Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

13.04.2021 22:48:00

Zákon je důležitý pro řešení nedostatku učitelů v regionálním školství

Zákon je důležitý pro řešení nedostatku učitelů v regionálním školství

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny 13. dubna 2021 k zákonu o pedagogických pracovnících

 Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych se vyjádřil k novele zákona o pedagogických pracovnících, která se dnes znovu dostává do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako vrácená ze Senátu. Předně bych rád vyjádřil naději, že návrh bude schválen a byl bych rád, kdyby byl schválen v senátní verzi.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej považuje za velice důležitý, a to zejména v perspektivě řešení problému nedostatku učitelů v regionálním školství, ale rovněž z důvodu zmenšení administrativního zatížení ředitelů škol a za podstatné považujeme rovněž zakotvení adaptačního období začínajících učitelů. Jak víte, Ministerstvo školství se ztotožnilo také s některými pozměňovacími návrhy přijatými Poslaneckou sněmovnou. Šlo například o doplnění školského logopeda mezi pedagogické pracovníky, ponechání studia pedagogiky jako jednoho ze společných způsobů získání odborné kvalifikace učitele nebo o pozměňovací návrh umožňující řediteli školy, aby uznal kvalifikaci pedagogickému pracovníkovi, který získal vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu.

Ministerstvo školství souzní rovněž s právní úpravou platů pedagogických pracovníků nově navázanou na průměrnou mzdu v národním hospodářství, ačkoliv jsem s tímto návrhem v Poslanecké sněmovně vyjádřil formální nesouhlas. Důvodem bylo - a je to prokazatelné - že návrh dle názoru Ministerstva školství obsahoval některé zásadní nedostatky, ale tento návrh - a za něj děkuji i těm, kteří ho podpořili - navazuje na tu čtyřletou snahu Ministerstva školství a vlády navýšit prostředky pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. To znamená, že je logickým vyústěním a poté, co Senát ty technické nedostatky svým pozměňovacím návrhem upravil, tak ta senátní verze je tou správnou verzí, kterou stojí za to podpořit.

Na dnešním jednání bych rád podpořil tedy senátní verzi předloženého návrhu zákona a to zejména z toho důvodu, o kterém jsem před chvilkou mluvil, že přijaté pozměňovací návrhy, které byly předloženy garančním senátním výborem pro vzdělávání a panem senátorem Drahošem, napravují některé nedostatky verze postoupené z Poslanecké sněmovny. Jde především o zmíněný poslanecký pozměňovací návrh ve věci platů, u něhož dochází v senátní verzi k reformulaci ustanovení ve věci financování ze státního rozpočtu. Je to zcela zásadní, protože umožňuje financování pedagogické práce v základních uměleckých školách či vyšších, ZUŠ, VOŠ, zajištění dotačních finančních nároků škol. To znamená, že jak VOŠ, tak ZUŠ byly opomenuty v tom původním návrhu a myslím si, že ta senátní verze dostatečným způsobem tuto věc napravuje.

Dovolte mi také poznamenat, že tato úprava byla formulována ve spolupráci výrobu pro vzdělávání Ministerstva školství a předkladatele původního sněmovního pozměňovacího návrhu a dovoluji si podotknout, že všichni zúčastnění s tou verzí souhlasí. Také si myslím, že to nebývá úplně pravidlem, a proto bych byl rád, aby toto souznění dnes - nebo pokud to dnes nestihneme, tak příští týden - skončilo podpořením senátní verze průřezově všemi kluby, které jsou v Poslanecké sněmovně zastoupeny. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu a děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama