Fiala (SPD): Zavádí se společné, jednotné a závazné azylové řízení,

18.04.2024 20:01

Projev na 100. schůzi Poslanecké sněmovny 18. dubna 2024 k migračnímu paktu.

Fiala (SPD): Zavádí se společné, jednotné a závazné azylové řízení,
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já řekl pár slov k novému migračnímu paktu Evropské unie. Já jsem se k tomuto paktu vyjadřoval zde už několikrát, zcela jasně, konkrétně, věcně, s odkazy a citacemi a s jasným zazdrojováním. Všechny součásti tohoto paktu jsem si postupně nastudoval, včetně jeho nejrůznějších rozborů a výkladů našich i zahraničních. Mohu tedy odpovědně říci, že normy, které migrační pakt tvoří, znám celkem do detailu, co se týče jejich obsahu. Ale obsah paktu je jen jednou stranou této mince, byť velice zásadní.

Druhou stranu tvoří politické souvislosti jeho tvorby a přijímání a zejména to, jak v nich obstála současná česká vláda a současní její zástupci. Právě tady je na místě velmi tvrdé hodnocení. Česká vláda a český ministr vnitra v tomto procesu naprosto selhali jak z hlediska odborného, tak i politického. Nehájili v něm ani na minutu české národní zájmy a zájmy českých občanů. Situaci podle mě hrubě podcenili, neprojevili odvahu a Českou republiku nepochybně poškodili a ještě podrazili partnery ze zemí Visegrádské čtyřky, včetně Poláků. Je naprosto nepřijatelné, že vláda Petra Fialy a ministr vnitra Rakušan osobně zpočátku tento pakt, tento soubor migračních azylových předpisů a nařízení, aktivně podporovali a ještě se tím veřejně chlubili, hlavně v době takzvaného českého předsednictví v orgánech Evropské unie. Ještě nás za to pochválili v Evropské unii, jak jsme byli skvělí, výborní. Tak to bylo.

Stejně tak je pro nás úplně nepřijatelné a nepochopitelné, že při závěrečném rozhodování o věci takto zásadního významu, ve věci bytostného národního zájmu, se na půdě Rady Evropské unie zástupce naší vlády na její pokyn zdržel hlasování. Je to vrcholný alibismus, pokrytectví a samozřejmě zbabělost. V takto klíčových věcech musí od jakékoliv národní vlády zaznít buď jasné ano, anebo jasné ne, a nikoliv vyhýbavé možná, které vyslovila tato vláda. Vlastně s tím ani tak moc nesouhlasíme a hlavně nás netrestejte, my chceme být hodní, poslušní a slušní. Suverénní a sebevědomá vláda musí být v těchto věcech buď pro, nebo proti, a nikoliv se schovávat za zbabělé nevím, jak tomu bylo v tomto případě.

Migrační pakt minulý týden schválil i Evropský parlament a to i hlasem poslance za TOP Luďka Niedermayera, který nyní do tohoto orgánu kandiduje za koalici Spolu. Takže nový migrační pakt byl schválen i jedním českým vládním europoslancem. Naopak žádný vládní europoslanec se na rozdíl od vlády samotné při tomto hlasování nezdržel. To je velmi zajímavé. Takže tu máme unikátní situaci. Česká pětikoaliční vláda a jednotlivé politické strany, které ji tvoří, jsou současně pro migrační pakt, proti němu a zároveň se částečně zdržují hlasování. Taková chytrá horákyně před volbami. To je skvělá pozice. Slovy pana premiéra to není pro voliče zrovna jasný signál.

Nařízeními migračního paktu se mimo jiné v celé Evropské unii zavádí společné, jednotné a závazné, azylové řízení, které musí členské státy bezpodmínečně dodržovat v případech, kdy nelegální migranti žádají o mezinárodní ochranu. To je závažný a nebezpečný krok zpět, protože z našeho pohledu je naprosto klíčové, abychom si v tomto ohledu zachovali vlastní legislativní a exekutivní suverenitu a abychom o tom, komu udělíme azyl, rozhodovali pouze a jedině na základě naší vlastní, tedy české a velice kvalitní, azylové a cizinecké legislativy. Vždycky to tak bylo, že si suverénní státy mohly rozhodnout, kdo na jejich území bude žít, ale to tento migrační pak mění a budou to za nás rozhodovat v Bruselu.

