JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Raději čestného nepřítele než nečestného přítele.
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

20.09.2021 15:05:08

Odvolání Lipovské nebylo diletantské, právně nesmyslné ani chybné

Odvolání Lipovské nebylo diletantské, právně nesmyslné ani chybné

Hana Lipovská poskytla včera Parlamentním listům rozhovor, v němž napadá formulaci usnesení Poslanecké sněmovny, kterým byla odvolána. Níže nabízím právní rozbor relevance tohoto jejího tvrzení.

Lipovská tvrdí, že byla odvolána „zcela nesmyslně podle paragrafukterý odvolávání neumožňuje“ a „návrh usnesení je diletantský, právně nesmyslný a chybný“.

To jsou silná obvinění. Podívejme se tedy, nakolik jsou relevantní.

Předpoklady pro členství v Radě ČT a důsledky plynoucí z jejich pozbytí upravuje zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. Jednoduše řečeno, § 5 obsahuje předpoklady pro výkon člena Rady výčtem skutečností, které jsou s členstvím v Radě neslučitelné (kupř. členství v politické straně či aktivní vystupování v její prospěch, kolize s jinými funkcemi atd.) a § 6 podmínky zániku funkce člena Rady a sankce za ztrátu předpokladů pro výkon člena Rady, kterým je odvolání z funkce Poslaneckou sněmovnou, jímž členství v Radě zaniká. Obě ustanovení na sebe navazují způsobem v právu obvyklým - § 5 obsahuje dispozici, a § 6 sankci pro případ, že dispozice nastane.

PS přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává paní Hanu Lipovskou z funkce členky Rady České televize dle zákona číslo 483/1991 Sb., o České televizi, § 5 odst. 2". Usnesení přitom zmiňuje § 5 odst. 2 obsahující skutkovou podstatu jednání, které klade Lipovské za vinu, konkrétně se jedná o porušení požadavku, že člen Rady nesmí při výkonu své funkce v Radě ve prospěch politických stran, hnutí nebo občanských sdružení „vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů"). K samotnému odvolání pak došlo podle § 6 odst. 2 písm. a), b) zákona.

Lipovská za právní nesmyslnost, chybu a diletantismus, kvůli nimž zvažuje též žalobu označuje skutečnost, že v usnesení o jejím odvolání bylo uvedeno ustanovení obsahující důvod jejího odvolání, tj. co dle PS Lipovská porušila (§ 5 odst. 2 zákona), přičemž ustanovení zakládající pravomoc (resp. dokonce povinnost) PS ji za této situace odvolat je obsaženo v § 6 odst. 2 písm. a), b)).

Kdyby existovala nějaká Rady absurdní formalistiky, Lipovská si tímto zasloužila nejen členství, ale dokonce předsednictví.

Především nikde není stanoveno, zda v usnesení PS má být odkaz na ustanovení zákona, pro jejichž porušení je člen Rady odvoláván (zde § 5 odst. 2), na ustanovení, kterým zákon zakládá samotnou pravomoc PS jej odvolat (zde § 6 odst. 2 písm. a), b)), či zda tam mají být odkazována obě, žádná, nebo ještě nějaké jiné zákonné ustanovení. Nakonec sama Lipovská ve svém článku text svého odvolání navrhuje bez jakéhokoliv právního ustanovení, tj. jen že PS ji odvolává.

Samozřejmě, že usnesení bylo možno formulovat precizněji, a obsáhnout do něj právní důvod i zákonné zmocnění k rozhodnutí v takové věci, kupř. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 6 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, odvolává Hanu Lipovskou z funkce členky Rady České televize z důvodu pozbytí naplnění některých předpokladů pro výkon funkce člena Rady ČT dle § 5 odst. 2 téhož zákona". Co by to však změnilo? Zákonný základ i kompetence PS je nezpochybnitelný, vůle PS byla vyjádřena rovněž jednoznačně, nic z toho dokonce ani sama Lipovská nezpochybňuje. O co jí tedy jde?

Zjevně se snaží především obestřít své odvolání jakousi mlhou pololegality, nejasnosti či dokonce rovnou nelegality. Ve světle výše popsaného nicotného obsahu jejích připomínek to zní šíleně, ale je to tak. Bohužel to velmi přesně vypovídá o pokřivené úrovni uvažování a argumentace akademičky Lipovské, jejích cílech ve veřejném prostoru a míře amorality prostředků, které je k tomu ochotna použít. A dle mého názoru to dokazuje též určitou poruchu osobnosti, charakteru, neukojitelnou pýchu a sebestřednost. Lipovská se z ničeho snaží vytvořit závažnou kauzu, dojem že byla odvolána svévolně, chybně, diletantsky či dokonce možná nezákonně. Možná se dokonce bude soudit, ale je natolik "nad věcí", že nebude chtít zpětně doplatit peníze za výkon funkce atd. U veřejnosti neznalé práva se tím snaží vytvořit auru mučednice, které byla neoprávněné uzmuta možnost boje za zájmy koncesionářů, ale ona to hrdinně přijímá a zjevné pochybení blahosklonně přehlédne, nanejvýš nechť se z přijatého usnesení vypustí odkazovaný paragraf. Neskutečně účelové, falešné, prázdné a pokleslé, a silně rezonující rétorikou Bobošíkové a Klause.

Nevím, co vše má Lipovská na Dvořáka či jiné lidi z vedení ČT. Pokud je však obsah takovýchto obvinění svojí závažností podobný "závažnosti" pochybení Sněmovny ve formulaci usnesení o jejím odvolání, pak jsou to skutečně samé bomby. Nepřekvapilo by mě to. Jejím hlavním cílem totiž nikdy nebyli koncesionáři, ale personální výměna ve vedení ČT s dosazením lidí, za které bojuje - tj. lidé kolem Bobošíkové a staršího Klause. Skutečně šlechetný a „koncesionářský“ cíl.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama