Chalupa (ANO): Vlastně se nic nevyřešilo, karavana jde dál, pohoda

11.01.2017 12:29

Projev na 54. schůzi sněmovny 11. ledna 2017 k Zákonu, kterým se mění zákon o střetu zájmů:

Chalupa (ANO): Vlastně se nic nevyřešilo, karavana jde dál, pohoda
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Bohuslav Chalupa, poslanec ANO

Vážené kolegyně, kolegové, já teď zareaguji na to, co tady řekl pan Kalousek. Možná, že to skutečně neměla kmotry, protože pan Kalousek je tam jenom chvíli, ale předtím působil v KDU- ČSL, a pak Jurečka - je to tak půl roku, kdy tady řekl panu Kalouskovi jasně, co si o jeho působení v KDU myslí. Ale přejdu k tomu, o čem tady dnes jednáme. V kontextu s tou včerejší diskusí, pro mne osobně velmi užitečnou, protože to, co jsem tady slyšel a viděl, ty reakce, tak ve věci OKD mi celá ambice našich koaličních partnerů - v uvozovkách - prohlasovat lex Babiš za každou cenu, přijde o to víc hysterické, jako hysterické výkřiky ve stylu - dovolím si vypůjčit české přísloví - zloděj křičí chyťte zloděje!, s tím, že ten zloděj, o kterém si myslíme, že by mohl krást, je jenom teoreticky, že by se tak mohlo stát.

Nejsem právník a nebudu se tedy k veřejnému zájmu vyjadřovat v právnických formulacích. Vyjádřím se jako občan a člen akce nespokojených občanů, možná na to někteří zapomněli, je to zkratka, jmenujeme se Hnutí ANO 2011 a nejmenujeme se Agrofert. Jako občan si troufám tvrdit, že v prvořadém veřejném zájmu je, aby politici nakládali s veřejnými statky, s penězi daňového poplatníka, tak jako kdyby šlo o jejich vlastní. Tedy ne tak, že je pouze využijí k tomu, by znásobili jejich vlastní statky.

Jen na okraj, reakce na předložené fakty včera, tak jak jsem to tady viděl, týkající se OKD, mi připomněly jednu hlášku z představení Radošínského naivného divadla, ta hláška je - podpísal som, aj keď čítať neviem.

Jak se v praxi skutečně provádí veřejný zájem, nikoliv jen teoreticky a pouze v úrovni jakýchsi obav, diskusi o OKD a zmizelých miliardách máme za sebou. Máme za sebou - jen namátkově - kauzu pana Dr. Ratha, rozkrádání dotací, aktuálně poslední kauza Ústí nad Labem, politici ČSSD. Křišťálově čisté pravdy bývalého premiéra ČSSD pana Grosse, zneužívání poslaneckých náhrad k výstavbě rodinných hnízd, sídlo pana Palase v Ludvíkově atd., atd., mohli bychom pokračovat do nekonečna.

Obracím se tedy na kolegy - na naše koaliční partnery. Obáváte se zneužití moci, se zvlhlýma očima litujete, včera jsem se díval na televizi, se zvlhlýma očima litujete toho, že ten zákon nebyl přijat dříve. A je to podivuhodná shoda okolností, když se tady roky o něčem mluví, jak jste sdělovali, aby volič viděl, že skutečně máte zájem věci řešit, ale vlastně se nic nevyřešilo, karavana jde dál, pohoda. Doku nepřišlo Hnutí ANO. (Ojedinělý hlasitý smích.)

V programovém prohlášení vlády nic o střetu zájmů není. A náhle je tu prozření, a necelý rok před parlamentními volbami, kdy průzkumy veřejného mínění jasně naznačují, kdo je věrohodnější méně a kdo více, je tu v podstatě tato nic neřešící, věcně formální, ale politicky zneužitelná legislativní ambice. Stejně podivuhodná shoda okolností, a to navazuji na to, co tady pan Birke předvedl včera, shoda okolností nastala i v souvislosti s reorganizací Polici České republiky, o které se také roky mluví, také se zvlhlýma očima sdělujete, že se to vlastně mělo udělat dříve, ale neudělalo se to. Proč se to neudělalo? A najednou před krajskými volbami s raketovou rychlostí proběhne reorganizace, o které se tady v Poslanecké sněmovně vlastně vůbec nediskutovalo. A co je pikantní, ošetření toho, jak proběhne reorganizace, byla uvedena v koaliční smlouvě, a protože účel světí prostředky, tak tato smlouva byla zcela bezprecedentně porušena a v podstatě náš koaliční partner se tváří, jako kdyby se nic nestalo. Je zajímavé, že to proběhlo i v době, kdy se znovu oživily ty diskuse o OKD o Škoda Transportation a o jiných záležitostech. Ale to si povíme, až skončí vyšetřovací komise Parlamentu svoji činnost.