Pak zde máme nařízení o řízení azylu a migrace, které má nahradit stávající Dublinská nařízení, která stanoví pravidla pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl. Jde o takzvané pravidlo prvního bezpečného státu. Tímto novým nařízením se tato docela dobrá pravidla - kdyby ovšem byla všemi státy dodržována - mění a v podstatě ruší, včetně zkracování lhůt na vyřizování žádosti o azyl. Je to opět krok velice špatným směrem.

Dublinská nařízení ve všech jejich postupných novelizacích a doplněních byla koncipována celkem logicky, musím říci i rozumně a hlavně realisticky. Jejich problém byl jediný, že je většina států Evropské unie, hlavně těch jižních a západních, nedodržovala. Státy, které je naopak dodržovaly a důsledně vynucovaly a chránily Evropu před muslimskými a dalšími jinými nelegálními migranty, jako třeba Orbánovo Maďarsko, za to byly dehonestovány a trestány. Samozřejmě se to nazvalo úplně jinak a Evropská unie si v podstatě vynucovala to, co mají tyto státy dělat.

Materiál Evropské komise k novému migračnímu paktu uvádí, že na úrovni Evropské unie činí přiměřená kapacita 30 000 migrantů ročně, což samo o sobě je přímou pobídkou všem migrantům i převaděčům, pojďte sem, všechno je možné, všechno je dovolené, může vás přijít až 30 000. Přiměřená kapacita migrantů pro každý členský stát pak bude stanovena prostřednictvím vzorce založeného na počtu nedovolených překročených hranic a počtu odepření vstupu za tříleté období. Takže bruselská centrála stanoví, jaké migrační kapacity musí mít jednotlivé členské státy a ještě na to mají matematický vzorec. Ale nesmí se tomu říkat kvóty, i když to obsahově tomuto termínu zcela odpovídá a je zde stanovena i konkrétní kvóta 30 000 migrantů ročně. Já se k tomu výrazu ještě vrátím. My jsme se tady o to s panem ministrem vnitra přeli. Ale kvóta to v žádném případě není, je to počet originálu Sets of Numbers.

Stejně tak jako vojenská základna v Česko-americké smlouvě nebyla vojenskou základnou, ale zařízením k ubytování a výcviku amerických vojáků a umístění americké vojenské techniky a zbraní. To je velmi podobné. Co to má být, onen mechanismus povinné solidarity v novém migračním paktu? Opět vycházím z materiálu Evropské komise a Rady Evropské unie. Cituji: "Aby se vnesla rovnováha do současného systému, kdy je k posouzení drtivé většiny žádostí o azyl příslušných jen několik členských států, navrhuje se nový mechanismus solidarity, který je jednoduchý, předvídatelný a proveditelný, protože má matematický vzorec. Nová pravidla představují kombinací povinné solidarity s flexibilitou, takže se členské státy mohou rozhodnout, jak budou k mechanismu přispívat.

Dávají možnost volby, jak přispět, jestli formou přemístění migrantů, finančních příspěvků, nebo alternativních solidárních opatření.

Další důležitá citace z vysvětlujícího dokumentu, kterým Evropská komise prezentuje nový migrační pakt, tedy z jakési obdoby důvodové zprávy: "Nová pravidla by měla zajistit, aby žadatelé o mezinárodní ochranu měli zaručenu přiměřenou životní úroveň a srovnatelné životní podmínky ve všech členských státech." - Jak to máme chápat? Jak se nastaví laťka těchto standardů? Podle Bulharska, Portugalska, Litvy anebo Německa? A hlavně kdo to zaplatí? No, hádejte, kdo to zaplatí.

"Hlavním cílem tohoto legislativního návrhu je v první řadě stanovit standardní podmínky přijímání pro všechny žadatele o azyl. Tím se zajistí, že žadatelé o azyl budou mít v celé Evropské unii lepší a současně srovnatelné životní podmínky." - Ale to my přece nechceme, my je chceme vrátit zpátky, to by mělo být hlavní premisou celého migračního paktu. Takže další vyložená migrační pobídka k tomu, že není nutné směřovat pouze do Německa, že úplné stejné sociální zabezpečení dostane budoucí ilegální migrant nedobrovolně i v České republice z peněz českých občanů, kterým sice třetím rokem klesá životní úroveň a reálné příjmy, ale z rozhodnutí Němců, Francouzů a dalších se jim nyní dostane v uvozovkách "privilegia" financovat tisíce muslimů a Afričanů a jejich sladký život v Evropě. No, neberte to.

