Rada pro výzkum, vývoj a inovace jednala se zahraničními experty a zvolila členy vědecké rady GA ČR

01.12.2018 7:34 | Zprávy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 30. listopadu sešla na pravidelném zasedání. Jednání se účastnili již popáté členové jejího Mezinárodního poradního orgánu.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace jednala se zahraničními experty a zvolila členy vědecké rady GA ČR
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Úřad vlády České republiky

K hlavním tématům patřily vedle odborných doporučení Mezinárodní rady volby členů a předsedy vědecké rady Grantové agentury ČR a tradičně také průběh zavádění Metodiky 2017+. Rada současně mimořádně uvolnila 100 mil. korun na podporu špičkových projektů, které se těsně neumístily v prestižním klání o tzv. ERC granty.

V úvodu zasedání radní vyslechli a podrobně diskutovali výstupy pracovního setkání Mezinárodní rady s členy RVVI, zástupci GA ČR a TA ČR, které proběhlo 29. listopadu na Úřadu vlády. Byly zde řešeny mj. otázky flexibilnějších pravidel financování a kvalitativně zaměřeného hodnocení projektů, usnadnění práce recenzentů i řešitelů v gesci Grantové agentury, revize cílů činnosti Technologické agentury a možné překryvy jejích kompetencí s MPO, a dále nezbytná změna pravidel podpory vzniku českých spin-off společností.

Premiér Babiš potvrdil v rozpravě se členy Mezinárodní rady jednoznačnou prioritu, kterou tato vláda věnuje vědě a výzkumu, a cíl učinit Česko inovačním lídrem EU do roku 2030. Při té příležitosti zdůraznil nezbytné doprovodné kroky, jakými jsou vybudování infrastruktury spin-off a start-up firem, změny v oblasti financování i hodnocení výzkumu, digitalizace státu, podpora excelentních inovačních center nebo změny v udělování investičních pobídek v ČR napříště výlučně firmám, jejichž činnost je spojena s výzkumem a vývojem. Koncepci ambiciózního plánu, který bude napřímo koordinován předsedou vlády připravuje místopředseda RVVI Karel Havlíček. 

Na základě tajné volby navrhla a doporučila Rada vládě jmenovat do dalšího funkčního období 12 členů vědecké rady GA ČR, včetně jejího předsedy. Členy vědecké rady byli navrženi prof. Jaroslav Doležel, prof. Pavel Exner, prof. Martin Hartl, prof. Štěpán Jurajda, prof. Bengt Nordén, prof. Jana Roithová, prof. Helmut Schwarz, prof. Avner Shaked, prof. Petr Sommer, prof. Aleksi Šedo, prof. František Štěpánek a prof. Jiří Zeman.

Na pozici předsedy vědecké rady GA ČR byl navržen prof. Jaroslav Doležel, který je zároveň čerstvým držitelem Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2018.

Rada se pravidelně zabývá na svých zasedáních Implementací Metodiky 2017+. Aktuálně RVVI uzavírá první rok hodnocení podle této nové metodiky. Bylo schváleno předběžné škálování výzkumných organizací u pěti poskytovatelů včetně segmentu Akademie věd ČR. Tzv. škálování do čtyř kvalitativních pásem je předmětem třístranné dohody (tripartity) mezi představiteli RVVI, poskytovateli podpory a zástupci Odborných hodnotících panelů. V jednání o výsledcích hodnocení, které probíhá kontinuálně se všemi hlavními poskytovateli, bylo dosaženo konsenzu.

Rada rovněž odsouhlasila mimořádnou podporu 100 mil. korun pro uchazeče o  prestižní ERC granty (European Research Council), kteří získali vysoké bodové hodnocení, ale těsně nedosáhli na evropskou podporu. Místopředseda RVVI Karel Havlíček k tomu uvádí: “Jedná se o mimořádný krok, v jehož rámci chceme alespoň částečně uspokojit řadu skvělých projektů, které v nejprestižnějším evropském klání uspěly s ohledem na kvalitu, ale nedosáhly již na zdroje. Prostředky jdou ze schváleného národního rozpočtu na výzkum a vývoj, aniž bychom navýšili celkové výdaje. Využili jsme po dohodě s ministerstvem financí nespotřebované výdaje z kapitoly GA ČR.“

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo obrany uzavřelo s VTÚ rámcovou dohodu na dodávku mobilní dílenské techniky

16:08 Ministerstvo obrany uzavřelo s VTÚ rámcovou dohodu na dodávku mobilní dílenské techniky

Mobilní dílenská vozidla bude v příštích letech Armádě ČR dodávat státní podnik Vojenský technický ú…