Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy, týkající se muzeí

03.03.2017 17:38

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 „Muzea“, která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy, týkající se muzeí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Tři největší projekty jsou plánovány na území Moravskoslezského kraje, zatímco nejvíce projektů bude realizováno v Jihomoravském kraji. Krkonošské muzeum Jilemnice připravilo nejmenší, pro daný region však významný projekt - jeho cílem je rozšíření expozice v bývalém zámku hraběcího rodu Harrachů, digitalizace sbírek, zlepšení ochrany sbírkových předmětů a zajištění zázemí pro badatele.

V Ostravě vznikne pobočka Národního zemědělského muzea, kam se přesunou exponáty z nevyhovujících depozitářů (bývalé vojenské základny) v Čáslavi. Ve třetím největším městě naší republiky dosud neexistovalo muzeum zřizované státem. Expozice potravinářství, které zatím není v České republice ucelenou formou prezentováno, by měla tento stav změnit.

Projekt „Muzeum automobilů TATRA“ nabídne v rekonstruované průmyslové hale průřez programem výroby od počátku až do současnosti. Oproti stávajícímu počtu 60 kusů budou návštěvníci moci shlédnout až 100 kusů exponátů. Expozice bude interaktivní a přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Slezské zemské muzeum připravilo projekt na vybudování nové skleníkové expozice nesoucí jméno zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela v areálu Arboreta Nový Dvůr. Vzácné přírodovědné sbírky jsou od roku 2000 umístěny v nevyhovujících podmínkách a mnohé z nich od té doby nebyly veřejně prezentovány. Kromě záchrany vzácných botanických sbírek tak dojde k efektivní prezentaci předmětů spojených s osobností J. G. Mendela a rozvoji edukační i výzkumné činnosti Slezského zemského muzea.

Zachování muzejních sbírek je nezbytné k pochopení vývoje naší společnosti, ale v minulosti byla tato oblast mnohdy podfinancována. K oživení mnoha sbírek může pomoci právě program IROP, který podporuje vznik moderních depozitářů, účinnější ochranu sbírek a příznivější zázemí pro návštěvníky. Návštěvníci si budou moci rozšířit své znalosti zábavnou formou; vzniknou také nová pracovní místa v regionech. Na ukončenou výzvu „Muzea“ by mělo v srpnu navazovat vyhlášení výzvy IROP „Muzea II“ s předpokládanou alokací 900 mil. Kč.

O Centru pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (www.crr.cz) je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014 – 2020) má na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle mezinárodní normy ISO 9001:2008 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů při dodržení vysoké kvality.  

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

11:12 Veolia koupila od CE Industries podíl ve společnosti Advance Energo

Průmyslová skupina CE Industries se na základě posouzení svých strategických cílů a možností další e…