Vážení kolegové není náhodou ve veřejném zájmu, aby politici byli věrohodní, aby nelhali - viz pan bývalý hejtman Hašek, aby politické smlouvy, které ve svém důsledku se dotýkají života každého z nás, byly dodržovány? Vysmíváte se a ironizujete naši ambici, řídit stá jako firmu. Tato ambice není o vyhazování lidí z práce, tak jak to manipulativně zkreslujete. Je to právě o dodržování zásad veřejného zájmu. Pokud tedy je něco veřejným zájmem, pak je to především to, aby v této zemi vládli kompetentní, transparentní a rozumní politici. Politici odpovědní za své kroky, ručící za svá rozhodnutí minimálně svou politickou kariérou. Ve standardní firmě je nemyslitelné, aby se někdo dopustil těch věcí, kterých vy jste se dopustili právě v případě OKD, a nikdo nebyl potrestán. To prostě neexistuje. To je veřejný zájem. Všechno ostatní, o čem se tady hovoří, je pod tímto veřejným zájmem.

Vlastnit média. Vlastnění médií. V době sociálních sítí, internetu, kybernetického prostoru se mi zdá to, co tady řešíme, směšné. Já už jsem to tady jednou říkal, zopakuji to. Já jako politik, pokud budu trošku schopnější a mít aspoň nějaké prostředky, tak si můžu zařídit blog, účty na facebooku, na lindkedinu, můžu si vytvořit na internetu jakoukoliv aplikaci, a pokud budu trochu schopný, tak můžu mít miliony čtenářů. Mohu mít mnohem více čtenářů, než jsou čtenáři, kteří čtou tištěná média. Mnohem více lidí na youtube, kteří se koukají na televizi. Chcete mi to zakázat? Já si to teď zřídím, možná teoreticky se můžu stát ministrem, vy mi chcete nařídit, že tyto blogy, tato média, která já můžu v podstatě využívat na internetu, že mi to zakážete! Že se toho vzdám? Mojí povinností jako politika, a to si myslím, že v tomhle případě ničemu nebrání, je, sdělovat občanům své politické ambice, to, co dělám jako politik atd. Takže média vlastně slouží k tomu, abychom občanům sdělovali, co tady děláme. Protože bohužel to, co tady předvádíme, v řadě případů těm občanům říká, že opravdu jsme tady na dvě věci.

Pokud jde o majetek, náš předseda, ano, má majetek, přiznal to při vstupu do politiky, hlásí se ke střetu zájmů. Toto všechno bylo veřejně známo. Z tohoto majetku jsou v souladu s platnými zákony placeny daně, pan Babiš zaměstnává spoustu lidí, i za něj jsou placeny daně, sociální a zdravotní pojištění, což o řadě státních firem v minulosti nebylo možno vůbec říci. A Hnutí ANO - vlastní nějaký majetek? Nevlastní! A co vlastní ČSSD? Vlastní společnosti Cíl. A co o tom majetku vlastně víme? Já jsem se díval včera večer na internet, nějakou řadu informací jsem tam našel, ale myslím si, že to nejsou úplně aktuální informace, takže se omlouvám kolegům, pokud uvedu ne všechno úplně přesně. Nicméně je to váš problém, aby ty informace na internetu byly přesné.

Myslím si - a vrátím se k tomu Cíli za chvíli - je skutečně velký rozdíl v tom, že soukromá osoba půjčuje transparentně část svých prostředků politické straně, a politické strana to transparentně uvede ve svém účetnictví a tomu věřiteli peníze vrací. A je velký rozdíl mezi tím, když nějaká politická strana vlastní majetek, o kterém v podstatě víme jenom z účetní uzávěrky, a tento majetek, tato společnost možná zpětně dotuje činnost politiků, poslanců a možná i pana premiéra, a možná i ministrů této vlády. Jakým způsobem tento zákon o střetu zájmů řeší to, že politická strana má majetek, který tímto způsobem může vynakládat v politickém souboji? Řeší to? Neřeší!

Podle výroční zprávy je hlavním cílem společnosti nebo akciové společnosti Cíl zajišťování propagačních předmětů pro volební kampaně strany a je i největším sponzorem ČSSD. Původní majetek byl 970 milionů, Cíl v minulých čtyřech letech uhradil ze svých kapitálových fondů ztráty přes půl miliardy korun. To je to, že stát řídíme jako firmu, protože kdybychom takhle řídili firmu, tak dávno zkrachujeme nebo je na nás exekuce. Mimochodem exekuci máte na svůj majetek, kterou jste nevyřešili. To je také jistý signál o tom, jak jste schopni hospodařit s majetkem a budete nás učit, jak to máme dělat. (Smích v sále.) Místopředsedkyně Cíle sdělila: Upozorňujeme vedení ČSSD opakovaně už několik let, ale bylo nám řečeno, že všechny prostředky se vrátí po volbách. To je zajímavé sdělení. U půjček by mělo být v přílohách účetní uzávěrky jasně vysvětleno, za jakých podmínek byly poskytnuty, to tam Cíl nemá. Problematické také je, že půjčky jsou zřejmě bezúročné, není povoleno, aby dceřiné firmy své matce poskytovaly bezúročné půjčky atd. Asi je zbytečné, abych to tady četl, protože páni kolegové se tomu smějí. Já jsem rád, že to občané vidí i na obrazovkách, čemu se kolegové smějí.

