Ministr Heger: Reforma se stává realitou

26.05.2011 16:40

Na semináři, který se konal 24. května 2011 v přednáškovém sále Městského úřadu v Trutnově, se hovořilo o zdravotnické reformě, o obnovení důvěry pacienta v lékaře, o tom, jestli je možné zachovat kvalifikované lékárníky, a o další problematice týkající se zdravotnictví.

Ministr Heger: Reforma se stává realitou

Klub krajských zastupitelů za ODS Královéhradeckého kraje uspořádal další ze série seminářů spojených s besedou, určených pro širokou veřejnost. Tentokrát byla akce zaměřena na zdravotnictví. Na semináři, který se konal 24. května 2011 v přednáškovém sále Městského úřadu v Trutnově, se hovořilo o zdravotnické reformě, o obnovení důvěry pacienta v lékaře, o tom, jestli je možné zachovat kvalifikované lékárníky, a o další problematice týkající se zdravotnictví.

Zaplněný sál byl svědkem zajímavých vystoupení nejvyšších představitelů zdravotnického rezortu. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09) se reforma zdravotnictví již stává realitou. "Jestliže chcete nějaký složitý systém reformovat, můžete postupovat revolučně nebo evolučně. Zdravotnictví je ze všech společenských subsystémů na vládní úrovni relativně ten složitější a jakékoliv změny v něm probíhají pomalu a mnohdy i s odporem, který je možná o něco větší než jinde." Zmínil zde několik nutných podmínek k zefektivnění poskytování zdravotní péče. Hovořil o nezbytné restrukturalizaci lůžkové péče, kdy cílem je snížení počtu akutních lůžek a část pacientů z akutních lůžek, kteří již akutní péči nepotřebují, bude přesunuta na lůžka následné péče. "Jedním z kroků, kdy by peníze měly jít za pacientem, je zrušení paušálních plateb nemocnicím, stanovení shodných úhrad za shodnou péči a dále například také nový digitalizovaný sazebník výkonů. V rámci nového zákona o zdravotním pojištění zavedeme definici obecného nároku pacienta. Výkony, které se nestanou součástí obecného nároku, budou ekonomicky náročnější variantou, kterou si bude možné legálně připlatit. Pacient dostane možnost připlatit rozdíl do ceny ekonomicky náročnější varianty," řekl k některým chystaným krokům docent Heger. Podle něj je důležitá také protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví. "Musí být daná jasná pravidla pro sponzoring a obchodně-závazkové vztahy v přímo řízených organizacích. Dále chceme kultivovat registr referenčních cen vybraných léků, speciálního zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky. Nezbytné je i omezení kongresové turistiky a vymezení průzkumů trhu," zdůraznil ministr Leoš Heger.

Prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček zde ocenil snahu ministerstva zdravotnictví o zvýšení efektivity využívání finančních prostředků ve zdravotnictví, kterého by mělo být dosaženo na základě nové lékové politiky státu. "Nové legislativní návrhy v oblasti předepisování léčiv, zejména podmínky pro provádění generické preskribce, musí projít před definováním pravidel širokou odbornou diskuzí. Generická preskribce je nástrojem lékové politiky, sama o sobě není ani dobrá, ani špatná a její případné zavedení znamená stejnou kvalitu a bezpečnost léčby pro pacienty. Návrh nových právních předpisů musí být modifikován nejen na základě připomínek odborníků a pacientů, ale také podle výsledků plánovaného pilotního projektu," připomněl prezident Havlíček. Měl by být proveden u zhruba dvaceti léčivých látek ve skupinách, v nichž je již nyní široká paleta generických přípravků. "Očekáváme, že projekt přinese především odpověď na otázku, zda je generická preskripce schopna naplnit očekávání autorů návrhu v proveditelnosti a rozsahu úspor finančních prostředků. Navrhovaný systém by mohl způsobit další zvýšení složitosti a nepřehlednosti tvorby cen a úhrad léčiv, proto musí být současně přijaty i zásadní změny v této oblasti. Připravované legislativní návrhy jsou jedinečnou příležitostí ke zjednodušení pravidel tvorby cen a úhrad pro pacienty i zdravotníky a vytvoření spravedlivějších podmínek pro odměňování poskytnuté lékárenské péče. Česká lékárnická komora je připravena s ministerstvem zdravotnictví spolupracovat na přípravě řešení, které posílí postavení pacientů v systému zdravotní péče a přispěje k jeho větší efektivitě," zdůraznil její prezident Havlíček.

