Fiala (ODS): PF 2014 pro ODS

5. 1. 2014 18:00

Do roku 2014 nevstupuje ODS v dobré kondici. Víme to všichni.V posledních týdnech jsem měl mnoho příležitostí příčiny dnešní krize popsat a diskutovat o nich se členy strany.

Fiala (ODS): PF 2014 pro ODS
Foto: Filip Jandourek
Popisek: Petr Fiala, exministr školství
reklama

Je čas přestat se dívat zpátky, ale hledat cesty, jak ze současné situace ven a jak vrátit ODS její postavení na české politické scéně. ODS je potřeba více, než kdykoli předtím. Všechny rozhodující instituce státu jsou obsazeny levicí, politický systém je proměňován aktivistickým, přímo zvoleným prezidentem, mnoho lidí se nechalo okouzlit marketingovými projekty, které pohrdají demokratickou politikou a pletou si stát s vlastní firmou. ODS je tradiční demokratická a ideově ukotvená politická strana, která musí hájit lidskou svobodu, demokratický politický řád a politiku jako takovou. Aby to mohla účinně dělat, musí se rychle dostat z krizea začít řešit problémy naší společnosti.

Cesta k obnově ODS není snadná, bude dlouhodobá, ale první kroky je potřeba začít konat rychle a efektivně. Co tedy musíme udělat?

SEDM KROKŮ K OBNOVENÍ ODS

1. Stanovit politické cíle

Nepotřebujeme vymýšlet překvapivé teze, programových dokumentů máme dost. Ale musíme si znovu stanovit, co jsou naše základní programová východiska, jaké hodnoty a principy v české politice zastáváme a čí zájmy hájíme. Jaké politické cíle jsou pro nás důležité. Musíme se znovu vrátit k tomu, abychom prosazovali zájmy svých voličských skupin, které jsme v posledních letech postupně ztráceli. Slova jako pravicový, konzervativní, liberální musejí pro nás mít konkrétní obsah, je potřeba je opakovaně promítat do každodenní politiky. Nestačí udělat jednu ideovou konferenci, o programu a politických cílech musíme v příštích měsících diskutovat se členy strany v regionech a oblastech. Politický program ODS musí být jasně ideově ukotvený, srozumitelný a především musí být sdílen a obhajován našimi členy. Jen tak můžeme voliče znovu přesvědčit.

2. Posílit akceschopnost strany

ODS potřebuje být akceschopnější a profesionálnější. Potřebujeme odblokovat vnitřní život strany, posílit vnitrostranickou komunikaci a současně zvýšit legitimitu politického rozhodovaní. Zužme výkonnou radu, aby byla místem, kde se efektivně tvoří aktuální politika, a současně vytvořme celorepublikový orgán složený ze zástupců oblastí. To zlepší nejen celkovou komunikaci ve straně, ale i legitimitu našich rozhodnutí. Především ale musíme zprofesionalizovat náš aparát. Potřebujeme  mít kvalitní mediální a politicko-analytické zázemí, jinak v době naší opoziční činnosti a v konkurenci s hnutími postavenými na politickém marketingu nemůžeme obstát.

3. Aktivizovat a motivovat členy

Nikoho nepřesvědčíme, když nebudeme sami přesvědčeni. Máme politickou výhodu, kterou dost nevyužíváme: dvacet tisíc členů. Máme tisíce zastupitelů a mnoho úspěšných starostů, jejichž práce je vidět.Nemají v tuto chvíli pocit, že jim strana poskytuje dostatečný prostor a podporu. Jde o to poslouchat názory členů, zapojit je do diskuse, do formování politiky, do personální práce. Pro vedení strany je to nesnadný úkol, protože vyžaduje systematickou, každodenní činnost a vytváření podmínek pro strukturovaný dialog. Jenomže bez motivovaných členů se nedá dělat úspěšná politika.

4. Prokázat kompetence

ODS nabízela v minulosti řadu osobností, které byly považovány za odborně i politicky kompetentní. Strana měla jasné názory na jednotlivé politiky a dokázala je veřejnosti sdělit. Dnes je situace jiná. Požadavek kompetence je u voličůale ještě silnější než dříve. Cesta k jejímu obnovení je rychlé ustavení týmu odborných mluvčích, kteří budou schopni prezentovat naši politiku. Kolem nich se musí nově zformovat expertní skupiny, kde se budou utvářet politické postoje k jednotlivým otázkám. V opozici musíme být schopni nabízet vlastní řešení problémů. Aktivně přinášet témata, nikoli pouze pasivně reagovat.

