Solis (DSZ): Peheho kecy a Havlova nechutná gesta

01.10.2011 16:41

Reakce na ubohou polemiku Jiřího Pehe: "Havel aspoň nesýčkoval" (Právo 30. 9. 2011) - mířenou na historika Jana Eichlera.

Solis (DSZ): Peheho kecy a Havlova nechutná gesta

Před sletem holubí letky zaprodanců imperialistické transatlantické politiky "otevřených dveří" - čti "sevřené pěsti" pod nenápadnou hlavičkou "Fórum 2000", politruk nového světového pořádku Pehe poučuje historika Eichlera o svatosti ex-prezidenta Havla, kterého byl poradcem, ale jen od-do. Patrně chce tímto výrazem bezmezné loajality oslavit ex-potentátovy pětasedmdesátiny a zároveň naleštit jeho zašlou a značně pocuchanou aureolu. Právě proto s pouští právě do historika (Eichlera).

Neboť historici budou mít poslední slovo. Na ty nestačí ani důmyslná mašinérie vycizelované propagandy majitelů médií, majitelů pravdy (a mnohdy i lásky), elit, které kooptovali Havla mezi sebe, díky jeho rodokmenu, minulosti jeho rodiny a díky službám, které jim laskavě, leč nikoliv nezištně prokázal.

Havel se dokonce snad i nevědomě stal ikonou Nového světového pořádu. Nalézáme proto jeho jméno v grémiích jestřábích zločineckých uskupeních jako je výbor pro součané nebezpečí (committee on present danger hned vedle izraelského ministra Moše Ya'alona, na kterého existuje v mnoha zemích zatykač) nebo Římský klub (známý svou genocidální depopulační agendou).

O humanizmu zde nelze hovořit. Je to další Orwellský antonym, tak jako Havlova pravda a láska - nebo srdce a mysly okupantů severoatlantické ozbrojené aliance, které podle Peheho Havel přesvědšoval, aby nás pohltila. Skutečně humanitární čin, zavléci celý náš národ pod perutě dravce, který nyní hned na něklika místech světa nad rámec svého mandátu bombarduje města a obidlí obyšejných lidí a vraždí den co den ženy a děti.

Pravda a láska je lež a nenávist, humanismus je misantropie, humanitární charakter bombardování OSAS (NATO) je genocida, imperialismus a neokolonialismus. Děkujeme odejděte z dějin tohoto světa pane Havle. Ta prepotence nechat se veřejně oslavovat je bezprecedentní nehorázností. Každý filozof by si musel odplivnout nadtakovým hnusem. Není také divu, že na ex-prezidentovy narozeniny dorazí zrůda stejného kalibru Albright (Korbelová), která veřejně v přímem televizním přenosu prohlásila, že půl milionu mrtvých iráckých dětí v důledku embarga mělo cenu.

Vítejte v domě hrůzy zvaném Forum 2000. Pod rouškou lidských práv se dnes totiž bombardují stabilní fungující režimy po celém světě, a když se kácí les, tak létají třísky - jenže v tomto případě jsou to střely s plochou dráhou letu, kobercové bomby které za sebou zanechávají smrt, bolest, žal a zničení, nebo je to munice z vysoce toxického uranu, která zamoří široké oblasti na tisíce let a způsobuje, že se rodí znetvořené děti a že celé kohorty umírají na onkologické choroby. Moje přání Havlovy k narozeninám je, ať si tento proradný vazal vojensko-průmyslového komplexu Spojených států, již nikdy nevezme do úst slovo lidská práva, humanismus, láska, mír a pravda.

OSAS (NATO) má uranovou munici ve své výbavě a také ji vesele používá na všech frontách. Havel, by se měl správně zasadit za její zákaz. To by byl historický přínos lidstvu hodný jeho odkazu. Vydat národ po dohodě se spolupracovníky z StB do spárů západní finanční a zbrojní mafie a dopustit jeho vyplenění, není chválihodná zásluha. A až jednou dozní předpkacené chvalospěvy, příjdou na řadu právě ti historici, kteří sesumírují všechna fakta, data a svědectví, no a pod čarou, pod zkouškou času, to nebude moc lichotivé resumé, to mi může věřit i politruk Pehe, který se skutečně ničím neliší od ostatní sebranky, která se ovíkendu sjede na Slovanský ostrov, aby jej znesvětila svou černou mší velebící satana, idol lži, zničení, bolesti a nenávisti, neboť i on je ochoten lhát veřejně a deformovat veřejné mínění ve prospěch Havla.

