Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Proč zlehčujete katolickou genocidu a spolupráci s fašismem?

 I mně je velmi líto, že se ve jménu křesťanství děly špatné a zlé věci, které popíraly jeho poselství a smysl. Proto jsem uvítal, když se papež Jan Pavel II., v rámci Velkého jubilea roku 2000, za tyto zlé věci před celým světem omluvil. Jsem však přesvědčený, že pozitiva nad negativy výrazně převažují.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

ateisté

 Mnoho lidí u nás se nehlásí k žádné církvi nebo náboženské společnosti. To ale neznamená, že jsou tito lidé ateisty. Zájem o duchovní hodnoty a spirituální dimenzi života je u nás dost velký, zvláště mezi mladšími lidmi. Pro tradiční církve a náboženské společnosti je to apel, aby dokázaly své poselství formulovat srozumitelně a atraktivně i

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

památky

 Toto je skutečně velmi důležitá věc. Jednání na téma možnosti čerpání peněz z evropských fondů na obnovu památek a jejich rozsah nejsou dosud ukončena. Snahou našeho ministerstva je, aby rozsah památek byl co nejširší, včetně např. i venkovských památkových rezervací, v nichž je řada drobných stavebních památek. Spolupráce s MMR je v této obl

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

rozsudek

 Vážený pane Petříčku,jsem rád, že soud v prvé instanci uznal v plné míře mé argumenty o mém protiprávním odvolání z funkce ředitele ÚSTR a propuštění ze zaměstnaneckého poměru. Očekávám nyní rozhodnutí odvolacího soudu, který bude rozhodovat koncem ledna.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

ČT

 Na dotazy občanů odpovídám (i když někdy se zpožděním, za což se omlouvám) a žádostmi se zabývám. Nevím, které adresy mám blokovat, tomu nerozumím, protože neblokuji žádné.Děkuji za postřehy ohledně České televize. Všechny relevantní návrhy do přípravy příslušných zákonů zapracujeme.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Pane Hermane, rozumíte psanému či řečenému textu?

 Ano, jsem přesvědčený o tom, že každý z nás má odpovědnost za svůj vlastní život. Já, ve své současné pozici ministra vlády České republiky, si také plně uvědomuji svoji spoluodpovědnost za druhé lidi. Věřte mi, že při svých hlasováních, jak v parlamentu, tak ve vládě, jsem si toho jasně vědom. Měl jsem tu čest pana prezidenta Havla oso

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman byl položen dotaz

kolotoč na Letné

Pokud máme v Praze takový unikát, jako je historický kolotoč, nemělo by být i v zájmu státu jej dát do pořádku? Kolik na...

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Vážený pane Hermane,

 Anonym opravdu nejsem:-) Co jsem vykonal dobrého, to musí posoudit druzí. Snažím se celoživotně hledat pravdu a na pomyslnou misku vah přidávat podle svých sil kamínky na stranu dobra.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Proč hájíte válečné zločiny, vraždy nevinných civilistů a ničení civilní infrastruktury Jugoslávie?

 Souhlasím s Vámi, že situace ve světě je smutná, zvláště v některých regionech. Realita je bohužel taková, že někdy nemáme volbu mezi dobrem a zlem, ale jen mezi zlem větším a menším. Jsem zastáncem křesťanské morálky, která říká, že je třeba nejprve vyčerpat všechny nenásilné prostředky k vyřešení konfliktu. Někdy to však bohužel nestačí...<

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

česká kinematografie

 Děkuji za dotaz. O kinematografii by především měli rozhodovat odborníci. Moje úloha nyní je postoupit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrhy nominací do Rady Státního fondu kinematografie, které jsme obdrželi od různých profesních organizací. Poslanecká sněmovna poté zvolí členy této rady.Přeji hezké Vánoce a vše dobré do nového roku

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman