hod. soboty dne 10. října 2020 (krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny)

Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká nejvýše 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítl.

Pakliže volič

  • se po výzvě komise pro hlasování do 10 minut k hlasování dostaví;
  • komisi pro hlasování předložením občanského průkazu prokáže svou totožnost, věk a adresu,
  • případně (není-li uveden v seznamech osob, které jsou v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19) prokáže skutečnost, že je osobou evidovanou v karanténě nebo izolaci komisi pro hlasování, a to potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice,

bude oprávněnému voliči hlasování umožněno.

Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

V kladném případě (umožní-li komise pro hlasování oprávněnému voliči hlasování do zvláštní přenosné volební schránky) vydá komise pro hlasování oprávněnému voliči pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat, úřední obálku označenou úředním razítkem Krajského úřadu Libereckého kraje a v případě voleb do Senátu též číslem volebního obvodu (č. 36). Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

Při využití zvláštního způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

zkrácení rodičovské

Je pořád ve hře nebo ne? Je to něco, na co byste přistoupili? Myslíte, že je to v dohledné době možné? Když už, není třeba první investovat do výstavby nových školek a nějak vyřešit zkrácené úvazky, dnes vás na ně nechce moc zaměstnavetelů brát, jelikož se jim to ani nevyplatí, stejně jako se to nev...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Celní správa: Člen buňky motorkářského gangu pašoval kokain

17:19 Celní správa: Člen buňky motorkářského gangu pašoval kokain

Celníci z protidrogového brněnského oddělení Generálního ředitelství cel společně s kriminalisty Kra…