Rozvoral (SPD): Navrhujeme řešení, která ukončí zneužívání sociálních dávek

17.01.2020 15:11

Hnutí SPD předkládá do Poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které jsou přínosné pro naše občany, což potvrzuje i novela upravující zákon o hmotné nouzi.

Rozvoral (SPD): Navrhujeme řešení, která ukončí zneužívání sociálních dávek
Foto: archiv
Popisek: Radek Rozvoral, SPD

Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání.

Poslankyně hnutí SPD Lucie Šafránková zpracovala a prostřednictvím poslaneckého klubu předložila dne 20. listopadu 2019 Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších změn a doplňků. Jedná se o sněmovní tisk 652, ke kterému vláda vyslovila neutrální stanovisko. Další projednávání tisku je navrženo na pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 21. ledna 2020. Námi navrhované změny by měly přispět ke zvýšení adresnosti vyplácení příslušných dávek, snížení objemu státem vyplácených prostředků na dávky pomoci v hmotné nouzi, snížení počtu příjemců těchto dávek a jejich omezení pouze na osoby, které se dočasně ocitly bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat. Navrhované změny, které by měly zamezit možnému zneužívání dávek, nyní heslovitě v několika bodech představím:

  • Navrhuje se rozšíření okruhu osob, které mohou být vyřazeny z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi z důvodu neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky i o osoby, které neplní tyto povinnosti ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání (povinný poslední rok předškolní docházky, příprava na základní školu).
  • Zákonné vyřazení osob z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi pro ty osoby, které porušily během pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi režim práce neschopného resp. režim tzv. dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.
  • Trvá-li u osob pracovní neschopnost déle než 730 kalendářních dní za sebou jdoucích a včas si nezažádaly o invalidní důchod.
  • Implementace zákonného podkladu pro vyloučení určité osoby z okruhu tzv. společně posuzovaných osob tam, kde tato osoba nedeklaruje žádné příjmy, nepracuje, nepodniká a ani si práci aktivně nehledá.
  • Zavedení povinnosti zahrnout mezi příjmy deklarované v žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi i příjmy z dávek pěstounské péče (zejména tzv. odměna pěstouna), zatím v těch případech, jestliže se jedná o pěstounství v rámci rodiny a blízkých (přímých) příbuzenských vztahů. Opatření směřuje proti tzv. spekulativnímu rodinnému pěstounství.
  • Zpřísnění procedury odejmutí či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže příjemce dávky nebo žadatel o ni (popř. s nimi společně posuzovaná osoba) nedá orgánu pomoci v hmotné nouzi souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření nebo šetření v místě, směřující k nutnému ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou dávku pomoci v hmotné nouzi nebo na určení její výše.

Všechna tato navrhovaná opatření by jejich implementací do právního řádu měla výrazně přispět ke snížení veřejných výdajů v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Dle odhadů kompetentních pracovníků v této oblasti dochází ke zneužívání systému vyplácení dávek v hmotné nouzi mezi 20-30% příjemců těchto dávek. 

Hnutí SPD prosazuje, aby se stát choval jako řádný hospodář, a proto předložilo tento návrh novely zákona o hmotné nouzi. Ušetřené finance by šlo využít ku prospěchu těch, kteří pomoc státu opravdu potřebují a zaslouží si ji.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Balatka: Koalice nejsou předvolební podvod

22:35 Senátor Balatka: Koalice nejsou předvolební podvod

Komentář na facebookovém profilu k předvolebním koalicím.