ČEZ: Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky

07.11.2017 19:50

České jaderné elektrárny jsou bezpečným podnikem. Potvrdily to několikadenní kontroly Státního úřadu inspekce práce v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Začátkem listopadu ČEZ převzal ocenění „Bezpečný podnik“ a následující tři rok může tento prestižní titul užívat. Dukovany získaly prestižní ocenění již posedmé, mladší Temelín popáté.

ČEZ: Dukovany a Temelín patří mezi bezpečné podniky
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Tým inspektorů z Oblastního inspektorátů práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu od dubna prověřoval funkčnost systém a dodržování nastavených pravidel bezpečnosti ochrany a zdraví při práci. „Funkčnost systému řízení bezpečnosti práci sami pravidelně ověřujeme. Nezávislé audity nám navíc pomáhají. Přinášejí totiž doporučení na další zlepšení, která omezují rizika a přispívají k tomu, že máme bezpečné elektrárny pro naše zaměstnance, dodavatele i okolí,“ řekl o ocenění ředitel útvaru bezpečnost a jaderná příprava personálu divize jaderná energetika Roman Havlín.

Rozsáhlé prověrky řízení systému BOZP v největších českých zdrojích elektřiny skončily v září. Inspektoři se při nich zaměřovali na elektrická, zdvihací, plynová a tlaková zařízení, dopravní prostředky, výrobní a provozní zařízení, stavební činnost a na prevenci závažných havárií. Aktuálně se v České republice prokazuje platným osvědčením celkem 85 firem, které nastavenými pravidly v oblasti bezpečnosti práce přispívají ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

Titul Bezpečný podnik vydává Státní úřad inspekce práce na tři roky. Poprvé ho elektrárna Temelín získala v roce 2005. Vysokou úroveň systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí potvrzovat během pravidelných kontrol, které probíhají v rámci ověření požadavků stanovených programem Bezpečný podnik.

Jaderná elektrárna Temelín vyrobila první elektřinu v prosinci 2000. V současnosti je největším zdrojem výroby elektřiny v České republice. Svojí bezpečnou a bezemisní produkcí kryje pětinu české spotřeby. V roce 2016 vyrobila 12,1 miliard kWh elektrické energie. Jižní Čechy by s elektřinou z Temelína vydržely téměř 4 roky, českým domácnostem by stačila na deset měsíců.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

odvody

Když si začínající podnikatel odloží platby pojištění, ale v podnikání se mu nedaří, tak je stejně bude muset uhradit, nebo ne? A kde je pak nějaká pomoc? Protože ony i minimální zálohy budou díky vaší vládě dost vysoké. Uvědomujete si to? Proč jste vlastně na navýšení přistoupili, hlavně teď když ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

19:15 Ministerstvo spravedlnosti: Přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové metodické stanovisko, které se týká problematiky přiznávání n…