Rozvoral (SPD): Naše politická konkurence nechce řešit dluhové pasti

20. 6. 2019 17:05

Včera jsme v Poslanecké sněmovně projednávali předložený návrh poslanců SPD na změnu občanského zákoníku, který by velice pomohl lidem v dluhových pastech.

Rozvoral (SPD): Naše politická konkurence nechce řešit dluhové pasti
Foto: archiv
Popisek: Radek Rozvoral, SPD
reklama

Po plodné rozpravě nám naše politická konkurence hlasy ANO, ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i přes naše racionální argumenty vrátila návrh této změny zákona k přepracování, čímž dala jasně najevo, že řešit dluhové pasti našich občanů nechce.

Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády,

dovolte mi představit návrh poslanců hnutí SPD ze dne 13. února tohoto roku, kterým se mění občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a spočívá v úpravě znění v paragrafu č. 1932, odstavce 1. a 2.

Konkrétně v odstavci 1. paragrafu 1932 se slova: „na náklady již určené, pak na úroky z prodlení, poté na úroky a nakonec na jistinu“ nahrazují slovy „na jistinu, pak na náklady již určené, poté na úroky z prodlení a nakonec na úroky“.  Odstavec 2. v paragrafu 1932 nově zní: „Jistina a náklady již určené se úročí. Úroky a úroky z prodlení se neúročí.“ Účinnost tohoto zákona je navrhována prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 

Navrhované změny právní úpravy jsou vedeny s cílem posílení právní pozice postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu. Máme za to, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady pro občany, kteří se dostali do krizové finanční situace, neboť těmto lidem velice pomůže, pokud budou splácet nejdříve jistinu poté náklady již určené a teprve potom úroky z jistiny a nákladů. Dále tímto návrhem rušíme placení úroků z úroků, jelikož to považujeme za nevhodné a nemorální.

Tato změna právní úpravy reflektuje současnou situaci ve věci dluhových pastí neboli dluhových spirál, což vyjadřuje situaci, kdy jednotlivec či rodina není schopna plnit své závazky vůči věřitelům. Důsledkem tohoto stavu jsou sankce a dluh se navyšuje o penále. Mnoho osob řeší tuto situaci další půjčkou nebo úvěrem, ale ve většině případů nejsou schopni splácet ani tyto následné půjčky a padají do dluhové pasti. V případě, že se již člověk do dluhové pasti dostane, nezbývá mu nic jiného, než přistoupit k jejímu řešení konsolidací nebo oddlužením. Konsolidace spočívá ve sloučení všech dluhů dlužníka do jednoho dluhu z důvodu zjednodušení a přehlednosti, kdy dluhy dlužníka řeší jeden subjekt. 

Oddlužení či osobní bankrot je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon upravuje proces umožňující dostat se dlužníkům legálním způsobem z jejich tíživé finanční situace, když už nejsou schopni řádně a včas hradit splátky svých půjček a úvěrů, nebo je jim zřejmé, že toho nebudou schopni v blízké budoucnosti. 

Celý proces oddlužení je řízen nestranným soudem, který jako jediný má pravomoc usměrnit požadavky věřitelů. Dlužníci pak hledají různá východiska, jak se dostat z dluhové pasti. Desítky společností nabízející dlužníkům služby typu finančního poradenství, za což ale musí dlužníci platit vysoké částky, aniž by bylo zaručeno, že pomoc bude úspěšná.

V této souvislosti bych sdělil několik faktů a čísel, které ve svých statistikách zveřejnila Exekuční komora České republiky za rok 2018:

Počet nově zahájených exekucí v České republice v loňském roce přesáhl půl milionu, přesně 505.120 exekucí a i když zde byl oproti roku 2017 zaznamenán pokles o 106.445 exekucí, je toto číslo alarmující. Celkový počet lidí v exekuci atakuje hranici devět set tisíc. Z toho téměř půl milionu lidí má tři a více exekucí, a něco málo přes 150 tisíc lidí má dokonce přes deset exekucí. Zhruba polovina exekucí je na částku do 10 tisíc korun. V průměru tak statisticky vychází na jednu osobu více jak pět a půl exekučních řízení a vymáhaná částka převyšuje částku 63 tisíc korun v rámci jedné exekuce. Co se týče geografického rozložení, pak nejvyšší podíl osob v exekuci spadá v rámci České republiky pod Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde se pohybuje okolo 15 procent. Naopak nejméně povinných se nachází v kraji Zlínském a v kraji Vysočina, kde se pohybuje okolo 3 procent.

Závěrem bych chtěl zmínit, že pro lidi, kteří se dostali do tzv. dluhové pasti, je placení úroků z úroků silným demotivujícím prvkem nejenom v jejich současné situaci, ale bude mít i negativní dopady na jejich budoucnost. Naše hnutí SPD považuje tento stav za silně alarmující, protože tyto skutečnosti se odráží na utváření společenského klimatu v naší republice. Proto je naší povinností těmto lidem pomoci z jejich tíživé životní situace. Naše hnutí SPD má v rámci balíčku pomoci těmto lidem připravený ještě zákon řešící zestátnění exekutorů a zákon ke zrušení lichvy. Dnes navrhovanou a projednávanou změnu občanského zákoníku, spočívající ve změně znění paragrafu č. 1932 v prvním a druhém odstavci, považujeme za nástroj, který by pomohl stav lidem v dluhové pasti zlepšit.

Z tohoto důvodu Vás, přítomné, žádám o podporu tohoto návrhu změny zákona.

Děkuji za pozornost.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Sehnalová (ČSSD): Očkování v kraji? Máme společný cíl

13:07 Sehnalová (ČSSD): Očkování v kraji? Máme společný cíl

Komentář na facebookovém profilu k očkování proti koronaviru