Cheb: Proběhlo veřejné projednání konceptu územního plánu

21.03.2011 12:44

Ve středu 16. března se ve zcela zaplněné obřadní síni radnice uskutečnilo veřejné projednání Konceptu územního plánu Cheb. Příprava nového územního plánu, jehož zpracovatelem je chebský architekt Luděk Vystyd, probíhá od roku 2009 na základě požadavku vyplývajícího z nového stavebního zákona.

Cheb: Proběhlo veřejné projednání konceptu územního plánu

„Územní plán je základním podkladovým dokumentem pro další rozvoj města. Stanovuje možnosti funkčního využití jednotlivých ploch na území města. Zjednodušeně řečeno určuje, ve kterých lokalitách je například možná pouze výstavba objektů pro bydlení nebo kde naopak mohou vznikat objekty výrobní," vysvětlil starosta Chebu Pavel Vanoušek.

Územní plán se zpracovává pro celé správní území města Chebu, které zahrnuje 19 katastrálních území. Stávající dokument z roku 1994 přitom řeší pouze území samotného města a jeho nejbližší okolí. Koncept nového územního plánu byl navíc vypracován ve dvou variantách, z nichž jedna zohledňuje existenci ložisek hnědého uhlí pod severovýchodní částí správního území Chebu. „Město pochopitelně preferuje variantu, která zásoby uhlí nezohledňuje. Nezáleží však pouze na nás, ale shoda musí jít napříč všemi dotčenými orgány, včetně ministerstev, která se ke konceptu budou rovněž vyjadřovat," dodal starosta.

Právě možnosti zohlednění ložisek uhlí se týkalo nejvíce připomínek ze strany občanů, kteří se veřejného projednání zúčastnili. V praxi by to totiž znamenalo, že v dotčených lokalitách nebude moci probíhat žádná nová výstavba. „Lidé se vedle toho zajímali také o navrhované možnosti využití konkrétních pozemků, které mají ve vlastnictví," řekla vedoucí oddělení územního plánování chebské radnice Miroslava Ocásková.

Koncept nového územního plánu je zveřejněn na webu města www.cheb.eu. Dále je rovněž k nahlédnutí na odboru stavebním Městského úřadu Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, v kanceláři č. 35.

Podle stavebního zákona může teď každý uplatnit své připomínky do 15 dnů ode dne veřejného projednání. Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. K pozdějším stanoviskům, námitkám a připomínkám se již nepřihlíží.

Připomínky se následně vyhodnotí a předloží ke schválení zastupitelstvu. Na základě odsouhlaseného konceptu bude následně vypracován návrh nového územního plánu.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: mestocheb.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Brno: Pro zdravotnický personál vyčlenilo město další sdílený byt

21:23 Brno: Pro zdravotnický personál vyčlenilo město další sdílený byt

Už dva sdílené městské byty využívá pro své zaměstnance Nemocnice Milosrdných bratří. Radní včera sc…