Český statistický úřad: Hospodaření vládních institucí v roce 2023 skončilo v deficitu

22.04.2024 16:08 | Tisková zpráva

Hospodaření vládních institucí skončilo v roce 2023 v deficitu 3,7 % HDP. Zadlužení sektoru vládních institucí na konci roku 2023 dosáhlo 44,0 % HDP. Výsledky hospodaření vládních institucí byly notifikovány Eurostatem.

Český statistický úřad: Hospodaření vládních institucí v roce 2023 skončilo v deficitu
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

“Sektor vládních institucí hospodařil s deficitem ve výši 3,7 % HDP a jeho zadlužení dosáhlo úrovně 44,0 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Během ověřovacího cyklu Eurostat došel k závěru, že část přijatých důchodů z vlastnictví není dle mezinárodní metodiky příjmem, ale finanční transakcí. Na základě stanoviska Eurostatu byla provedena změna, v důsledku níž došlo ke zhoršení výsledku hospodaření za rok 2023 o 28,7 mld. Kč (podrobnější vysvětlení je obsahem přiložené poznámky).

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2020–2023:

tav

V průběhu ověřovacího cyklu bylo též pozměněno saldo hospodaření vládních institucí za rok 2021. I v tomto případě došlo ke snížení příjmů z důchodu vlastnictví a současně ke zhoršení výsledku hospodaření o 1,7 mld. Kč.

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pondělí 22. 04. 2024 v 11:00 hodin.

Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2020-2023 najdete ZDE.

Anketa

Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu?

6%
92%
hlasovalo: 27381 lidí

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).
Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

22:03 DIAMO dokončilo odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační …