Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • Karlovarský kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.05.2024 20:07:00

Z odborných náměstků se udělali vrchní ředitelé, takže dva lidi dělají jednu fun

Z odborných náměstků se udělali vrchní ředitelé, takže dva lidi dělají jednu fun

Projev na 103. schůzi Poslanecké sněmovny 24. května 2024 k zákonu o státní službě

 Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

já jsem včera byla přerušena z důvodu toho, že již končil jednací den, nebo jednací polovina toho dne. Musím znovu konstatovat, pane ministře, pouze stručně, že já opravdu s tím zákonem mám problém. Chtěla bych poděkovat za to včerejší svolání toho kulatého stolu. Mám problém především s tím, že jsem přesvědčena o tom, že zákon o státní službě se tady především přijímal právě v souladu se zákonem o úřednících, který už tady byl, aby došlo k odpolitizování státní správy. A jsem přesvědčena, že ten zákon o úřednících to naplňuje, a zákon o státní službě od té doby, co vy jste se stal ministrem, a od té doby, co jste sem přinesl první novelu a teď v tuto chvíli druhou novelu, takže to odpolitizování státní správy z toho daného zákona se nám vytrácí, a já si myslím, že to je hlavním úkolem nás, abychom opravdu udělali maximum pro to, aby státní správa právě byla odpolitizovaná.

Znovu budu opakovat, že včera na tom kulatém stole jste mně vysvětloval, že přijetím toho prvního zákona, který jste přinesli hned tedy po volbách, byl to pro vás asi stěžejní zákon, kde jste si potřebovali schválit, že si budete moci přivést nespočet politických náměstků na své resorty, v tom zákoně předešlém bylo, že to, že to mohli být maximálně dva političtí náměstci, tak jste mi vysvětlil, že je ta politická rovina, a že je ta odborná rovina. S tím bych já ještě dokázala nějakým způsobem souhlasit, když se podívám na minulou vládu a na své kolegy, tak opravdu měli určitě nějakého politického náměstka, ale - spočítala bych to podle mě na jedné ruce - byly to opravdu pouze ojedinělé případy a každý ten ministr si za to nesl i politickou odpovědnost. Protože řekněme si na rovinu, že prostě politický náměstek nemusí splňovat vůbec žádná kritéria, splňuje pouze kritérium, že ho chce daný ministr, nemá odpovědnost za nic. A je to o to horší, že když jste si na těch resortech tolik těch politických náměstků přivedli, a opravdu každý - vy teď tedy držíte, že skoro na každém resortu máte tři politické náměstky, tak jsem si nevšimla, vy tedy chodíte na bezpečnostní výbor, to musím říct, velmi korektně, ale myslím si, že řada ostatních ministrů na ty výbory nechodí...

Řada ministrů na výbory nechodí, a když tam nejdou, tak tam pošlou vrchního ředitele. Zpravidla nepřijde právě ten, kdo by tedy měl zastupovat toho ministra jako takového. A myslím si, že to samé je i v mediálním prostoru. Mně se mnohokrát stává, a asi i vám, že se třeba řekne, že nemůžete, nebo že nemůže někdo jiný. Ale nikdy jsem neviděla, že by tam šel právě politický náměstek, popřípadě se právě pošle vrchní ředitel.

Já tedy znovu vysvětlím, že je tady duplicita těch věcí, a z odborných náměstků se udělali vrchní ředitelé, takže dneska dva lidi dělají jednu funkci - úplně otevřeně, když se vidím s některými kolegy z těch resortů, protože ti političtí náměstci jsou většinou straničtí kolegové, kteří jsou na tom resortu, takže když resort vede někdo ze STANu, tak ti političtí náměstci jsou právě z těch ostatních resortů, aby asi nějakým způsobem hlídali a kontrolovali práci toho ministra. No, když se jakoby pod čarou s některými těmi kolegy bavíte, tak samozřejmě všechno dělají právě ti vrchní ředitelé, ti mají odpovědnost, ti mají sekci, a prakticky, kdybych měla říct, jak oni to vnímají, takže prakticky ti političtí náměstci jsou tam na to, aby předávali právě informace z toho resortu do těch svých stranických buněk.

No, nezlobte se na mě, politický náměstek nás stojí zhruba 150 000 měsíčně, stojí to daňové poplatníky, a na to, aby se dostávaly informace do stranických buněk, tak já chápu, jste pětikoaliční vláda, takže potřebujete samozřejmě mít hodně těch pozic, ale já tohle prostě pořád považuju za neskutečné a nehorázné a nikdy s tímto krokem nebudu souhlasit.