Navrhovaná migrační pravidla stanoví i toto: společnou definici podmínek přijímání pro všechny žadatele o azyl, právo žadatelů o azyl pracovat nejpozději do devíti měsíců po podání žádosti, právo na vzdělávání pro nezletilé osoby a povinnost ustanovit pro nezletilé osoby bez doprovodu opatrovníka. Tyto závažné součásti nových pravidel nám Fialova vláda dosud neprezentovala. Proč asi? Myslíte, že se jim nezdají důležité? Jak nedávno prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson, která má migraci, a to doslova, v gesci: Nalezení dohody je vítězstvím pro migranty, uprchlíky a žadatele o azyl. - Ještě jednou vám tu velmi signifikantní větu přečtu: Jak nedávno prohlásila eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson, která má v gesci migraci: Nalezení dohody, tedy migračního paktu a schválení migračního paktu, je vítězstvím pro migranty, uprchlíky a žadatele o azyl. - Já myslím, že to mluví za vše. Já myslím, že Ylva Johansson by měla jít dělat afrokomisařku do afrických států a zemí, kde by se o tyto lidi mohla starat. Ale rozhodně to není vítězstvím pro Evropu. Naopak je to velká prohra. Je to velká prohra. A pro celou Evropu i domácí obyvatele, a to zase říkám já.

Za velmi podstatné považuji sdělit, jak se k migračnímu paktu staví konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, tedy subjekty, organizace a lidé, kteří mají dovoz migrantů do Evropy tak říkajíc v popisu práce, to znamená organizace a lidé, kteří se dovozem migrantů do Evropy živí. Cituji: "Samotný text migračního paktu vznikl mimo jiné na základě rozsáhlých konzultací Evropské komise s nevládními organizacemi v jednotlivých členských státech Evropské unie." To znamená, tak, jak na spoustě dokumentů u nás pracují neziskové organizace s politickým programem, stejně tak na tom pracují i v Evropské unii. "Nový pakt otevírá cestu k řešení problémů migrace, k zefektivnění managementu migrace a k většímu vzájemnému pochopení v rámci EU." Tak jak tomu máme rozumět? Zlepšení managementu migrace, aby to bylo samozřejmě pro ty organizace zabývající se dovozem uprchlíků daleko jednodušší a organizovanější, a také k většímu vzájemnému pochopení v rámci Evropské unie, což jinými slovy, já to přeložím, znamená - měli byste všichni pochopit, že dovážet ty uprchlíky je důležité a že se tím budeme zabývat a že to bude stát nějaké peníze, možná tu budou bezpečnostní rizika, ale nic si z toho nedělejte, protože vy to určitě pochopíte.

Jako další pozitivní prvky chápeme například uznání nutnosti realizovat záchranné operace na moři - říkají neziskové organizace, zajištění prevence proti kriminalizaci organizací a jednotlivců pomáhajících uprchlíkům či rozšíření definice rodinných příslušníků nově zahrnující i sourozence migrantů. -

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pane předsedo, já se omlouvám, ale je avizovaných 14.25, takže já vás musím přerušit, protože budu muset přerušit celou tuto schůzi. Samozřejmě budete mít možnost, jakmile ta schůze bude pokračovat, pokračovat i vy ve svém projevu.

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám a přeji pěkné odpoledne. (Potlesk poslanců SPD.)

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Dotace pro zemědělce

Dobrý den, ANO je prý proti tomu, aby získávání dotací pro zemědělce bylo navázáno na ekologické prvky. Zajímá mě proč jste proti? Vychází to z nějakého průzkumu, který dělal irozhlas. Na jednu stranu mi to přijde docela logické, ale nevím teda, co je těmi ekologickými prvky myšleno a zas je fakt, ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Vláda na plnění svých politických cílů jmenovala vojáka

12:28 Vích (SPD): Vláda na plnění svých politických cílů jmenovala vojáka

Česká republika má mít nově vládního koordinátora strategické komunikace (STRATCOM). Na pozici vláda…