ČSÚ: Roste podíl vlastní obhospodařované půdy

29. 8. 2014 14:27

Od roku 2000 do roku 2013 se v České republice výrazně zvýšil podíl obhospodařované půdy ve vlastnictví zemědělských subjektů, přesto však zůstává velmi nízký ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Snížil se počet pracujících v zemědělství a ubylo zemědělské půdy, především orné. Pokračoval útlum chovu skotu, prasat a drůbeže, naopak rostly početní stavy ovcí, koz a koní. Na šestinásobek se zvýšil počet ekologicky hospodařících subjektů. To jsou hlavní závěry vyplývající ze Strukturálního šetření v zemědělství 2013.

ČSÚ: Roste podíl vlastní obhospodařované půdy
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu
reklama

Závěry Strukturálního šetření v zemědělství 2013 dnes v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka prezentoval Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. „Výsledky Strukturálního šetření 2013 potvrzují některé trendy zaznamenané v předcházejících zjišťováních. Je to například kontinuální snižování výměry obhospodařované zemědělské půdy, které od roku 2000 ubylo téměř 113 tisíc ha,“ uvedl Hrbek.

Ubývá orné půdy, ale zvyšuje se podíl vlastní půdy

Od roku 2000 ubylo 249 tis. ha, tj. 9,1 % orné půdy, výrazně se snížily výměry chmelnic (−25,7 %). Naopak vzrostly plochy vinic (+40,6 %) a trvalých travních porostů (+16,8 %). Jedním ze zásadních zjištění Strukturálního šetření 2013 je postupný vzrůst podílu vlastní půdy oproti najaté půdě. Tento podíl se zvýšil ze 7,6 % v roce 2000 na 25,7 % v roce 2013. Největší přírůstky ve výměře vlastní půdy byly zaznamenány ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Počty zemědělců klesají

Pokračuje i trend snižování počtu pracujících v zemědělství, který přetrvává již od počátku devadesátých let minulého století. Od roku 2000 ubyla v zemědělském sektoru téměř pětina pracovních míst. Zároveň se mění i věková struktura, počet osob v kategorii do 44 let věku se snížil o 40,4 %, zatímco počet pracovníků nad 55 let o 89,1 % vzrostl. K největšímu nárůstu počtu pracovníků nad 65 let věku došlo v Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji, k nejmenšímu pak v krajích Zlínském, Pardubickém a Vysočina.

Pěstuje se více řepky a kukuřice, rostou početní stavy ovcí, koz a koní

V rámci osevních ploch jednotlivých plodin vzrostly výměry především u řepky (+88 tis. ha) a kukuřice (+74 tis. ha), naopak ubylo ploch osetých víceletými pícninami (−136 tis. ha), ječmenem (−96 tis. ha) nebo pšenicí (−85 tis. ha). Pokračuje také útlum chovu skotu (−176 tis. ks), prasat (−1,9 mil. ks) a drůbeže (−5,0 mil. ks). Naopak rostou početní stavy ovcí (+202,6 %), koz (+121,2 %) a koní (+45,1 %).

Ekologicky hospodařící farmy

Od roku 2000 se podstatně zvýšilo zastoupení ekologicky hospodařících subjektů: jejich počet stoupl na šestinásobek (2 635 subjektů v roce 2013) a výměra ekologicky obhospodařované půdy se zvýšila téměř třiapůlkrát (na 443 tis. ha). Nejčastějšími ekologicky pěstovanými kulturami jsou trvalé travní porosty (39,6 % jejich celkové výměry) následované ovocnými sady (23,3 % celkové výměry) a léčivými a kořeninovými rostlinami (15,5 % celkové výměry). Ekologické chovy zahrnují zejména ovce (44,2 % jejich celkových stavů), kozy (39,0 %) a koně a osly (24,5 %).

Mezinárodní srovnání

Při porovnání dat z Agrocenzu 2010, který proběhl ve všech státech Evropské unie, vyplývají pro Českou republiku některé výrazné rozdíly. Především je to velikost zemědělských subjektů, a to jak průměrná (152,4 ha na subjekt ve srovnání s průměrem EU28, který představuje pouhých 14,4 ha na subjekt), tak absolutní – v ČR je nejvyšší podíl zemědělských subjektů s výměrami nad 500 ha.

Výrazně vyšší oproti ostatním státům je v ČR i podíl subjektů právnických osob (13,5 %; v celé EU28 jsou to pouze 3,0 %). Ve srovnání s ostatními státy EU28 zaujímá v České republice významné postavení také ekologické zemědělství: v podílu ekologicky hospodařících subjektů se ČR umístila na 2. místě (po Rakousku) a v podílu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy na 4. místě.

Další informace naleznete v publikaci „Strukturální šetření v zemědělství 2013“: www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/270151-14

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Český statistický úřad
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČNB: Prohlášení k výzvě poslance Dolínka ohledně investičního životního pojištění

11:43 ČNB: Prohlášení k výzvě poslance Dolínka ohledně investičního životního pojištění

Česká národní banka byla poslancem Petrem Dolínkem vyzvána k zakročení v kauze investičního životníh…