Havel nedělal nic z toho, co popisuje Pehe. Havel jen vykonával pokyny z Washingtonu, z Langley a z Londýna, podle toho, kdo jej měl zrovna na starosti. Dokonce se do toho Pehe trochu zamotal, když hovoří o "zásluhách" pro členství v kriminální organizaci OSAS (NATO), té, která nyní v Libyi vyvražďuje zbaběle ze vzduchu ubohé lidi, bránící svou zemi, bohatou na ropu, proti teroristům z Al Kajdy, jež ji chtějí uchvátit a předat nadnárodním naftařským konsorciím. Zrovna tak jako vraždí domobrance a partyzány v Afghánistánu, kteří nehodlají dopustit, aby se jejich země proměnila v eldorádo drogových baronů a západních plynařských koncernů.

Byl to totiž právě Havel, který ve své jemu vlastní prostoduchosti navrhoval vedle Varšavského paktu zrušit i pakt Severoatlantický. Pehe záměrně, jelkož je všemi mastmi mazaný politruk - indoktrinátor - propagandista, pokračuje lživé tvrzení o osobním nasazení Havla, díky kterému byla americká administrativa přesvědčena o rozšíření OSAS (NATO) v roce 1999 o Česko, Polsko a Maďarsko, když dnes každé dítě ví, že OSAS (NATO) je mocenský nástroj Spojených států amerických, prostřednictvím kterého tento hegemon uplatňuje svou silovou politiku "lone power" i tím, že obepíná svého tradičního rivala Ruskou federaci kleštěmi svých vazalských států  strategicky jej podmaňuje, zrovna tak, jak to nyní dělá i s Čínou, svým dalším vážným rivalem se kterým se patrně brzy utká o světové prvenství.

Pehe, neunavujte svými báchorkami českou veřejnost, jděte si to vyprávět někam jinam! Jsou to trapné keci a okaté lži! Nechť politruk Pehe dokáže své tvrzení, že irácký diktátor a svého času (rovněž) agent CIA vraždil vlastní občany po statisících, a nechť tak učiní veřejně, jako erudovaný politolok a nikoliv jen kecal. Ať následně výsledný počet konfronuje s obětmi americké invaze, ať připočte uprchlíky, oběti dlouholetého embarga, který musel tento hrdinný národ vytrpět a se znetvořenými novorozenci a dětmi umírajícími na leukemii a jiná onemocnění v důsledku použití chemických a toxickách zbraní typu bílý fosfor (Faluja) a ochuzený uran.

Humanitární přínos invaze, kterou jeho a nejen jeho chráněnec Havel tak vroucně podporoval patrně ze zadání svých podivných přátel ze zámoří bude přinejmenším sporný. A když už jsme u těch podivných přátel, je na místě zmínit minimálně Jamese Woolseyho, ex-ředitele CIA, velkého propagátora americké zelené politiky (sic!) a člověka, který po 11. září vyhrožoval New Yorským hasičům, aby nehovořili o tom, co při zásahu ve dvojčatech a WTC viděli a slyšeli!

Ten Woolsey, kterého hlavní naplní je coby ex-freedom house, pěstovat imperiální kolaboranty zejména v klíčových oblastech a asistovat jim při subverzy místních režimů. Tam, kde již subverze proběhla udržovat status quo a platit, ři jinak stimulovat tamní rezidenty typu Pehe a spol a poháhat jim k infiltraci do politického establišmentu, například think-tanků ČSSD, nebo na ministerstvo zahraničí, do Pražského ústavu bezpešnotních studií (PSSI), etc. Jak prosté. Vše ve jmenu barevných revolucí. Jakou barvu má vlastně samet? Zde patrně černou, smuteční, protože s Havlem jsme pohřbili národní hrdost a suverenitu.

