JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

Kandidát do Evropského parlamentu za KSČM
  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,48. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.02.2019 18:25:06 - Damph

Istanbulská úmluva

add1: "Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost." - článek 8, strana 6. Proč tedy stát má závazek platit gender neziskovky?
add2: "Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů." - článek 12, strana 7. Toto snad není snaha o vymýcení tradičních hodnot, tak jak chápeme rodinu, ničení naší kultury?
add3: Dát najevo hodnotový postoj naší společnosti k násilí - to zní hezky. Jenže proč, ČR se k žádnému násilí nehlásí - je to tedy zbytečné. A proč když úmluva obsahuje takové zhoubnosti (viz výše)?
František Černoch

Odpověď

13.02.2019 2:24:45 - JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D.
 Vážený pane Černochu,

opět děkuji za Vaše dotazy a níže nabízím svoji reakci:

1) Ve Vámi citovaném ustanovení přece nejde o financování neziskovek, ale o financování a zajištění cílů úmluvy, jejichž garantem je stát, který má v jejím vykonání též primární působnost a odpovědnost, ať již ji bude plnit přímo či částečně s využitím neziskovek. Spolupráce s neziskovkami, které se tomuto tématu v dané zemi dlouhodobě věnují, mají s ní zkušenosti i aktiv dobrovolníků atd státu spíš uspoří peníze i čas. Sám bych toto ustanovení formuloval jinak, ale žádný nový penězovod do neziskového sektoru v tom opravdu nevidím, a za nosná považuji úplně jiná ustanovení této úmluvy.

2) Toto ustanovení má pro běžný život a standardní mezilidské vztahy u nás marginální význam. Náš ústavní pořádek i právní řád jednoznačně stojí na principu rovnosti pohlaví. Žádná tradice, kultura atd v naší zemi, která je v souladu s naším právním řádem, tak nebude odporovat ani této úmluvě. Toto ustanovení má význam v zemích, kde jsou doposud tolerovány různé tradice vycházející z nadřazenosti muže atd (vnucené sňatky apod.), což není náš případ. Znovu ale opakuji, že nelegitimní chování se nestává legitimním tím, že je dlouhodobě (tradičně) užíváno. A žádné pravidlo není z axiologického hlediska tak dokonalé, aby nemohlo být vývojem poznání dále vylepšováno.


3) ČR s k žádnému násilí sice nehlásí, ale násilí či projevy nadřazenosti vůči ženám u nás existují, v některých formách bohužel často i společností tiše tolerované. Úmluva má pomoci k tomu, aby se jeho množství i intenzita dále snižovala. V této úmluvě proto zhoubu nevidím, na rozdíl od principu vlády silnějšího, náležícího jinak do říše zvířat.


Jako obiter dictum si dovolím doplnit následující:

1) Nikde jsem netvrdil, že tato úmluva je dokonalá. Pouze říkám, že je to krok správným směrem.

2) Ze států RE nepodepsaly úmluvu myslím již jen Rusko a Ázerbajdžán – to myslím hovoří samo za sebe. 

3) Nevím o tom, že by ve státech, kde již úmluva byla kromě podpisu též ratifikována, tato působila v rozporu se svým účelem.

V případě dalších dotazů mě prosím neváhejte znovu kontaktovat.

V úctě

R.P.