Bezpečnostní rada státu jednala o Aktualizaci Obranné strategie ČR

24.01.2017 22:06

Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice. Členové Bezpečnostní rady státu byli také informováni o aktuální situaci výskytu ptačí chřipky na území České republiky.

Bezpečnostní rada státu jednala o Aktualizaci Obranné strategie ČR
Foto: Archiv PL
Popisek: Úřad vlády ČR
reklama

Bezpečnostní rada státu projednala Aktualizaci Obranné strategie České republiky, která je základním strategickým dokumentem vymezujícím přístup vlády k zajišťování obrany České republiky. Cílem aktualizace je reflektovat současnou situaci, posílit transparentnost naplňování stanovených cílů a která klade důraz na udržování a rozvoj individuální i kolektivní schopnosti odolat ozbrojenému útoku v souladu s čl. 3 Severoatlantické smlouvy.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Informaci o postupu realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích v České republice, která shrnuje postup realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích v České republice především z hlediska Úřadu pro civilní letectví, Řízení letového provozu ČR, s. p., a Letiště Praha, a. s., jako provozovatele Letiště Václava Havla Praha.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí Informaci o stavu plnění úkolů uvedených ve Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení BLANÍK 2013, jehož cílem bylo procvičit účinnost postupů v oblasti boje proti terorismu, zajišťování veřejného pořádku a ochrany civilního letectví před protiprávními činy a činnost orgánů krizového řízení při řešení typové situace Narušení zákonnosti velkého rozsahu.

Bezpečnostní rada státu souhlasila také se Zprávou o výsledcích podrobné analýzy současného stavu výuky všech bezpečnostních témat ve školách s návrhy dalšího postupu, která se zabývá problematikou optimálního začlenění výuky témat bezpečnosti (zejména základních pravidel chování při mimořádných událostech) do rámcových vzdělávacích programů mateřských, základních a středních škol i systémem přípravy budoucích pedagogů v oblasti bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu ustavila Komisi pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2017, která je každoročně udělována kolektivům a jednotlivcům za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě, případně za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvěty.

Bezpečnostní rada státu schválila Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2017 s výhledem na 2. pololetí 2017.

Bezpečnostní rada státu také zahájila projednávání materiálu Bezpilotní letecké prostředky (drony), regulace provozu a ochrana před jejich zneužitím, který vyhodnocuje možnosti využívání bezpilotních leteckých prostředků (dronů) pro plnění úkolů Policie České republiky a současně definuje bezpečnostní rizika spojena s jejich používáním.

Na program Bezpečnostní rady státu byly mimo jiné předloženy Informace o zahájení činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, Zahraniční bojovníci – informace o aktivitách a opatřeních České republiky a Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady dne 15. prosince 2016 v Bruselu – problematika vnější bezpečnosti a obrany.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČHMÚ: Ministr Brabec slavnostně otevřel novou budovu Českého hydrometeorologického ústavu

17:36 ČHMÚ: Ministr Brabec slavnostně otevřel novou budovu Českého hydrometeorologického ústavu

Ministr životního prostředí se zúčastnil v pražských Komořanech slavnostního otevření nového předpov…