Ing. Jana Krutáková

  • STAN
  • Jihomoravský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,66. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

31.07.2018 12:05:31 - Pánková

třídění odpadu

Kdo rozhoduje o tom, kde budou jaké kontejnery na třídění odpadu? Proč je někde kontejnerů dostatek, jinde jich je málo? Papír, sklo a plast jsou dost časté, ale co další kontejnery? Proč není kontejner i na bioodpoad? Majitelé domů mají kompost, ale třeba na sídlišti by se takový kontejner hodil.

Odpověď

01.08.2018 15:08:30 - Ing. Jana Krutáková
Dobrý den, téma odpady a odpadové hospodářství je velmi široké, pokusím se stručně vysvětlit podstatu Vašeho dotazu.

Základní rámec odpadového hospodářství je dán zákonem o odpadech a doplněn prováděcími vyhláškami. Na základě těchto legislativních pravidel vydává obec obecně závaznou vyhlášku, kde stanoví  systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a dalšími odpady. Tedy jak často se vozí komunální odpad, kde je možno odložit tříděný odpad, kde jsou tzv. separační hnízda, jak funguje sběrný dvůr atd. Co se týká bioodpadu je obec povinna zajistit možnost separace biooodpadu. Není ale stanoveno, zda nádobami na bioodpad do domácností, kompostéry, velkými kontejnery na sběrných dvorech či podobně. Toto je opravdu v pravomoci obce a také záleží na nabídce či možnostech svozové firmy, která obec obsluhuje