Česká obchodní inspekce: Podezření na diskriminaci spotřebitele nebylo zjištěno

21.09.2023 16:03 | Tisková zpráva

Česká obchodní inspekce pokračovala v kontrolách, které byly zaměřené na problematiku diskriminace spotřebitele. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku provedla 29 kontrol a podezření na některou z forem diskriminace nezjistila.

Česká obchodní inspekce: Podezření na diskriminaci spotřebitele nebylo zjištěno
Foto: coi.cz
Popisek: Česká obchodní inspekce - logo

Česká obchodní inspekce v období od 1. dubna do 30. června 2023 uskutečnila kontroly zaměřené na diskriminaci spotřebitele. Celkem provedla 29 kontrol. Vedle prověřování, zda nedochází ze strany prodávajících k některé z forem diskriminace spotřebitelů, ověřovala také plnění dalších zákonných povinností prodávajících v dozorové kompetenci ČOI.

Inspektoři ČOI zjistili při 10 kontrolách porušení právních předpisů, tj. 34,5 %.

Podezření na některou z forem diskriminace ve sledovaném období nezjistili.

Z výsledků kontrol provedených ve druhém čtvrtletí roku 2023 vyplývá, že ve sledované oblasti došlo ke zlepšení, neboť nebyl zaznamenán žádný případ diskriminace spotřebitelů na vnitřním trhu. Problematice diskriminace spotřebitele však bude věnována ze strany České obchodní inspekce zvýšená pozornost i v následujícím čtvrtletí roku 2023.

 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

celkem

§6

celkem

§6

Středočeský a Hl. město Praha

1

0

0

0,0%

0,0%

Jihočeský a Vysočina

15

7

0

46,7%

0,0%

Plzeňský a Karlovarský

0

0

0

0,0%

0,0%

Ústecký a Liberecký

5

1

0

20,0%

0,0%

Královéhradecký a Pardubický

1

0

0

0,0%

0,0%

Jihomoravský a Zlínský

1

0

0

0,0%

0,0%

Olomoucký a Moravskoslezský

6

2

0

33,3%

0,0%

Celkem

29

10

0

34,5%

0,0%

 

Zjištěné nedostatky

Porušení zákona o ochraně spotřebitele:

  • v 5 případech, bylo zjištěno porušení ustanovení § 12, neboť prodávající neseznámili spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy

  • ve 4 případech byly zjištěny nedostatky při dodržování zásad poctivosti prodeje ve smyslu ustanovení § 3

  • v 1 případě bylo zjištěno porušení ustanovení § 15 odst. 3, kdy prodávající nevydal písemné potvrzení o převzetí objednávky

  • v 1 případě prodávající nevydal doklad o zakoupení výrobku s povinnými údaji, čímž porušil ustanovení § 16 odst. 1

  • V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více ustanovení současně.

Uložená opatření

 

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 12 pokut v celkové hodnotě 146 000 Kč.

reklama

autor: Tisková zpráva

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad vlády připravil cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie

7:14 Úřad vlády připravil cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie

Úřad vlády ČR uspořádá cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie. První z nich se uskuteč…