Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,06. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Dobrý den pane magistře

Vážený pisateli,bližší informace k této problematice nemám. Čerpám pouze z otevřených zdrojů. Toto rozhodnutí rovněž nepokládám za rozumné. I pro takové případy je třeba mít v evropských strukturách silné a aktivní zástupce, kteří budou schopni zastávat naše zájmy a podobným ustanovením zabránit.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Prasečák Lety

Pane magistře,z dikce Vašeho dotazu vyplývají neznalosti celé věci. Pokusím se je tedy vysvětlit. Zástupci akciové společnosti byli ochotni přistoupit na cenu 370 mil Kč (bez DPH, kterou v tuto chvíli nemá význam připočítávat, protože se oněch 80 mil. DPH okamžitě vrací státu). Na cenu nižší nebyli ochotni přistoupit. Teprve

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Co si myslíte o současném nacismu na Ukrajině ?

Není mi známo, že by někdo oslavoval "banderovské vrahy". Při svých opakovaných návštěvách Ukrajiny jsem se s ničím takovým nesetkal. A na základě konzultací s naším ministrem zahraničí mohu potvrdit, že ani on nic takového nezaznamenal. Pokud máte ověřené informace o takových závažných záležitostech, pak je oznamte příslušným orgánům.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Pane Hermane.

Pokud je tato informace pravdivá, o čemž pochybuji, pak se v Německu jistě najde dost tamních lidí, aby se ozvali. Jestli narážíte na Lety, tak já jsem byl členem vlády ČR, která mě, jako ministra odpovědného za tuto problematiku, pověřila úkolem, který jsem splnil a vláda jej jednomyslně schválila.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

PAN BRADY

Vážená paní, děkuji za vyjádření soustrasti. Strýc bude pohřben v Torontu. Pohřeb se koná ve středu 16.1. v 15h místního, tj. ve 21h našeho času. Pamětní kniha založena nebyla. Svou soustrast jen na moji adresu vyjádřilo přes 3,5 tisíce lidí. Já samozřejmě budu o jeho památku pečovat, v součinnosti s jeho nejbližší rodinou.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Herr Hermann

Srovnáváte hrušky s jablky. Komunistou se nikdo nerodí, do jakékoli strany se vstupuje. A komunistická strana má na kontě zločiny srovnatelné jen s nacisty. Ti ovšem byli po právu potrestáni. Být příslušníkem nějaké národnostní skupiny, včetně Němců z Čech, Moravy a Slezska, není politická příslušnost. A mohu vás ujistit, že mezi jejich potomky žád

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Daniel

 Děkuji za přání, pane Havle. Pokojné a pohodové svátky a vše nejlepší do nového roku i Vám! 

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Co vy na to?

Vážená paní Zenková,každý tím, co o čem a jak mluví, vypovídá především sám o sobě. Až bude mít stávající ministr celé čtÿřleté (nikoli tříleté, jak chybně řekl) období za sebou, bude mít diskuse smysl. Po necelém půlroce je na počátku.Ministerstvo kultury pokládám za důležitou instituci, jejíž význam široce přesahuje množství finančních pros

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

I já vám přeji

Promiňte, pane Moravče, ale PL opravdu nepokládám za platformu, na níž bych měl odhalovat cokoli ze svého soukromí. Vy snad ano?

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

OSVČ a tábor Lety

Vážený pane Moravče,za dva týdny tomu bude již rok, kdy jsem opustil vládní lavice. Své úkoly, vyplývající z povinností, kterými jsem byl ve vládě pověřen, jsem se snažit splnit. Myslím, že se mi to i podařilo. Tato mise je ukončená. S dotazy, které se týkají resortu kultury, se proto obracejte na ministerstvo, které je za další průběh zodpovědné.S

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

kumulace funkcí

Vážený tazateli,pokud se u nás poslanec nebo senátor stane členem vlády, nesmí pracovat v žádném z parlamentních výborů a nepobírá za svou parlamentní práci žádný plat. Účastní se tedy jako člen vlády pouze plenárních zasedání. Ale většina práce v parlamentu se odehrává právě ve výborech, v nichž člen vlády zasedat nesmí, právě proto, že obě funkce

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

KDU a Praha sobě

Vážený pane Havle,pan Čižinský své členství v KDU-ČSL nepozastavil, ale zaniklo mu na základě stanov, protože bez souhlasu své domovské organizace vstoupil do jiné politické formace. Důvody jednání pana Čižinského neznám. Osobně nesouhlasím s kumulací funkcí, které jsou placené z téhož státního rozpočtu. Na základě vlastní zkušenosti z politik

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Z čeho je placen Svaz bojovníků za svobodu?

Moniko,rozpočet ČSBS neznám. Pokud je mi známo, značná část financování této organizace je pokrývána ze státního rozpočtu. Výši navrhuje vláda a odsouhlasuje Poslanecká sněmovna. Doporučuji Vám proto obracet se v této věci na tyto instituce, které nesou v dané oblasti odpovědnost. Osobně s argumenty, které uvádíte, souhlasím.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

KDU-ČSL

Zdá se, že je momentálně poptávka spíše po ne zcela jasně definovaných politických směrech. KDU-ČSL patří do společenství křesťansko-demokratických a křesťansko-sociálních lidových stran a hlásíme se k ekonomickému modelu sociálně-tržního hospodářství. Já docela konkrétní představu nového předsedy mám a své další působení v předsednictvu stra