ČEZ: Unikátní výstava Udržitelnost a civilizace poukazuje na nutnost změny myšlení a chování společnosti

20.05.2024 11:55 | Tisková zpráva

Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa, a kterou se zabývá třetí tematická výstava z pera profesora Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. V rámci expozice bude do 5. června 2024 na pěší zóně mezi Kongresovým centrem Aldis a budovou ČSOB v Collinově ulici v Hradci Králové možné zhlédnout 39 ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

ČEZ: Unikátní výstava Udržitelnost a civilizace poukazuje na nutnost změny myšlení a chování společnosti
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Udržitelný rozvoj a budoucnost našich dětí je v současné době žhavé a aktuální téma. Nejedná se pouze o recyklaci, ekologicky udržitelné materiály, klimatické změny, plýtvání potravinami, ale také vodu a vodohospodářství jako takové. „Myšlenka udržitelnosti v této výstavě představuje především vizi fungování světa a každého z nás, která nás může nasměřovat k lepšímu, čistšímu a udržitelnějšímu světu. My jsme první civilizace, která je v mnoha ohledech celoplanetární ve smyslu pohybu kapitálu, informací i výrobků. Celoplanetární jsou i naše problémy. Abychom je zvládli a abychom dosáhli udržitelného způsobu našeho života, potřebujeme vizi a spolupráci nás všech,“ říká hlavní autor výstavy prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog, nově jmenovaný člen americké akademie věd.

„Změna myšlení o energetice by měla být trvalá. Jde o změnu přemýšlení o tom, jak energii vyrábíme, jak ji spotřebováváme. Ale také o změnu přemýšlení nad tím, jak ji mezi sebou sdílíme, nebo jak si ji ukládáme na horší časy. Právě to mají umožnit legislativní změny, které chystáme. Jde nám o zajištění dostatku energií pro všechny za přijatelné ceny a také z bezpečných zdrojů. A to začíná u nás, jednotlivců,“ zdůrazňuje Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu, jehož ministerstvo poskytlo záštitu nad touto výstavou.

„O nutnosti proměnit naši civilizaci na udržitelnou se diskutuje mnoho desetiletí, v posledních letech se nám důsledky našeho neudržitelného chování ukazují všude ve světě. Musíme kvalitu života současných generací vybalancovat tak, aby energie, potraviny, ale i nerostné suroviny tu zůstaly i pro generace budoucí. Přírodní zdroje jsou ale konečné, a právě cirkularita je řešením“, dodává Mgr. Petr Hladík, ministr životního prostředí, který dal také výstavě svou záštitu.

„Hradec Králové patří k nejlepším českým místům, kde se lidem dobře žije. Jsme městem cyklistů, kvalitní městské hromadné dopravy, obklopeným pečlivě spravovanými městskými lesy, plné přírodních i městských parků a zeleně. Hradečáci nadprůměrně třídí odpad či využívají re-use pointy, z jejichž výnosu město pořizuje a vysazuje nové stromy. Udržitelnost a progresivní myšlenky chytrého města jsou tedy u nás běžnou dobrou praxí, kterou se snažíme dále prohlubovat“, zdůrazňuje Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. primátorka statutárního města Hradec Králové.

Ing. Daniel Beneš, generální ředitel Skupiny ČEZ a. s., která je generálním partnerem výstavy, říká: „Bezemisní obnovitelné a jaderné zdroje budou mostem na cestě do bezemisní budoucnosti. Hrozba klimatických změn totiž velí vyrábět elektřinu způsobem šetrným k životnímu prostředí. Pokud urychlíme výstavbu obnovitelných a jaderných zdrojů, posílíme sítě, akumulaci i decentrální energetiku a využijeme moderní prvky pružného řízení soustavy, zvládneme to.“

Ing. Martin Durčák, předseda představenstva společnosti ČEPS, a. s., která je partnerem výstavy, se zmiňuje především o nové éře energetiky. „Udržitelnost je klíčovým tématem současnosti, které se propisuje do všech oborů lidské činnosti. Pro energetický sektor znamená zásadní změnu paradigmatu. Vstup do nové nízkoemisní éry přináší řadu výzev a jeden zásadní úkol – transformovat energetiku tak, aby byla udržitelná a zároveň byla zachována bezpečnost dodávek elektřiny. ČEPS se této tranzice aktivně účastní a ve spolupráci s partnery realizuje řadu inovativních projektů, jejichž prostřednictvím chce nástup nové éry energetiky podpořit.“

Poselstvím výstavy je zamyšlení se nad dnešním životním stylem a nadužíváním (ne)výhod globální civilizace. Udržitelnost není jen o recyklaci a moderní energetice, ale především o upozadění osobního komfortu ve prospěch společnosti jako takové.

Partneři výstavy
Generálním partnerem putovní výstavy je Skupina ČEZ, a. s. Partnery výstavy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČEPS, a. s., WERO ENERGY, a. s., CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., advokátní kancelář, Československá obchodní banka, a. s., statutární město Hradec Králové, Městské lesy Hradec Králové a.s., Královehradecká provozní, a. s., Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. a Svaz vodního hospodářství ČR. Výstava se koná pod záštitou ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Zůstane ANO věrná i po zvolení?

Dost politiků ANO po zvolení do EP stranu opustilo. Jak si to vysvětlujete? A můžete zaručit, že vy se netrhnete, když budete zvolena? Protože vy ani nejste členka ANO. Ať se vám daří. Libor

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

HZS ČR: Generální ředitel posuzoval připravenost USAR týmu chilských hasičů

16:05 HZS ČR: Generální ředitel posuzoval připravenost USAR týmu chilských hasičů

Ve dnech 31. 5 – 2. 6. proběhlo v Chile reklasifikační cvičení týmu USAR BoCH (Bomberos de Chile). N…