Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,27. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

05.07.2020 12:51:53 - molotov

Komunismus

Co je podle vás komunismus a jeho cíle? Proč si myslíte, že jste komunistou?

Odpověď

06.07.2020 20:07:53 - Ing. Jiří Dolejš
 Kolem pojmu komunismus panuje celá řada nedorozumění a i záměrných mystifikací. Především je tento myšlenkový proud směřující k sociálně spravedlivé společnosti zaměňován s autoritářskou deviací, nejčastěji označovanou jako stalinismus. V tomto systému za sliby o lepším světě bohužel stálo represivní potlačování jiných názorů, omezování politických svobod, ztráta ekonomické motivace. Do slibovaného ráje se hnalo bičem a maskovalo se to orwelovským  jazykem politiky.  A tento systém právě z těchto důvodů, které představovaly vlastně rozpor s ideály spravedlivé společnosti, . v roce 1989 prohrál. Bohužel i dnes stíny této minulosti na KSČM leží a má to nepříjemné stagnační důsledky. On ten minulý režim, byť v jeho čele stál mocenský monopol komunistické státostrany a součástí státní ideologie bylo že tzv. reálný socialismus byl první fází komunismu, komunismem rozhodně nebyl. A proto je destalinizační transformační kurs KSČM pro její identitu i budoucnost tak důležitý. V roce 1991 se členové strany v stranickém referendu rozhodli používat slovo komunistický. Nehlásili se tím k stalinistickým časům (ty explicitně v programu kritizují), ale k jiné humánní a demokratické interpretaci pojmu komunismus. Byla to cesta těžší než se prostě přejmenovat, protože to byla cesta pokusu rehabilitovat slova  silně zatížená negativními zážitky z nedávné doby. Jestli ten pokus vyjde se ukáže. Pokud problémem dnešní KSČM možná je stále nezavršená destalnizace, souvisí to hodně s dogmatismem. Nejenže nemůžeme lpět na kánonu státní ideologie minulého režimu  ale také musíme připustit právo na reformy (změna revize některých východisek jsou přeci přirozené). Existují tradice komunismu související s moderními proměnami marxismu, s eurokomunismem a nestalinskými koncepty socialismu. Lze připomenout kořeny komunismu anarchistické i křesťanské.Prostě ono latinské "comunnis", tedy společný dnes neznamená člověku odcizená egalitářská kasárna. Znamená vizi cesty k společenství prostého třídních antagonismů, ale také přihlášení se k hodnotám solidarity, universálního lidství, kooperace, kde ale rozvoj všech je také demokraticky podmíněn svobodným  rozvojem individua.   KSČM samotná chápe slovo komunismus spíš jako abstraktní vizi, jako otevřený a hlavně humánní směr  a nemá ho někde usneseními okleštěn v pokusu o hotovou definici. A v strategické programové výbavě operuje spíše s pojmem demokratický socialismu, modernizovaný pro podmínky 21. století a poučený o selhání pokusů v století minulém.  Pokud přihlášení k takové cestě znamená být komunistou, jsme komunistou. Rozhodně jsem nebyl a nebudu stalinistou.