Europoslanec Oldřich Vlasák se zaměřil na oblast zdravotnictví v rámci EU. "Evropské unie do této oblasti investuje mimo jiné i proto, že otázky zdraví mají velký vliv na konkurenceschopnost a hospodářský růst států a jejich regionů. Pokud se totiž obyvatelstvo daného území dožívá vyššího věku a je na tom zdravotně dobře, přispívá také aktivněji k životu místní komunity, méně zatěžuje zdravotnictví, a navíc může výrazně přispět k hospodářskému, a především udržitelnému růstu regionu. To si uvědomují nejen mezinárodní organizace, ale i naše současná vláda, která tomuto tématu přikládá velký význam," zmínil Oldřich Vlasák.

Dále se ve svém příspěvku zaměřil na Královéhradecký kraj a konkrétní údaje týkající se využití evropských fondů v rámci zdravotnictví. "V posledních pěti letech šlo z evropských fondů do zdravotnictví v Královéhradeckém kraji přes 100 milionů korun. Počátkem letošního roku časopis Medical Tribune oslovil jednotlivé kraje s dotazem, na jaké projekty ve zdravotnictví čerpaly dotace z evropských peněz. Nejvíce prostředků v tomto ohledu alokoval kraj Vysočina (a to cca 1,7 miliard korun), nejméně pak Olomoucký kraj (25,7 milionů korun). V našem kraji šlo v posledních pěti letech z evropských fondů do zdravotnictví přes 100 milionů korun. To v kontextu proklamace, že řádné fungování zdravotnických zařízení v regionu je jednou z nejvyšších priorit vedení našeho Královéhradeckého kraje, není úplně nejvíce. Nemá smysl zde vyjmenovávat jednotlivé realizované projekty jako například projekt internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje za 16,9 milionů korun nebo projekt Zdravá nemocnice v Náchodě za pět milionů korun. Co však považuji za důležité, je osvětová a informační činnost. Zajímavým počinem je v tomto ohledu webový portál s názvem Evropské dotace ve zdravotnictví Královéhradeckého kraje, jehož cílem je zvýšit povědomí o aktuálních evropských dotačních programech a iniciativách v oblasti zdravotnictví, a v souvislosti s tím zesílit příliv finančních prostředků do této oblasti. Přestože na tomto portálu chybí podrobnější informace o jednotlivých projektech, které by potenciálním žadatelům umožnily učit se jeden od druhého, je to krok správným směrem, ve kterém je třeba pokračovat," tolik europoslanec Oldřich Vlasák.

Ředitel (dnes již bývalý) Zdravotnické záchranné služby KHK Ladislav Žabka přiblížil poutavou formou úspěšný vývoj Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. "Podařilo se nám poměrně dobře plnit cíle dlouhodobé koncepce, kterou je především zřízení jednotné zdravotnické záchranné služby, jednoho řídícího pracoviště pro celý kraj, jednotný systém poskytování přednemocniční péče (PNP) v kraji, a to organizačně, metodicky, ekonomicky i personálně. Dále také došlo k nezbytné unifikaci vozového parku, přístrojů, léků, lékařských postupů. Cílem dlouhodobé koncepce bylo také zřízení Krajského zdravotnického operačního střediska pro řešení všech výzev, centrální operační řízení výjezdových posádek a v neposlední řadě i výzkumná, výuková a vědecká činnost. Náš systém byl ojedinělý v celé České republice a stal se modelem i pro další kraje," tolik mimo jiné Ladislav Žabka.

