ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,69. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

23.08.2011 7:47:56 - straka

Úkoly Městské policie

Kolik stojí město Prahu činnost Městské Policie ročně? Jakou má tento orgán náplň činnosti, kromě špatného parkování a odstahu aut?

Odpověď

24.08.2011 7:00:51 - kraj Praha

V roce 2010 činily výdaje na činnost Městské policie hl. m. Prahy 1 649 180,3 tis. Kč. (zdroj : Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2010 – tato zpráva je k dispozici na portálu praha.eu ) Městská policie hl. m. Prahy (MP) zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, specifikované především zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a plní úkoly stanovené dalšími právními předpisy (zákony, vyhláškami a nařízeními) a rovněž úkoly uložené jí Zastupitelstvem a Radou hl. m. Prahy. nformace o MP lze nalézt na webových stránkách http://www.mppraha.cz/ , kde jsou zveřejněny i Zprávy o činnosti MP za jednotlivé roky, v nichž zájemce najde velmi podrobné informace o tom, co MP v Praze dělá.  S pozdravem Eva Kubátová Odbor komunikace Magistrát hl. m. Prahy