ČEZ Distribuce přijala po povodních řadu opatření

02.06.2018 21:04

Právě před pěti lety se přes Českou republiku přehnala poslední ničivá povodeň, která drtivou silou paralyzovala značnou část zásobovacího území společnosti ČEZ Distribuce, která byla nucena ve čtyřech okresech vyhlásit stav nouze.

ČEZ Distribuce přijala po povodních řadu opatření
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

V jednom okamžiku bylo evidováno téměř 230 omezených distribučních trafostanic v zaplavených oblastech zajišťujících dodávku pro téměř 85 obcí. Bez elektřiny byly desetitisíce domácností a škody na distribučním zařízení přesáhly 30 milionů korun.

Každá živelná událost přináší poznatky pro zlepšení. ČEZ Distribuce přijala řadu opatření, které povedou k minimalizaci škod i k rychlejšímu obnovení dodávky elektřiny v případě dalších povodní. Do těchto opatření investuje více jak 100 mil. Kč.

Vláda ČR dne 3. 6. 2013 vyhlásila pro všechny kraje s výjimkou Pardubického a Karlovarského stav nouze. Den na to tento stav nouze vyhlásila také ČEZ Distribuce ve Středočeském kraji v okrese Mělník a v Ústeckém kraji v okresech Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín. Ničivá povodeň se nesmazatelně zapsala do historie svými následky, které s sebou přinesla. Od povodně v roce 2002 se tak stala jednou z největších přírodních pohrom, kterým museli energetici společně s dalšími složkami IZS čelit. Nejčastějším typem škod byly případy způsobené zaplavením distribuční trafostanice a vyplavením kabelových sítí.

Vše zlé je pro něco dobré

V uplynulých pěti letech energetici přijali řadu opatření, která by měla pro příští velkou vodu zrychlit obnovení dodávky elektřiny i snížit škody na distribučním zařízení.

Mezi taková opatření patří například přemístění distribučních trafostanic mimo záplavové území, přemístění rozvaděčů nízkého napětí, „zvednutí“ technologického zařízení (transformátory i rozvaděče) nad úroveň pěti leté vody. Mezi další energetické „vychytávky“ patří například výměna nebo náhrada technologie, kdy došlo k vyměnění vzduchem izolovaných prvků za zapouzdřené, u kterých nehrozí průnik vody a na řadě míst došlo také k přemístění technologie trafostanic mimo dosah vody.

V první fázi po povodních v roce 2013 byla zrealizována protipovodňová opatření v případě 11 distribučních trafostanic a jednoho vedení vysokého napětí, které v rámci povodní ohrožovala řeka Labe nejvíce. Následně v druhé fázi bylo techniky prověřeno 441 distribučních trafostanic v záplavové oblasti pěti leté vody. V současné době probíhají stále realizace řešící uvedená opatření, které si vyžádají náklady převyšující hranici 100 mil Kč. Momentálně jsou již více než 2/3 z těchto staveb zrealizovány.

Transformovna Litoměřice Jih přemístěna do patra

Jedná se o transformovnu 110/22 kV, která se nachází v zátopové oblasti řek Labe a Ohře a tato transformovna byla v roce 2002 a 2013 vytopena až do úrovně prvního patra provozní budovy. Škody na zařízení v obou případech přesáhly desítky milionů korun.

Byla přijata opatření k zamezení škod při dalších možných povodní. Na přípravě cílového řešení se podílela většina odborných útvarů ve společnosti ČEZ Distribuce, kdy se v konečném důsledku mezi sebou porovnávalo 9 variant. Rozvodna vysokého napětí byla přesunuta z přízemí budovy do patra s uspořádáním v zapouzdřených rozvaděčích ABB. To si vyžádalo přeložky venkovního vedení do kabelového s ukončením před budovou rozvodny vysokého napětí, nutné bylo také staticky posílit patro tak, aby vyhovovalo zatížení rozvaděči. Do patra byla umístěna i vlastní spotřeba a technologie pro chránění a ovládání prvků v transformovně. Díky přesunutí technologie je zabezpečen chod rozvodny 22 kV i při dalších případných povodních. V přízemí se pak počítá jen s úklidem a vysoušením. V části rozvodny velmi vysokého napětí je zařízení uzpůsobeno tak, že pohony přístrojů s řídícími skříněmi jsou propojeny kabely s konektory. Je tedy zabezpečena jejich rychlá demontáž a následně i montáž. V případě nastalé povodně budou v transformovně demontovány také chladící ventilátory výkonových transformátorů i jejich ovládací skříně. Vysílače HDO byly úplně zrušeny a nově instalovány mimo zátopové pásmo v transformovně Roudnice.

Všechna protipovodňová opatření ocení jistě i samotní klienti - v budoucnu by měly tyto nemalé investice do úprav distribučních sítí rovněž zabránit nucenému vypínání odběratelů, omezit počet vypnutých distribučních trafostanic v době povodně či záplavy a v prvé řadě pak rovněž zajistit bezpečný a plynulý provoz distribuční soustavy.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Kde berete tu jistotu, že si udržíme nejnižší nezaměstnat?

Já spíš v médiích čtu, jak se bude příští rok propouštět. Jak jste na krachy firem a živnostníků připraveni? Stačí se podívat, co se děje na úřadech práce dnes. A vyřešil jste to nějak? Ne

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad vlády uspořádal zaměstnaneckou sbírku oblečení pro Oděvní banku u příležitosti Giving Tuesday

10:57 Úřad vlády uspořádal zaměstnaneckou sbírku oblečení pro Oděvní banku u příležitosti Giving Tuesday

Úřad vlády se letos poprvé zapojil do Světového dne štědrosti a dobrých skutků Giving Tuesday. Uspoř…