Ředitel Oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra se zaměřil na v současné době probíhající přípravu rekonstrukce - stavby nového areálu - Oblastní nemocnice v Náchodě. "Předpokládáme, že do konce roku bychom mohli získat stavební povolení a začátkem roku 2012 bychom vybírali dodavatele stavby a stavba první etapy by mohla začít v říjnu příštího roku," uvedl ředitel náchodské nemocnice Miroslav Vávra. Náchodská nemocnice je doposud rozdělena na horní a dolní část, po stavbě se prostory v horním areálu uvolní třeba pro zajišťování následné péče. Nové budovy vyrostou uprostřed dnešního dolního nemocničního areálu. Po dokončení první etapy zůstanou v dolním areálu zachovány pavilony ambulantní, neurologie, urologie, anesteziologicko-resuscitačního oddělení, transfuzní stanice, pohotovost a chirurgie. Ty všechny byly postaveny v 70. a 80. letech minulého století a s jejich rekonstrukcí se počítá až v dalších etapách. Teprve nakonec se má na místě zbouraného sirotčince postavit budova ředitelství. V první etapě vznikne pavilon s všestrannými vyšetřovacími a léčebnými složkami, v jeho podzemí bude magnetická rezonance. "Pět nových operačních sálů nám vyřeší letitý problém se špatným stavem dosavadních. Dva sály budou zřízeny pro poskytování superspecializované péče. Přes miliardu bude stát jen první etapa. Předpokládáme, že část peněz se získá z evropských fondů. Značný díl ponese samozřejmě rozpočet Královéhradeckého kraje," dodal ředitel Miroslav Vávra.

Jako poslední vystoupil na semináři bývalý ředitel Zdravotnického holdingu KHK Rostislav Všetečka. Připomněl vznik a vývoj holdingu, na kterém se sám podílel. Uvedl postupné kroky a v neposlední řadě i koncepci zdravotnictví KHK, kterou jako tehdejší ředitel holdingu se svým týmem připravoval. Bohužel mnohé z chystaných kroků zastavila úřednická mašinérie a nakonec i minulé krajské volby, kdy se vesla ujala levice... Jak je v této zemi zvykem, nová garnitura má své představitele a ti zase své "nové metody". Lehké je pak zatratit to, co bylo dobré. Z jejich nápadů a myšlenek se staví nové pomníky. Ke stejným cílům se hledají "nové" cesty. A nás daňové poplatníky to stojí zase další peníze.

Garantem semináře a úspěšným moderátorem a glosátorem jednotlivých vystoupení byl předseda Klubu krajských zastupitelů ODS Jan Michálek. I on zde přednesl své zkušenosti privátního lékaře - ortopéda a zodpovídal dotazy z pléna v následné diskusi.

Mezi návštěvníky zavítal také starosta Trutnova Ivan Adamec a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. Přestože jeho krátké vystoupení nemělo nic společného se zdravotnickou tématikou, bylo nesmírně důležité. Vyzval přítomné k uctění památky arcibiskupa Karla Otčenáška, který zemřel v pondělí 23. května večer v biskupské rezidenci v Hradci Králové. Minutou ticha si všichni připomněli tohoto vzácného člověka, který nejen pro Královéhradecký kraj, ale i pro celou naši zemi tolik vykonal, a to nejen na poli duchovním.

a

Dotaz Leoši Hegerovi můžete položit ZDE ##PROFIL 2005##

Související:
Heger zaměstná profesory. Určí, co je standard a co bude za peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: ods.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Filip (KSČM): Financovat mise NATO, nebo bydlení?

4:31 Filip (KSČM): Financovat mise NATO, nebo bydlení?

Za posledních 15 let, resp. od roku 2007, investovali čeští, moravští a slezští občané do zahraniční…