Bylo to zrovna v Praze, kde se tato kriminální organizace, která patří na seznam teroristů sešla za účinkování tandemu dobře placených agentů zbrojní lobby, Havla a Vondry - a nenápadně si vepsala do svých stanov, že může působit kdekoliv po celém světe, i když k tomu neměla pražádný demokratický mandát. 21 listopadu 2002 vydali představitelé členských statů "deklaraci z pražské konference (Prague Summit Declaration) ve které kotví svůj (bohulibý) umysl "posílit schopnost vypořádat se s bezpečnostními výzvami pro své síly, populace a území,odkud koliv mohou přicházet"

Takto potměšile a podvodně si svéhočasu OSAS (NATO) poupravila svoji doktrínu a rámec původního zadání Washingtonské smlouvy, bez zásadního povšimnutí či komentářů občanů a legislativních orgánů členských států. Na onom summitu v Praze se jednou nenápadnou formulací, "tištěnou malým písmem pod čarou" otevřela Pandořina skříňka expedičního militarismu, který z obranné aliance učinila globální intervenční dobývací armádu. Naprosto v rozporu s duchem i textem původní smlouvy, podepsané 4 dubna 1949 a následně ratifikované parlamenty signatářskách zemí.

Po tomto pražském úspěchu zbrojní lobby, Lord Robertson, tehdejší generální tajemník, nyní mimochodem úspěšný lobbysta zbrojního průmyslu, jak známo z Topolánkova dopisu o Pandurech, řekl že "OSAS (NATO) musí být schopna odradit, zastavit, ubránit a ochránit proti hrozbám přicházejícím odkudkoliv. A naše síly musí být schopny jít kamkoliv, kde mají vykonat svou misi."

Jasnější zadání k fungování organizace coby mnohonárodní neokolonialistická expediční armáda být nemůže. V zápětí převzala OSAS (NATO) úkoly v Afghanistánu a její vývoj směrem k autonomní nadnárodní kriminalní teroristické síle, dotované ze státních rozpočtů členských států pokračoval dále. Nyní jsme svědky řádění a překrucování rezolucí OSN, plenění Libye a vraždění jejího civilního obyvatelstva a domobrany ve jménu ropného bohatství. Dokonce i Holllywood by se mohl inspirovat těmito piráty ze Středomoří! A to vypouštíme zmínku o tajných jednotkách OSAS (NATO) zvaných GLADIO, které byly na přelomu 80-90 let zodpovědné za četné teroristické útoky po celé západní Evropě a o kterých se dnes delikátně mlčí!

Jaká národní hanba, Pehe, zde veřejně připomenout, že jsme se stali součástí této ostudné vražedné a kriminální kumpánie právě díky nestoudnému tlachalovi, který se z požehnání CIA, KGB a StB a za bohaté podpory dotací západních filantropických nadací Rockefellerů a dalších "dobročinných" průmyslníků a ministerstva zahraničí SSA a CIA, které mu sem přes oponu vozil jeho budoucí kancléř a nynější národní ostuda Karel Schwarzenberg, stal bůhvíproč prezidendem této země.

Od Organizace SeveroAtlantické Smlouvy (OSAS) se patrně asi ještě lecčeho neblahého dočkáme. Studie o jejím právu prvního jaderného útoku jsou již dlouho "na stole"

Od Peheho snad jen plané keci, trapné pokusy o indoktrinaci a atlantickou propagandu, od Havla snad už jen tradičně nechutná gesta. Historici budou mít pražádný prostor pro milosrdenství. Pravda je totiž v tomto případě krutá, tak jako činy party zlotřilích zaprodanců, kteří jsou protagonisty hned několika desetiletí válek, násilí a utrpení pro nespočetné množství neviných ubohých lidí po celém světě.

Dále čtěte: Jiří Pehe: Chlapáctví v české politice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Daniel Solis - profil

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Děte už do pí*i, chápete, do p**i!“ Politik ODS se rozzlobil. Ptali jsme se na dotace kolem předsedy Fialy. Tady další várka zjištění

5:00 „Děte už do pí*i, chápete, do p**i!“ Politik ODS se rozzlobil. Ptali jsme se na dotace kolem předsedy Fialy. Tady další várka zjištění

ParlamentníListy.cz mají letité kontakty na některé zástupce ODS v Brně. Spojuje je postava muže z š…