JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Kandidát do Evropského parlamentu za KSČM
  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.02.2018 17:14:56

Mrazivá analogie

Mrazivá analogie

Pokud v čele jakékoliv organizace stane člověk významně se rozcházející s jejími klíčovými hodnotovými principy, je vždy žádoucí, aby se členská základna pokusila dosáhnout změny.

V minulých dnech zveřejnila skupina křesťanských aktivistů dopis, v němž žádají papeže Františka, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi. Jelikož je takováto otevřenost v řadách katolické církve velmi neobvyklá, je dobré se nad obsahem této iniciativy pozastavit.

Pražský arcibiskup kardinál Duka nemá s učením Krista a křesťanským dobrodiním společného snad vůbec nic.  Není náhodou, že v minulosti otevřeně podporoval v prezidentské funkci Václava Klause coby ztělesnění všech nejtemnějších stránek kapitalismu, arogance, mocichtivosti, sobectví a pohrdání neprivilegovanými, a nyní to byl recipročně Klaus, který mu rychle přispěchal na pomoc. Přísloví, že vrána k vráně sedá, zde platí víc než jinde.

Duchovní vyčítají Dukovi otevřený příklon k neoliberalismu (který je s křesťanským učením pochopitelně neslučitelný), nacionalismu a krajní pravici. Rád se prý rovněž chlubí, že „zařídil“ církevní restituce, namísto křesťanské střídmosti žije v přepychu a vůči podřízeným se chová arogantně a přezíravě. Není proto divu, že si tak dobře rozumí s Klausem.

„Netoužíme jen po personální výměně a uspíšení jmenování nového pražského arcibiskupa po Dukově rezignaci, ale po revoluci lásky a něžnosti, která by z církevní hierarchické struktury znovu vytvořila živoucí a láskyplné společenství bratří a sester, pospolitost, která je vždy ochotna pomoci těm nejslabším, zraněným, lidem na okraji i celému stvoření“, píší ve svém dopise duchovní. Tím jen potvrzují, že špatný generál ještě neznamená špatné mužstvo, a ne všichni duchovní vidí církevní restituce jako vítězství spravedlnosti, přičemž znají i jiná slova než „peníze, lesy, pozemky“.

Arcibiskup Duka je typickým příkladem mocenského monokrata, kterému je lhostejné v čele které organizaci stojí, hlavní je pokud mu poskytuje dostatečnou moc. Je ztělesněním formalizace, hodnotové vyprázdněnosti a touhy po propojení se světskou mocí, kterou církev projevila v historii již nesčíslněkrát.

V čele každé organizace občas stane člověk, který svými názory nekonvenuje s její členskou základnou, tuto organizaci využívá jen jako prostředek k dosažení osobní moci i prospěchu a drží se jen díky tomu, že ovládá její mocenské mechanismy. Naštěstí ne vždy je pro dosažení potřebné změny nutno psát dopisy bratrům do Vatikánu.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout