Úřad práce: Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009

09.05.2016 11:48

K 30. 4. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 396 410 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,7 % (březen 2016 – 6,1 %, duben 2015 – 6,7 %). Meziročně se o více než 40,5 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 124 280, což je nejvyšší dubnová hodnota od roku 2008. Tehdy jich úřad evidoval 152 267. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za březen, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Úřad práce: Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce
reklama
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v dubnu všech 77 regionů. Nejvyšší byl v okresech Jindřichův Hradec (o 22,7 %), Chrudim (o 17,2 %), Jeseník (o 16,9 %), Prachatice (o 16,7 %), Pelhřimov (o 15,9 %), Svitavy (o 15,5 %), Písek (o 14,7 %), Klatovy (o 13,5 %) a Třebíč (o 13,4 %). 

„Situaci na pracovním trhu ovlivňují sezónní práce, které už jsou v plném proudu, především ve stavebnictví a zemědělství, dále pak v lesnictví, zahradnictví, pohostinství, lázeňství či turistickém ruchu. Naplno se rozjely i činnosti v rámci veřejně prospěšných prací,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČRKateřina Sadílková a dodává: „Počet osob v evidenci ÚP ČR byl v uplynulém měsíci nejnižší od ledna 2009. Tehdy bylo bez práce 398 061 lidí. V meziročním srovnání pak evidoval ÚP ČR nejméně uchazečů od dubna 2008, kdy jich bylo 316 118.“ 

V souvislosti s nástupem sezónních prací, ale i vysokým počtem míst v průmyslu, klesl počet nezaměstnaných mužů. V evidenci jich bylo meziměsíčně o 20 100 méně, tedy 203 506. 

V uplynulém měsíci nabízeli zaměstnavatelé v rámci krátkodobých pracovních poměrů, tedy brigád, téměř tisícovku pozic. Nejčastěji hledali pomocné pracovníky v zemědělství, lesnictví, rybářství, dále v oblasti těžby a ve stavebnictví. Zájem měli i o obsluhu pojízdných zařízení, řemeslníky, kvalifikované pracovníky ve stavebnictví a pomocné pracovníky ve výrobě. Poptávali též uklízeče, kuchaře, číšníky, servírky, prodavače rychlého občerstvení a zmrzliny, plavčíky nebo dozor na dětských letních táborech a vychovatele na školách v přírodě. Většina firem hledá brigádníky spíše prostřednictvím inzerce či přes vlastní zaměstnance. 

I nadále roste počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé investují do rozvoje a firmy rozšiřují své stávající provozy nebo budují nové. Česká ekonomika je stále v dobré kondici. V následujících měsících tak nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě klesne. 

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci dubna okresy Rychnov nad Kněžnou (2,2 %), Praha-východ (2,3 %), Benešov a Mladá Boleslav (shodně 3,1 %), Jičín (3,3 %), Pelhřimov, Rokycany a Jindřichův Hradec (shodně 3,4 %) a Praha-západ (3,5 %). 

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 34 regionůNejvyšší byl v okresech Most (11,5 %), Karviná (10,8 %), Ústí nad Labem (10 %), Bruntál (9,8 %), Ostrava - město (9,7 %), Chomutov (9,4 %), Děčín (8,5 %), Znojmo a Sokolov (shodně 8,3 %). 

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateliV rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci firmy v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), které slouží zejména k eliminaci dlouhodobého setrvání uchazečů v evidenci

Výsledkem spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 124 280, což je o 6 945 více než v březnu a o 40 588 více než před rokemNejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (18 105), ve Středočeském (15 360) a v Moravskoslezském (11 548) kraji. 

I přes tak vysoký počet míst se ne vždy daří je obsadit. Důvodů je hned několik. „Kromě nedostatku praxe, kvalifikace, dovedností a znalostí ze strany uchazečů o zaměstnání, to může být úroveň nabízené mzdy, práce na směny, např. v případě rodičů malých dětí či osob se zdravotním postižením, fyzicky náročná práce, vysoké nároky ze strany zaměstnavatele či nejistota v podobě termínovaných smluv. Problémem může být i omezená mobilita,“ vysvětluje Kateřina SadílkováPrávě v tomto ohledu by měl pomoci situaci zlepšit příspěvek na podporu regionální mobility, který od dubna ÚP ČR pilotně poskytuje v pěti krajích. 

„A za zmínku stojí i projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II), v jehož rámci mohou firmy získat na zaučení pracovníků až šest miliónů korun ročně. Finanční příspěvky jsou určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců,“ upozorňujegenerální ředitelka ÚP ČR.

Úřad práce ČR vždy bere v případě práce s uchazečem a zprostředkování v potaz, zdali se jedná o vhodné zaměstnání a zdali je klient schopen plnit požadavky na jeho výkon. Zároveň je potřeba, aby zaměstnanci i uchazeči byli připraveni na flexibilní trh práce a celoživotně se vzdělávali.

