Ing. Michael Canov

  • SLK
  • Liberec
  • senátor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12. 2. 2019 10:45:54 - D. Šach

Černé stavby

Pokud je zjištěno, že někdo postavil stavbu bez povolení, proč není donucen ji neprodleně na své náklady zase zbourat? Pak by si mohl o povolení požádat a případně stavit znovu. Prodělá tím, ale jak jinak chcete zařídit, aby lidé nestavěli na černo a nedoufali, že jim to projde? A i kdyby ne, tak přeci můžou požádat o povolení dodatečně. A jestli to chápu dobře, tak i třeba po 10 letech?

Odpověď

12. 2. 2019 19:48:38 - Ing. Michael Canov
Dobrý den, v případě takovéto "černé stavby" se dle zákona zahájí řízení o odstranění stavby. Stavbu lze dodatečně povolit za podmínek uvedených § 129 (3) stavebního zákona jestliže: "stavebník nebo její vlastník prokáže, že a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem."  
Jinými slovy, je to podle současného znění zákona tak, tak jak píšete (u dodatečného povolení není žádná časová lhůta takže klidně i po 50 letech). 
Konstatuji to, jak to je. V současné době Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje věcný záměr nového stavebního zákona. Bude se o tom ještě hodně jednat (a než se dostane návrh zákona dostane do Senátu bude to dle mých odhadů ještě tak rok či dva) a vím, že se uvažuje o zrušení možnosti dodatečného povolení.