Mgr. Daniel Herman

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,05. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

PAN BRADY

Vážená paní, děkuji za vyjádření soustrasti. Strýc bude pohřben v Torontu. Pohřeb se koná ve středu 16.1. v 15h místního, tj. ve 21h našeho času. Pamětní kniha založena nebyla. Svou soustrast jen na moji adresu vyjádřilo přes 3,5 tisíce lidí. Já samozřejmě budu o jeho památku pečovat, v součinnosti s jeho nejbližší rodinou.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Herr Hermann

Srovnáváte hrušky s jablky. Komunistou se nikdo nerodí, do jakékoli strany se vstupuje. A komunistická strana má na kontě zločiny srovnatelné jen s nacisty. Ti ovšem byli po právu potrestáni. Být příslušníkem nějaké národnostní skupiny, včetně Němců z Čech, Moravy a Slezska, není politická příslušnost. A mohu vás ujistit, že mezi jejich potomky žád

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Daniel

 Děkuji za přání, pane Havle. Pokojné a pohodové svátky a vše nejlepší do nového roku i Vám! 

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Co vy na to?

Vážená paní Zenková,každý tím, co o čem a jak mluví, vypovídá především sám o sobě. Až bude mít stávající ministr celé čtÿřleté (nikoli tříleté, jak chybně řekl) období za sebou, bude mít diskuse smysl. Po necelém půlroce je na počátku.Ministerstvo kultury pokládám za důležitou instituci, jejíž význam široce přesahuje množství finančních pros

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

I já vám přeji

Promiňte, pane Moravče, ale PL opravdu nepokládám za platformu, na níž bych měl odhalovat cokoli ze svého soukromí. Vy snad ano?

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

OSVČ a tábor Lety

Vážený pane Moravče,za dva týdny tomu bude již rok, kdy jsem opustil vládní lavice. Své úkoly, vyplývající z povinností, kterými jsem byl ve vládě pověřen, jsem se snažit splnit. Myslím, že se mi to i podařilo. Tato mise je ukončená. S dotazy, které se týkají resortu kultury, se proto obracejte na ministerstvo, které je za další průběh zodpovědné.S

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

kumulace funkcí

Vážený tazateli,pokud se u nás poslanec nebo senátor stane členem vlády, nesmí pracovat v žádném z parlamentních výborů a nepobírá za svou parlamentní práci žádný plat. Účastní se tedy jako člen vlády pouze plenárních zasedání. Ale většina práce v parlamentu se odehrává právě ve výborech, v nichž člen vlády zasedat nesmí, právě proto, že obě funkce

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

KDU a Praha sobě

Vážený pane Havle,pan Čižinský své členství v KDU-ČSL nepozastavil, ale zaniklo mu na základě stanov, protože bez souhlasu své domovské organizace vstoupil do jiné politické formace. Důvody jednání pana Čižinského neznám. Osobně nesouhlasím s kumulací funkcí, které jsou placené z téhož státního rozpočtu. Na základě vlastní zkušenosti z politik

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Z čeho je placen Svaz bojovníků za svobodu?

Moniko,rozpočet ČSBS neznám. Pokud je mi známo, značná část financování této organizace je pokrývána ze státního rozpočtu. Výši navrhuje vláda a odsouhlasuje Poslanecká sněmovna. Doporučuji Vám proto obracet se v této věci na tyto instituce, které nesou v dané oblasti odpovědnost. Osobně s argumenty, které uvádíte, souhlasím.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

KDU-ČSL

Zdá se, že je momentálně poptávka spíše po ne zcela jasně definovaných politických směrech. KDU-ČSL patří do společenství křesťansko-demokratických a křesťansko-sociálních lidových stran a hlásíme se k ekonomickému modelu sociálně-tržního hospodářství. Já docela konkrétní představu nového předsedy mám a své další působení v předsednictvu stra

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

P.s.

Vážený pisateli,politický subjekt Praha sobě je samostatným sdružením, které není součástí KDU-ČSL.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Úspěch

 Vážený tazateli,děkuji za slova podpory, kterých si vážím. Od lidí slýchám, že oceňují kontinuitu a pevnost mých postojů, ať je to či není momentálně výhodné. Myslím si, že to může hrát svoji roli.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Mnichov

Děkuji za přání. To je mylná informace. Německý ministr zahraničí se 80. výročí Mnichovského diktátu věnoval a označil to za temnou kapitolu německých dějin.

Mgr. Daniel Herman
Mgr. Daniel Herman odpověděl na dotaz

Vážený pane magistře,

Sám dobře víte, že váš dotaz je pouhou provokací. Ano, mnozí z tehdejších československých občanů německé národnosti zklamali a odstoupení pohraničních území vítali. Byly však i tisíce těch, kteří s Hitlerem nesouhlasili, proti nacismu bojovali a po mnichovském diktátu uprchli do Čech a na Moravu. Na dvacet tisíc jich bylo pozatýkáno a deportováno

Mgr. Daniel Herman
SuperFooterAdvertCode