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 3,3 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (16,3), Ústí nad Labem (14,2), Chomutov (11,9), Bruntál (9,7), Hodonín (8,5) Sokolov (8,4), Jeseník (8,1) a Most (8). Z celkového počtu nahlášených volných pozic jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci dubna 36 808 absolventům a mladistvým. Celkem 12 404 míst bylo vhodných pro osoby se zdravotním postižením(OZP). 

Zaměstnavatelé měli v dubnu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů, autobusů a tramvají, kováře a nástrojáře, pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, slévače, svářeče či kuchaře (kromě šéfkuchařů). Dále hledali obsluhu pojízdných zařízení, prodavače, řemeslníky a pracovníky ve stavebnictví. Přednost dávali kvalifikovaným specialistům s praxí. 

Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. slévač, svářeč, obráběč kovů, zámečník, elektrikář, seřizovač, kovodělník, nástrojář, soustružník, elektromechanik, potrubář, opravář, obsluha CNC strojů). Právě v této oblasti se firmy nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované a vhodné zaměstnance. V tomto ohledu se Úřad práce ČR snaží prostřednictvím nástrojů a opatření APZ podpořit růst zaměstnanosti. Velký důraz klade na prohloubení poradenství a individuálního přístupu jak ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, tak i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí důraz na organizaci výběrových řízení či předvýběrů vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků

Během dubna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 43 608 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 2 248 osob, meziročně pak nižší o 3 750 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 71 757 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 12 252 více než v březnu a o 9 331 méně než v dubnu 2015. Novou práci získalo 53 707 lidí - o 11 441 více než v předchozím měsíci a o 7 932 méně než před rokem. Celkem 13 966 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v dubnu41,7 roku. Mezi evidovanými bylo 133 842 lidí nad 50 let a tvořili 32,3 % z celkového počtu uchazečů. Značnou měrou se na složení uchazečů podílejí dlouhodobě evidovaní klienti. Z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců42,2 % - celkem 175 005 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 717 dní

Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v domácnostech, řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, dále pracovníků v oblasti ochrany a ostrahy nebo řidičů motocyklů a automobilů (kromě nákladních), číšníků, servírek, kuchařů či pomocných pracovníků v dopravě a skladování. 

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci dubna podpořil v rámci nástrojů APZ celkem 49 502 uchazečů a zájemců o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech oborech. Trh práce značně ovlivňují také projekty financované z národních i evropských peněz

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 16 970 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané a společně se SÚPM je tradiční vlajkovou lodíVPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách.Cílem tohoto nástroje APZ je umožnit především dlouhodobě nezaměstnaným uchazečům a klientům se základním vzděláním, aby si osvojili nebo oživili pracovní návyky, a tím pádem zvýšili své šance na získání zaměstnání na volném trhu práce. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečůOpakovaně může Úřad práce ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let, popř. musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení. 

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi oboryDíky podpoře v této oblasti dostalo v dubnu šanci získat zaměstnání 24 604 uchazečů. Celkem 73 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji firmy využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, čerpadláře, kosmetičky, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky. Celkem 2 932nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě či administrativě. 

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 4. 2016 se jich účastnilo celkem 2 918 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů. 

Na konci dubna evidoval ÚP ČR 18 780 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 1 341 a meziročně pak o 4 671 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (březen 2016 – 4,5 %, duben 2015 – 4,8 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 14 507 bývalých studentů, tj. o 1 389 méně než v předchozím měsíci (duben 2013 – 29 630, duben 2014 – 24 715, duben 2015 – 19 192). I této skupině uchazečů o zaměstnání věnuje ÚP ČR zvýšenou péči. 
V uplynulém měsíci bylo bez práce 211 454 žen (51 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 57 310 OZP(13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných).

Osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci dubna 1 762 OZP (z toho jich 43 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, prodeji a ostraze, skladníkům, operátorům call center apod. Celkem 157 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 94 612 lidí, tj. 22,8 % % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2016 – 24,7 %, duben 2015 – 20,5 %). O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 100 875 klientům. Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 255 Kč

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za březen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EUV tomto měsíci měla dokonce absolutně nejnižší nezaměstnanost v Evropě, a to v rámci sezónně očištěných (ČR – 4,1 %, EU - 8,8 %) i neočištěných (ČR – 4,1 %, EU – 9,1 %) dat. 

Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.  

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

HZS: Hasiči dnes rozvezou 3,5 milionu testů

9:15 HZS: Hasiči dnes rozvezou 3,5 milionu testů

Pro školy a školská zařízení budou dnes rozvážet příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sb…