Zajímavé je, že auditorem Cíle byla firma Babák, který sám sdělil, že na tom auditu zázračně vydělal. Snadná možnost obcházet pravidla prostřednictvím tzv. tunelu dovnitř. Je to systémový problém, který spočívá především ve snadné možnosti obcházet pravidla tím, že se namísto politické straně darují např. formou předražené či nerealizované zakázky finanční prostředky obchodní společnosti politickou stranou vlastněné nebo se prostřednictvím obchodní společnosti politické straně poskytne finanční či jiná podpora jiným způsobem, např. poskytnutím služeb obchodní společnosti vlastněné politickou stranou za zvýhodněných podmínek. Dále dochází k situacím, kdy firmy neposkytují své služby pouze svým mateřským stranám, což je myšleno (?) stojící v pozadí možnosti zřízení těchto firem, ale otevřenému trhu. Zdroje získané od klientů těchto firem, tj. úhrady za zboží či služby, které mohou být předražené nebo fingované, potom firmy darují své mateřské straně, čímž peníze od klientů doputují k zamýšlenému cíli. Propojení firem se stranami může být velmi výrazné. Strany tak de facto skrze spoluvlastněné společnosti podnikají. Takže, vážení spoluobčané, kteří se na to díváte v televizi, takhle to chodí v politice.

Včera mi bylo panem kolegou Birkem v souvislosti s diskusí kolem OKD doporučeno, abych se obrátil na orgány činné v trestním řízení. Mohl bych to oplatit stejnou mincí s tím, že zákon o střetu zájmů je zbytečný, protože kterýkoli občan, i poslanec, má možnost a právo podat trestní oznámení na kohokoli z nás, který se dopustí nějakého přečinu. Pokud tedy vy máte poznatky, že pan předseda Babiš něco provedl, co není v souladu se zákonem, podejte na něj trestní oznámení a nemusíte dělat tuto legislativu. To je úplně zbytečné. Pokud tedy ve střetu zájmů se dopustil něčeho, tak prostě na to máme orgány v trestním řízení a můžeme to řešit přes trestní řízení. Prostě ta legislativa je formální. Tak jak je napsaná a předložená, je čistě formální a je to jenom politikaření. Vlastně tedy nepotřebujeme žádný takový zákon jako je lex Babiš. Pan kolega je skutečně přesvědčen, že tuto věc jsou skutečně schopny vyšetřit orgány rozprášené reorganizací policie a teď poslepované zpátky s tím, že zájem na tom vyšetření budou mít lidé, osoby, které reorganizaci spustily a schválily? Tedy místopředseda ČSSD, shodou okolností ministr vnitra a předseda vlády, předseda Bezpečnostní rady státu, pan premiér? Pokud bude reakce taková, že je to samozřejmé, že se to vyšetří, proč se již tak neučinilo před rokem, před třemi roky, před pěti lety. Pan Kalousek nám zde sdělil, že v jiných zemích o střetu zájmů netřeba, neb veřejnost je natolik vyspělá, že je schopna si tento střet zájmů, toto nebezpečí uvědomit a nepřipustit zvolení člověka v tomto problému do Parlamentu, resp. do vlády. Jinými slovy, je nám tady opakovaně sdělováno, že česká veřejnost nedosahuje těchto kvalit, a proto je potřeba modrých zákonodárců, kteří tento nedostatek intelektu českých občanů napraví. Zapomněl dodat, že je to tak v rozporu s jím neustále akcentovaným bojem za demokracii. Hnutí ANO a s jeho předsedou Andrejem Babišem byl právě a jen pouze demokratickým způsobem zvolen do tohoto Parlamentu jistým množstvím hlasů a získalo mandát k vládnutí. A my, poslanci zvolení za hnutí ANO 2011, se své přísaze rozhodně nezpronevěříme a budeme i nadále usilovat o nápravu věcí veřejných. Děkuji

Ing. Bohuslav Chalupa

  • ANO 2011
  • asistent poslance PSP ČR, MUDr. Miloslava Janulíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Valenta: Věznice se nesmí zadrhnout

13:31 Senátor Valenta: Věznice se nesmí zadrhnout

Slovácký senátor komentuje na facebookovém profilu jednání o financování rekonstrukce bývalé věznic…