Úřad práce: Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v listopadu

08.12.2016 9:40

K 30. 11. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 362 755 uchazečů o zaměstnání. To je o 3 489 méně než v říjnu, o 68 609 méně než v listopadu 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo v evidenci ÚP ČR celkem 352 250. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 340 665 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 4,9 % (říjen 2016 – 5 %, listopad 2015 – 5,9 %). Meziročně se o 30 251 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v listopadu 2016 nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 135 300, což je nejvyšší listopadová hodnota od roku 2007. Tehdy jich bylo 141 280. V mezinárodním srovnání byla podle EUROSTATU míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

Úřad práce: Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v listopadu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Úřad práce
reklama

Situace na trhu práce se v uplynulém měsíci vyvíjela standardně. Nadále ji ovlivňuje příznivý stav české ekonomiky a odpovídá také ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů stále přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. Velmi pozitivně se projevuje další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cíleného přístupu k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i podpora státu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

V nadcházejících měsících bude registrovaná nezaměstnanost, v souvislosti s postupným ukončováním sezónních prací, pravděpodobně stagnovat, případně mírně vzroste. ÚP ČR se daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. V meziročním srovnání je letošní listopadová hodnota nejnižší za poslední dva roky. Zatímco v listopadu 2014 tvořili lidé, kteří byli bez práce déle než rok, 45,9 % z celkového počtu nezaměstnaných a o rok později to bylo 43,9 %, letos jejich podíl klesl na 40,3 %.

„Jak dokazují dnes zveřejněná čísla, přesnější zacílení a intenzívnější zprostředkovatelská činnost Úřadu práce ČR přináší výsledky, pokud jde o uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce. To ostatně potvrzuje i klesající počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi a též pokles vyplacených prostředků v této oblasti. I s ohledem na současnou příznivou situaci na pracovním trhu bude Úřad práce ČR pokračovat v aktivizaci uchazečů a ve snaze je motivovat, aby si zajistili příjem vlastním přičiněním, tedy prací,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,7 %), Praha-východ (1,8 %), Benešov (2,6 %), Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Jičín, Pelhřimov a Praha-západ (shodně 2,7 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 34 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (10,3 %), Most (10,1 %), Ostrava– město (8,8 %), Ústí nad Labem a Bruntál (shodně 8,5 %), Chomutov (8,1 %), Děčín a Znojmo (shodně 7,6 %) a Jeseník (7,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v listopadu 47 regionů. Největší pak okres Tachov (o 6,6 %), Plzeň-město (o 6,5 %), Havlíčkův Brod (o 4,8 %), Chomutov (o 4,3 %), Praha (o 4,2 %), Praha-východ (o 4 %) a Ústí nad Labem (o 3,6 %).

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na trhu práce pozitivně podepisuje také už zmíněná intenzivní proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli. V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ. Výsledkem vzájemné spolupráce je mimo jiné stále vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR. V uplynulém měsíci jich úřad evidoval celkem 135 300, což je o 3 763 méně než v říjnu, ale o 30 251 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (21 325), ve Středočeském (18 376), v Jihomoravském (11 654) a Moravskoslezském (11 398) kraji. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 2,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (14,4), Jeseník (10,4), Ústí nad Labem (9,1), Sokolov (8,1), Chomutov a Hodonín (shodně 7,5), Znojmo (7,1) a Bruntál (6,9).

Z celkového počtu nahlášených volných pracovních míst jich nabízeli zaměstnavatelé ke konci listopadu 39 941 absolventům a mladistvým a 11 632 osobám se zdravotním postižením (OZP). Zaměstnavatelé měli v listopadu největší zájem o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, dělníky v oblasti výstavby budov, kuchaře (kromě šéfkuchařů), pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, montážní dělníky, svářeče, řezače plamenem a páječe, uklízeče, nástrojáře, seřizovače a obsluhu obráběcích strojů.

V listopadu se začal také projevovat rozjezd zimní sezóny v horských střediscích, kdy zaměstnavatelé hledají ve větší míře trenéry a instruktory lyžování. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům.

Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Ty se odrážejí také ve složení rekvalifikačních kurzů v jednotlivých regionech. V této souvislosti je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.

Pokud jde o předvánoční krátkodobé pracovní poměry, tzv. „brigády“, tyto nabídky se v evidenci ÚP ČR objevují v menší míře a jejich počty výrazně nerostou ani v předvánočním období. Důvodem je především fakt, že zaměstnavatelé tuto oblast řeší primárně prostřednictvím pracovních portálů, přes agentury práce, vlastními silami nebo přijímají zaměstnance, kteří se osvědčili v minulosti. Nejčastěji mají zájem o prodejce zábavní pyrotechniky, pro stánkový prodej, o pomocné prodavače na doplňování regálů, pomocné pracovníky v úklidu a pro vykládku kamionů, skladníky a různé profese v pohostinství či hotelovém provozu.

