Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

  • ANO 2011
  • Jihomoravský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Pane poslance,

Dobrý den, rád odpovím:Celkově je to dobrá myšlenka.  Onkologická společnost vypracovala postupy tzv. sledování pacientů, kteří t.č. nepotřebují žádnou onkologickou péči. Jedná se o tzv. vyléčené pacienty, které je však potřeba celoživotně sledovat, protože jsou trvale ohrožení buď návratem onemocnění nebo vznikem dalšího

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Co jste udělali pro české lékaře?

Celá problematika nedostatku lékařů není jednoduchá, protože se roky neřešila. Měla se začít řešit tak před 15 lety, ale ministerstvo zdravotnictví mlčelo. Nyní se teprve začínáme situací vážně zabývat a určitě není jediné řešení na stole a to příjem lékařů ze zahraničí, když víme, jaké jsou s nimi problémy. Otázka samotných platů není rovněž jedin

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

vláda

Jednání o složení vlády není jednoduchá záležitost a je velmi citlivá. Nejsem součástí takových vyjednávání. Až bude výsledek na stole, tak pak uvidíme. Rozhodující je , co se dohodlo, jaké bude programové prohlášení vlády.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Vám opravdu nevadí ?

Osobně jsem neviděl oficiální odhadní cenu. Informace mám jen přes media, ale to není vždy rozumné. Cena se tvoří i na základě jiných parametrů - cena pozemku, cena kulturní, společenský význam atd. Nechal bych to opravdu na odbornících.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

čt 24

Předně děkuji za dotaz, ale nemohu si sám určovat, kdy budu nebo nebudu vystupovat v televizi. Kdykoliv jsem však požádán, tak jdu a rád se podělím o svoje myšlenky,. Je to i pro mne dobrý, protože se dozvím třeba opačný názor nebo jen jiný úhel pohledu. Takže je to na reportérech TV nebo na našem klubovém PR, kteří doporučují reportérům, kdo se má

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Léky na předpis

Pokud se týká doplatku na léky a proč je nemá pod kontrolou stát je odpověd nesnadná, jako řada dalších problémů ve zdravotnictví. V podstatě lékárnictví je soukromé podnikání a nespadá tedy pod státní kontrolu. Snaha zdravotního výboru Sněmovny v uplynulém období byla, aby doplatky byly sjednoceny a pacient tak nemusel běhat od lékárny k lékárně.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

zdravotní sestry

Novela zákona nezasahuje do adekvátního uplatnění zdravotní sestry po ukončení vzdělání. Tohle je třeba dořešit vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví na to byl upozorněn a je to zcela jeho práce. Zásah do vzdělávání nelékařských povolání byl naprosto nutný. Počet zdravotních sester v praxi je kritický a bylo třeba udělat nějak

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Novela z. 114/1992 Sb.

Dobrý den, děkuji za dotaz. Odpověď: přesně Vám bohužel nerozumím, ale hlasuji vždy podle svého nejlepšího vědomí i svědomí. Ačkoli nežijí v národním parku, tak jsem absolvoval hodiny diskusí o této problematice. S pozdravem. Vyzula

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

letecká záchranka

Vláda sice schválila pracovní dobu letecké záchranky, ale na návrh ministerstva zdravotnictví a nikoli po diskusi v poslanecké sněmovně. Neměli jsme vůbec možnost se k tomu vyjádřit, i když v kuloárech se tomu naši poslanci divili.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

amalgámové plomby

Zákaz by měl platit pro děti a těhotné ženy a je to z důvodů jejich ochrany před zjištěnými toxickými účinky. Nicméně, rozumné by bylo stanovit jiný typ zubní plomby, který by byl plně hrazen ze zdravotního pojištění. Tohle je v kompetenci zdravotních pojišťoven.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

nesmysl na druhou

Ano, je to naprostý nesmysl, že by letecká záchranka měla nějakou pevně stanovenou dobu výjezdů a jsem přesvědčen, že došlo k nedorozumění a ministerstvo zdravotnictví to napraví.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

PP-děkuji za odpověď

 Určitě se plánuje zajistit i legislativní podporu paliativní péče pro děti. Pracuje na tom zatím, dle mých informací,  ministerstvo zdravotnictví, ale budu se informovat, jak můžeme i my poslanci v této fázi pomoci.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Kouření

Každý pacient má právo si zvolit svého lékaře. To mu umožňuje zákon. V případě prvního kontaktu s kouřením cigaret, existuje řada epidemiologických studií, které tuto informaci potvrzují a je možné je vyhledat běžně na internetu.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Co je větší zabiják? Alkohol nebo cigarety?

Ano, máte zcela pravdu, že alkohol je rovněž zabiják, který má na svědomí řadu závažných a smrtelných onemocnění. V příštím roce budu pokračovat ve Sněmovně se seminářem, který nabádá k ostražitosti používání alkoholu. Je to něco jako osvěta, jak může alkohol být nebezpečný, ale i jak může být ev. i prospěšný. Problém je v tom, že lidé si neumí spr

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Vaše levicové uvažování

Zavedením protikuřáckého zákona se určitě nejedná o komunistické smýšlení. Je to problematika veřejného zdraví. Naše země je poslední v EU, která nemá žádná protikuřácká opatření a je to vidět na zdravotním stavu obyvatelstva. Střední délka života je stále pod průměrem EU. U nás se stále podceňuje riziko pasivního kouření, stejně jako nárůst nových

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

paliativní péče

Oblastí paliativní péče se zabývám dlouhodobě a jako jeden z prvních jsem před lety založil takové oddělení na naší klinice na Žlutém kopci v Brně. V současné době se rozšiřuje paliativní péče do ambulantní sféry, což jsou ta 4 centra, která zmiňujete, ale bude jich více. Je to zatím jen pilotní projekt, který financuje VZP a já jej taky, jako člen

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Léky

To, co navrhuji ušetří jen v příštím roce cca 1,5 mld. Kč. Za tyto peníze se mohou nakoupit jiné drahé léky nebo něco jiného. Doposud u nás nenastal zásadní problém s nedostatkem léků. Ten však může nastat, pokud se nebudeme snažit jednak ušetřit finanční prostředky a jednak přidat další. I když se za poslední 3 roky dostává do zdravotnictví cca o