5. Připravit strategie

V moderní politice nestačí jen taktizovat.Chceme-li být úspěšní, potřebujeme mít strategii, obecnou, ale i k jednotlivým volbám. To je aktuálně důležité s ohledem na blížící se evropské a především podzimní komunální volby. Musíme vědět, co je náš cíl, jaká je naše situace s výhodami i nevýhodami, jaké jsou možnosti, jaké použijeme nástroje a metody, co je síla soupeřů, na koho se soustředíme apod. Nejde dělat náhodné kampaně a postupovat podle dojmů; že to nefunguje, už jsme si vyzkoušeli. Musí nám také být jasné naše místo v politickém systému. Neexistuje strategické dilema, že buďto budeme autenticky pravicoví a věrní svému programu, nebo se rozkročíme a budeme oslovovat širší vrstvy společnosti, ale ztratíme svou pravicovou identitu. Toto dilema je umělé, v praxi neexistuje a úspěšné zahraniční strany nic takového neznají. Střed se dobývá zkraje. Klíčové jsou hodnoty a principy, kterým věříme a z nichž vytváříme program, teze a cíle. A ty musejí být v souladu s tím, co chtějí naši voliči, voličské skupiny, jejichž zájmy hájíme. Nebojme se být pravicoví.

6. Být otevření a naslouchající

ODS tu není proto, aby se zabývala svými stranickými problémy. Musíme je vyřešit rychle, protože skoro nikoho nezajímají. Voliče naopak zajímá, jaké nabízíme řešení jejich starostí, jak reagujeme na ekonomické, sociální a bezpečnostní výzvy. Musíme naslouchat lidem, vědět, čím žijí, nemůžeme si dovolit mít pověst strany, která se chová přezíravě. Musíme také začít znovu přitahovatspolečenské elity,osobnosti z různých oblastí,jež nejsou členy strany, ale mají podobný názor na společnost. Vytvářet pro ně prostor, aby spolu s námi usilovaly o politickou změnu. Potřebujeme lépe pracovat s médii, jejichž prostřednictvím oslovujeme veřejnost. A musíme mít také rozumnou strategii spolupráce s jinými pravicovými subjekty.

7. Být důvěryhodní a mít sebedůvěru

ODS má dnes poškozenou značku. To musíme změnit. Jedinou cestou je morální obnova strany.Ale současně s tím se přestaňme paušálně kritizovat a sebeobviňovat. Jsou-li někde ekonomické zájmy silnější než politika, mluvme o tom, chová-li se někdo nepřijatelným způsobem, konkrétně ho kritizujme. Je na nás, jaký prostor dáme důvěryhodným lidem a kolik ho necháme „obchodníkům s deštěm“ a politickým podnikatelům. Voliči nám už nic neodpustí, jejich důvěru získáme jen tím, když si ji znovu zasloužíme.

S důvěrou souvisí sebedůvěra. Přestaňme být uhranuti jinými hnutími, nepotřebujeme kopie jiných politiků, potřebujeme své originální představitele, jako jsme kdysi měli. ODS je strana, která toho v minulosti mnoho dokázala, má velký podíl na polistopadové podobě naší země. Toho si buďme vědomi, buďme na to hrdi a tuto tradici nesme dál. ODS může jako jediná reprezentovat skutečné pravicové hodnoty.Můžeme hodně nabídnout a společnost to potřebuje možná více, než kdykoli předtím.

Rok 2014 musí být pro nás rokem obnovy. Chci Vás ujistit, že PF2014 pro ODSneznamená jen běžné přání do nového roku, ale také to, že jsem osobně připravenpro ODS v roce 2014 udělat maximum. Kudy máme jít, jsem zde ukázal.Sám to ale nedokáži. Potřebuji vaši pomoc. Přání k roku 2014 je tedy současně prosbou i výzvou ke spolupráci na obnově ODS.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: pravybreh.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vích (SPD): I když jsme ještě v EU, nemusíme ohýbat hřbet

19:24 Vích (SPD): I když jsme ještě v EU, nemusíme ohýbat hřbet

Vývoj v posledním roce jasně ukázal neudržitelnost členství ČR v EU. Dokud tam ale jsme, nepřipravme…