Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Druhé kolo veřejné konzultace k návrhu revize obecného nařízení o blokových výjimkách je zahájeno

17.10.2016 15:14

Evropská komise zahájila v pořadí druhou veřejnou konzultaci k návrhu revize jejího nařízení č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a vyzývá k předložení připomínek k druhé verzi návrhu revize podmínek, za kterých má dojít k vynětí investiční podpory pro přístavy a letiště z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Druhé kolo veřejné konzultace k návrhu revize obecného nařízení o blokových výjimkách je zahájeno
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Nově navrhovaná ustanovení umožní bez předchozího schválení ze strany Komise podpořit investice do přístavů (do 100 milionů €) a do malých regionálních letišť (do 3 milionů cestujících ročně). Na základě připomínek uplatněných v rámci předchozí konzultace se návrh zejména zaměřuje na velmi malé investice do přístavů (do 5 milionů € v případě námořních přístavů a do 2 milionů € v případě vnitrozemských přístavů) a na podporu velmi malých letišť (oproti předchozímu návrhu došlo k navýšení limitu z max. 50 000 na max. 150 000 cestujících ročně), pro které je vymezení podmínek ještě příznivější.

Komise hodlá prostřednictvím revize rovněž usnadnit poskytování náhrad, které veřejné orgány vyplácejí podnikům za dodatečné provozní náklady, jež jim vznikají při vyvíjení jejich hospodářské činnosti v nejvzdálenějších regionech. S ohledem na omezené negativní dopady, které má podpora kultury na hospodářskou soutěž, navrhuje Komise dále zvýšit prahové hodnoty, které jsou pro tuto podporu v současnosti přípustné.

Veřejná konzultace probíhá do 8. 12. 2016. Připomínky státních orgánů jsou (jako souhrnné stanovisko ČR) koordinovány opět prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ostatní subjekty mohou připomínky podávat přímo Evropské komisi.

Veškeré informace k veřejné konzultaci jsou dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html

Česká verze návrhu revize je dostupná pod odkazem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_cs.pdf

S ohledem na dosavadní zkušenosti s překlady dokumentů EU do českého jazyka lze doporučit práci rovněž s anglickou verzí návrhu.

 

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok a rozhodla o nákupu nadzvukových letounů F-35

11:27 Úřad vlády: Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok a rozhodla o nákupu nadzvukových letounů F-35

Plánovaný schodek veřejných rozpočtů v České republice v roce 2024 bude 2,2 % v poměru vůči HDP. Po …