Během listopadu se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 47 431 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 4 156 osob, meziročně pak nižší o 6 583 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 50 920 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 4 369 méně než v říjnu a o 2 162 méně než v listopadu 2015. Novou práci získalo 31 582 lidí - o 4 146 méně než v předchozím měsíci a o 3 494 méně než před rokem. Celkem 7 722 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v listopadu 41,9 roku. Mezi evidovanými bylo 120 543 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 33,2 %. Jak už bylo řečeno, z celkového počtu lidí bez práce bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 40,3 % - celkem 146 335 osob.

Průměrná délka nezaměstnanosti činí 721 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce 189 731 žen (52,3 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 53 800 OZP (14,8 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v oblasti ostrahy, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, zedníků, kamnářů, dlaždičů a montérů nebo pracovníků v gastronomii a pomocných manipulačních dělníků.

Na konci listopadu 2016 bylo bez práce 17 812 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 2 033 a meziročně pak o 5 129 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,9 % (říjen 2016 – 5,4 %, listopad 2015 – 5,3 %). Bez práce bylo k 30. 11. 2016 celkem 14 021 bývalých studentů, tj. o 2 175 méně než v předchozím měsíci (listopad 2013 – 35 885, listopad 2014 – 24 876, listopad 2015 – 19 170).

„Tato čísla svědčí nejen o tom, že zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí roste, ale jsou dalším důkazem potvrzujícím opravdu dobrou kondici české ekonomiky,“ zdůrazňuje generální ředitelka Sadílková. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. V tomto ohledu sklízí úspěch především zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli, realizace APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), a intenzívní práce s uchazeči o zaměstnání v rámci poradenských aktivit. V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace či výborný zdravotní stav. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Ke konci listopadu podpořil ÚP ČR v rámci nástrojů APZ celkem 31 352 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují i projekty financované z národních a evropských peněz.

„O aktivitě Úřadu práce ČR v této oblasti svědčí fakt, že od začátku realizace projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (od dubna 2015) vyčerpal 4,4 mld. Kč. V tuto chvíli má požádáno o další 1,2 mld. Kč,“ vyzdvihuje Kateřina Sadílková.

Postupný úspěch sklízí i nově pilotovaný příspěvek na dojíždění, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Do konce října o něj mohli zájemci žádat v sedmi krajích. Od listopadu ho ÚP ČR poskytuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání v celé ČR. Nově mohou lidé žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Od dubna do konce listopadu 2016 podalo žádost o příspěvek na podporu regionální mobility celkem 1 154 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (391), Olomouckém (368) a Jihomoravském (143) kraji. Jen v listopadu jich Úřad práce ČR přijal 313. S 544 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku. V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní dělníci, učitelé, prodavači, dispečer nebo třeba pracovník vstupní kontroly.

Tradiční vlajkovou lodí v rámci nástrojů APZ, společně se SÚPM, jsou veřejně prospěšné práce. Od ledna do konce listopadu 2016 se podařilo Úřadu práce ČR v jejich rámci umístit 14 849 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Smyslem veřejně prospěšných prací je podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Opakovaně může Úřad práce ČR podpořit stejného uchazeče o zaměstnání pouze výjimečně. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let. Případně musí jít o uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud obec přijme uchazeče na pozici Asistenta prevence kriminality nebo Koordinátora VPP, může takový pracovní poměr trvat až dva roky. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně. Aby byl celý proces co nejjednodušší, rozhodují o udělení výjimek od 1. 5. 2016 vybraná kontaktní pracoviště ÚP ČR. Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku, v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství či dohledové služby, asistentů prevence kriminality, předáků nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností.

Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo jarních údržbách. SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo od začátku letošního roku do konce listopadu šanci získat zaměstnání 9 270 uchazečů. Celkem 53 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní a montážní dělníky nebo skladníky.

Celkem 2 302 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 11. 2016 se jich účastnilo celkem 2 374 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, o svářečské kurzy, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky rekvalifikačních kurzů nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a rekvalifikační kurzy přímo u zaměstnavatelů.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci listopadu 1 783 OZP (z toho jich 55 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodě, prodeji a ostraze, skladníkům, šičkám, operátorům call center apod. Celkem 181 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 88 037 lidí, tj. 24,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (říjen 2016 – 22,8 %, listopad 2015 – 21,3 %).

Nezaměstnaní pobírali v průměru 6 499 Kč. O rok dřív ji ÚP ČR vyplácel 91 806 uchazečům o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za říjen 2016, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V tomto měsíci měla nejnižší nezaměstnanost v celé EU. A to v rámci sezónně neočištěných (ČR – 3,7 %, EU – 8,3 %) i očištěných dat (ČR – 3,8 %, EU – 8,3 %). Podrobnosti jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

HZS: Hasiči dnes rozvezou 3,5 milionu testů

9:15 HZS: Hasiči dnes rozvezou 3,5 milionu testů

Pro školy a školská zařízení budou dnes rozvážet příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sb…