ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,23. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

9. 3. 2010 17:57:18

Řeč na 75. schůzi PSP ČR, 9.3.2010

 Řeč na 75. schůzi PSP ČR, 9.3.2010

Doufám, že neuplatníte své právo přehlasovat Senát.

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se vás stručně seznámit s důvody, které vedly Senát k zamítavému stanovisku, co se projednávané novely zákona o dani z přidané hodnoty týče.

Přestože v této chvíli mi je jasné, že zde je již rozhodnuto, že to, co teď bude následovat včetně mého vystoupení, nebude mít na výsledek hlasování o tom, zda budete souhlasit se senátním zamítnutím či zda dáte prostor verzi z Poslanecké sněmovny, že se nic na tom nezmění, ale přesto se o to alespoň pokusím.

Okruhy důvodů, které Senát vedly k zamítnutí, byly zhruba dva. Byl to okruh politický, ale o tom zde hovořit nechci. Možná bychom se mohli dozvědět něco o sexuální orientaci některých přímo či nepřímo zúčastněných osob, možná bychom se mohli dozvědět něco jiného, ale to skutečně ne.

Ten druhý okruh, kterým se Senát zabýval, byl okruh věcný a tomu bych se teď s vaším dovolením chvíli věnoval. Rád bych zde připomněl, že úpravu, podle které se zaměstnanecké benefity daní z ceny obvyklé, jsme v České republice měli po celá léta, přesněji řečeno tento systém zdaňování byl zavedení zákonem číslo 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. A platil zde nepřetržitě až do dne předcházejícího našemu vstupu do Evropské unie, tedy do 30. dubna roku 2005. Zdanění zaměstnaneckých benefitů vedle další povinné aplikace cen obvyklých tedy u nás platilo celých třináct let a nikdy nevznikl nějaký významný problém, nikdy nikdo nepřišel s požadavkem tuto věc řešit.

Pokud se podíváme na dopad na státní rozpočet, který bude představovat projednávaný vládní návrh, který z paragrafu 36a vypouští v odstavci tři písmeno d), byl vyčíslen v desítkách milionů korun. Z toho je zřejmé, že při počtu zaměstnanců v České republice to rozhodně nepředstavuje významné navýšení nákladů na jednoho každého z nich, a to i v případě, že by byli placením daně ve výsledku zatížení oni. Ani to nemusí být pravidlem.

Celý paragraf 36a byl do zákona o DPH převzat ze směrnice Rady Evropy, která si klade za cíl usnadnit boj s daňovými úniky. Je mi líto, že když už leželo to řešení, které si vynucovaly odbory, na stole, že vláda nezvolila systémovější řešení a nenavrhla vypuštění celého paragrafu 36a a případně jeho nahrazení jiným textem, který by ten cíl splnil, ale byl by jednodušší, srozumitelnější a více aplikovatelný. Rozhodně by to bylo řešení vhodnější, méně diskriminační vůči ostatním skupinám v tom paragrafu 36a jmenovaným.

A dovolím si připomenout, že takový návrh dokonce v Poslanecké sněmovně byl předložen, a to na její prosincové schůzi při projednávání sněmovního tisku 959, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pan poslanec Dolejš zde předložil pozměňovací návrh na vypuštění celého paragrafu 36a s tím, že tento návrh má politickou podporu odborníků více parlamentních politických stran a s tím, že byl i předjednán v Senátu. Sněmovní tisk 959 by na této vaší schůzi měl jít do třetího čtení.

Tím se dostávám k závěru svého vystoupení. Domnívám se, že tak, jak tento tisk byl předložen, jak byl projednán v Poslanecké sněmovně, poté v Senátu, že to je vlastně zbytečná věc, kterou bychom se v normální legislativní práci vůbec zabývat neměli.

Věřím, že neuplatníte své právo přehlasovat Senát a že tato norma, která podle mého názoru je zbytečná a nesystémová, světlo světa nespatří.

Děkuji za pozornost!

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama