Program Amgen Teach investuje téměř 3 miliony korun do vzdělání v České republice

06.10.2014 9:30

Praha, 30. 9. 2014 – Kvalita středoškolského vzdělání je téma, kterým se české školství zabývá dlouhodobě. Důvodem je nejen podfinancování oblasti školství, ale také skutečnost, že část učitelů má omezený přístup k průběžnému školení, díky kterému by mohli získat nové zkušenosti s moderními vyučovacími metodami. Program Amgen Teach chce cílenými investicemi tuto situaci změnit. V České republice bude program realizován ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Jednotlivé vzdělávací aktivity budou v prvním roce podpořeny částkou 850 tisíc korun z celkového rozpočtu programu Amgen Teach do roku 2016, který činí téměř 3 miliony korun.

Program Amgen Teach investuje téměř 3 miliony korun do vzdělání v České republice
Foto: red
Popisek: Mikroskop - ilustrační foto

Úroveň středoškoláků studujících chemii klesá

Poptávka po pracovní síle v oboru farmacie, biochemie a dalších přírodovědných oborech neustále roste. Do účinného a inspirativního kontaktu s přírodními vědami se ale během vzdělávání dostává příliš málo studentů. V České republice zároveň čelíme i dalšímu problému. „V posledních letech pozoruji, že se neustále snižuje kvalita absolventů středních škol, a to nejen v oblasti přírodních věd,“ říká Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací České republiky a ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze. K tomu se přidává prudký nárůst studentů na českých vysokých školách. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že zatímco v roce 2001 studovalo na českých vysokých školách 203 461 studentů, v roce 2012 to bylo již 381 272. Počet vysokoškoláků zaměřujících se na chemii pak vzrostl více než dvojnásobně – v roce 2001 to bylo 1761 studentů, v roce 2012 již 4187. „Stále se objevují velmi nadaní studenti, kteří dokáží uspět i v mezinárodní konkurenci, ale v průměru pozorujeme snižující se úroveň našich uchazečů. Proto je potřeba, aby se úroveň technického a přírodovědeckého vzdělání na středních školách zvýšila,“ uvádí rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Vzdělávání je potřebné i pro středoškolské profesory

Řada učitelů nemá přístup k průběžnému školení, díky kterému by mohli svým studentům zprostředkovávat špičkové zkušenosti. Program Amgen Teach si klade za cíl tento fakt změnit. V České republice budou investovány téměř 3 miliony korun do organizace odborných workshopů a vzdělávacích aktivit. V letošním školním roce byl již podpořen 28. ročník Letní školy chemie pro středoškolské učitele a studenty. V říjnu se v Brně uskuteční Veletrh nápadů učitelů chemie, v dalších měsících a v roce 2015 se pak uskuteční specializované workshopy pro učitele. „Našim hlavním cílem je nabídnout středoškolským učitelům možnost seznámit se s moderními výukovými metodami v oboru chemie. Pokud program Amgen Teach přispěje k porozumění a zájmu mladé generace o přírodní vědy, budou jeho cíle naplněny vrchovatě,“ doplňuje MUDr. Olga Kaucká Kroftová Ph.D., lékařská ředitelka společnosti Amgen ČR.

Silný partner je zárukou kvalitních vzdělávacích programů

Program Amgen Teach je celoevropská iniciativa,  která je řízena  European Schoolnet – nevládní organizací se sídlem v Bruselu. V současné době se realizuje v 10 evropských zemích s celkovým rozpočtem 60 milionů korun – vedle České republiky ještě v Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Polsku, Rakousku, ve Španělsku a v Turecku. Program Amgen Teach je v každé z vybraných evropských zemí připravován ve spolupráci s přední vzdělávací institucí v oblasti přírodních věd. V České republice se partnerem programu stala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. „Chceme ve spolupráci

s programem Amgen Teach pomoci středoškolským učitelům získat zkušenosti s nejmodernějšími učebními postupy. Nabídnout jim návod, jak ve svých žácích prohloubit cit pro přírodní vědy. Nejen, že můžeme podpořit aktivity, které jsme již realizovali bez této podpory, ale zároveň můžeme uskutečnit
i další vzdělávací programy, na které se nám v minulosti nedostávalo potřebných finančních prostředků,“
dodává prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Přínos programu Amgen Teach bude po jeho ukončení vyhodnocen prostřednictvím zpětné vazby získané přímo od jeho účastníků – středoškolských učitelů. „Jde nám o to, aby tento koncept byl opravdu přínosný a užitečný pro učitele i studenty. Proto budou akce pořádané v rámci programu Amgen Teach vyhodnoceny pomocí podrobného dotazníku. Tato informace bude velmi důležitá pro zkvalitňování programu v příštích letech,“ dodává MUDr. Olga Kaucká Kroftová Ph.D.

 

Projekty podpořené
v rámci programu Amgen Teach

Ø  28. ročník Letní školy pro středoškolské pedagogy
a studenty středních škol – srpen 2014

Ø  3. ročník Veletrhu nápadů učitelů chemie – říjen 2014

Ø  1. workshop pro učitele chemie – listopad 2014

Ø  2. workshop pro učitele chemie – únor 2015

Ø  3. workshop pro učitele chemie – květen 2015

 

 

O společnosti Amgen

Společnost Amgen přináší potenciál biologických léků pacientům trpícím závažnými onemocněními, a to díky výzkumu, vývoji a výrobě inovativních léčebných přípravků. Vycházíme z pokročilého studia lidské genetiky, která nám pomáhá porozumět složitostem chorob
na molekulární úrovni. Ze společnosti Amgen, která je již od roku 1980 pionýrem v oblasti vývoje biotechnologií, vyrostla jedna z největších světových biotechnologických společností, jež vyvíjí portfolio léčebných přípravků s přelomovým potenciálem pro miliony pacientů po celém světě.

Více informací na www.amgen.cz

 

O Vysoké škole chemicko-technologické v Praze

VŠCHT spojuje tradici s nejmodernějšími nanotechnologiemi, biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Dlouhodobě vykazuje vysoký počet prestižních zahraničních projektů i tuzemských projektů základního a aplikovaného výzkumu. Spolu
s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

 

Více informací na www.vscht.cz

 

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

NKÚ: Ženijní vojsko pracuje se zastaralou a poruchovou technikou, pontonové mosty neunesou nové tanky

10:17 NKÚ: Ženijní vojsko pracuje se zastaralou a poruchovou technikou, pontonové mosty neunesou nové tanky

Ženijní vojsko má nezastupitelnou roli při bojové podpoře Armády ČR (AČR). Část jeho techniky je vša…