Ing. Jana Krutáková

  • STAN
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,86. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Jana Krutáková
Ing. Jana Krutáková odpověděl na dotaz

Zbláznili jste se?

Hezký den paní Voldánová, to, že je voda vzácná, nemusí být samozřejmé pro všechny. Změna, kterou navrhujeme, na jedné straně stanovuje právo každého občana na pitnou vodu a prioritizaci užití vody. Na straně druhé stanovuje, že voda je veřejným statkem, se kterým mohou ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel.Zk

Ing. Jana Krutáková
Ing. Jana Krutáková odpověděl na dotaz

Jak je možné, že se kalamita s kůrovcem stupňuje a ne naopak?

Hezký den paní Zenková,  přemnožení kůrovce je nejen u nás, ale i třeba na Slovensku a Polsku dáno primárně dvěma věcmi – dlouhotrvajícím extrémním suchem a monokulturní povahou našich lesů. Jinými slovy, sucho, málo vody a fakt, že naše lesy tvoří hlavně smrky, velmi napomáhá k šíření kůrovcové kalamity. Z toho důvod

Ing. Jana Krutáková
Ing. Jana Krutáková odpověděl na dotaz

Budete prosazovat vratné zálohy na pet lahve?

Vážená paní, vrátit se k čistě skleněným obalům by možná nebyl vůbec špatný nápad. Co se týká otázky vratných PET lahví , tak v tom jsem  trochu zdrženlivější. Máme oproti jiným státům, kde je zaveden systém zpětného odběru PET lahví, poměrně hustou donáškovou síť žlutých kontejnerů,  v obcích je zajištěn  i odběr plastů ze žlutých p

Ing. Jana Krutáková
Ing. Jana Krutáková odpověděl na dotaz

třídění odpadu

Dobrý den, téma odpady a odpadové hospodářství je velmi široké, pokusím se stručně vysvětlit podstatu Vašeho dotazu. Základní rámec odpadového hospodářství je dán zákonem o odpadech a doplněn prováděcími vyhláškami. Na základě těchto legislativních pravidel vydává obec obecně závaznou vyhlášku,