Jako stejně nebudu souhlasit s krokem, který se právě stal v té odborné rovině, a to je, že jste vrchním ředitelům dali funkční období na pět let. To znamená, že když nebudu chtít toho vrchního ředitele a když si budu chtít přivést někoho, tak toho docílím tím, že po pěti letech vyhlásím to výběrové řízení, protože to tam je, zatím tam není to nastaveno, že by to tak nemuselo být. Ale výběrovou komisi si samozřejmě určuje ministr se státním tajemníkem, především tedy státní tajemník, a poté to jmenování vždycky musí být se souhlasem daného ministra. A já jsem včera i panu ministrovi vnitra říkala, že je zrovna na jeho resortu, se to stalo, že vrchním ředitelem je člověk, který je politicky aktivní, byť to je bývalý starosta, je tady z Prahy.

Já samozřejmě říkám, že nikdy nebudu používat jména, ale už to je vidět, to, o čem mluvím, o tom odpolitizování státní správy, a je vidět, že byla možnost, takže vrchní ředitel se stal samozřejmě, a tím samozřejmě nechci znevažovat, že třeba nemůže mít tu kvalitu, ale pravdou je, že i z vaší strany by přece mělo být, že pokud ti lidi jsou odborníci, a já jsem přesvědčená, že většina těch vrchních ředitelů jsou opravdu odborníci na svých místech, takže by neměli mít pětileté funkční období. Protože ti lidé nám podle mého názoru při tom, jakou mají nejistotu, protože může dojít ke změně politické reprezentace a pak může právě dojít k tomu, že bude to výběrové řízení, které může prakticky vybrat jiného uchazeče.

Vy jste včera na tom kulatém stole mně řekl, a je to samozřejmě i v návrhu toho zákona, a i se tam tím argumentovalo, že se zavede nový institut. Bude se jmenovat institut služební komise. A ten bude právě spočívat v tom, že kdyby se státní tajemník rozhodl, že takovýto vrchní ředitel, bude s ním nějaké kárné řízení a prakticky by měl z té pozice odejít, tak on se může obrátit na ten institut té služební komise, která může, kde budou tedy, bylo nám řečeno, že tam budou samozřejmě nezávislé osoby z řad vysokých státních institucí, ať už je to NKÚ a ombudsman. Ano, já s tím souhlasím, ale pak tedy nechápu, proč tam je to pětileté funkční období. Protože, modelová situace, budu mít problém s vrchním ředitelem, vrchní ředitel řekne, že s tím nesouhlasí, a ten institut služební komise řekne ano, my jsme vyhodnotili, že vrchní ředitel by měl nadále pokračovat ve své pozici. Takže ano, on bude dál pokračovat, no, ale za rok bude to výběrko.

Takže za rok bude výběrové řízení a institut služební komise sice bude konstatovat, že ten vrchní ředitel prakticky nic neprovedl, je to v pohodě, měl by dál pokračovat v té funkci. No, ale co se pak stane? No, bude to výběrové řízení, opět. Komisi si určí státní tajemník s ministrem a jmenuje státní tajemník. Takže tohle bych vás opravdu chtěla požádat, pane ministře, zda byste se na to nepodíval, nebo podívejme se na to společně. A já jsem opravdu přesvědčena o tom, zda byste neuvažoval o tom, že by se to vrátilo právě tím, že zavádíte ten institut služební komise. Já s tím institutem souhlasím, ale pak mně připadá absolutně nelogické tam mít to pětileté funkční období. Protože prakticky ten institut může zabránit tomu, aby ten vrchní ředitel popřípadě nějakým neprávem přišel o to pracovní místo. Tak pak si myslím, že to pětileté funkční období by tam vůbec nemělo být.

A mě udivuje, že by jako ministr vnitra přece musíte vědět, jakými vrchními řediteli jste obklopen a já si myslím, že třeba z vašeho resortu je tam opravdu jako velká kvalita těch lidí. A myslím si, že i vy jako ministr vnitra byste za těmi lidmi měl stát a neměl byste chtít, aby měli prostě pětileté funkční období! Já bych se nedivila těm lidem, že řeknou, že nepůjdou a půjdou někam do jiného sektoru.

Tak a teď prosím to, co jsem včera ukončila, a neměla jsem možnost se vás na to zeptat. Tento zákon se předložil s rozporem, a to nevypořádanými připomínkami České konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů. Řekněme, odbory nesouhlasí s návrhem tohoto zákona a nesouhlasí s novou formulací a výší odbytného, nesouhlasí s institutem osvědčovací doby a zkrácením doby pro zařazení mimo službu.

Chtěla bych se zeptat, jak je možné, že se s odbory tato připomínka nevypořádala? Protože já odbory považuju za nejdůležitějšího partnera v této oblasti obzvlášť. Ona je otázka, že některá ta ustanovení nám vlastně připadají, že je chcete koordinovat i s tím, co chcete popřípadě přivést v rámci zákoníku práce. A samozřejmě musí být i ochrana toho zaměstnance. Takže bych vás velmi chtěla požádat, zda by bylo možné, abyste se mi především k této otázce a k tomu nevypořádání té připomínky vyjádřil. Já se popřípadě pak ještě přihlásím v tuto chvíli.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama