Centrum provázení zahájilo činnost v Dětské nemocnici FN Brno

01.02.2017 12:26

Poradenské středisko Centrum provázení zahájilo na konci roku 2016 svoji činnost v Dětské nemocnici Fakultní nemocnice Brno. Jedná se teprve o druhou pobočku v České republice, první již několik let úspěšně funguje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Centrum provázení zahájilo činnost v Dětské nemocnici FN Brno
Foto: fnbrno.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Brno - logo

Garantem vzniku a činnosti Center provázení v České republice je prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., z Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci a prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V Dětské nemocnici se o vznik Centra provázení zasloužily doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., přednostka Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno, a MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., primářka Oddělení lékařské genetiky FN Brno, a to za podpory náměstka ředitele FN Brno MUDr. Františka Jimramovského, MHA, primáře Pediatrické kliniky.

Aktivita Centra provázení není určena přímo pacientům, ale je zaměřena na pomoc rodičům a dalším rodinným příslušníkům pacientů Dětské nemocnice se závažnou diagnózou. Právě okamžiky sdělování nepříznivé zprávy o zdravotním stavu dítěte patří mezi nejtěžší životní situace rodičů a představují také značně obtížnou situaci pro lékaře a další zdravotnické pracovníky. Centrum provázení je podpůrným psychosociálním programem pro rodiče, které psychologicky podporuje a provází tak, aby mohli těžkou situaci lépe zvládnout. Svoje aktivity vždy koordinuje se zdravotnickým týmem, především lékaři, které v žádném případě nenahrazuje. Centrum poradí např. se systémem sociální podpory, na kterou mají rodiče nárok, pomůže hledat finanční podporou ze stran nadací a fondů, zprostředkuje zkušenosti pečujících rodin nebo doporučí knihy a odbornou literaturu.

Centrum provázení sídlí v budově Dětské nemocnice na ulici Černopolní 9 v suterénu pavilonu G.

V současné době je obsazeno jednou poradenskou pracovnicí a své služby poskytuje tři dny v týdnu (pondělí až středa) od 9 do 14 hodin, po domluvě je ale možné se setkat i mimo konzultační hodiny. Bližší informace naleznou zájemci na webové stránce www.centrumprovazeni.cz.

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

MHMP: Registrace vozidel občanů Ukrajiny

22:08 MHMP: Registrace vozidel občanů Ukrajiny

Od 1. října 2023 bude spuštěn registr vozidel ukrajinských vozidel provozovaných na území České repu…