Český statistický úřad: Meziroční růst cen průmyslových výrobců zrychlil na 2,9 %

19.7.2018 10:27 dop.

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,3 %, ceny průmyslových výrobců o 0,6 % a stavebních prací o 0,5 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 4,2 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,9 %, ceny stavebních prací o 2,8 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,8 %.

Český statistický úřad: Meziroční růst cen průmyslových výrobců zrychlil na 2,9 %
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

„Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 4,2 %. Levněji pěstitelé prodávají hlavně olejniny a brambory. Naopak ovoce podražilo, nejvíc jablka. Stouply taky ceny čerstvé zeleniny. Na druhé straně se snížily ceny jatečných prasat, vajec nebo mléka,“ uvádí Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen ČSÚ.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 5,5 %, obilovin o 0,3 % a olejnin o 0,2 %. Klesly ceny vajec o 4,4 %, brambor o 2,4 %, mléka o 1,9 %, drůbeže o 1,2 % a jatečných prasat o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,6 %. Zvýšily se zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 2,7 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 1,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,3 %, z toho ceny mléčných výrobků o 1,5 % a nápojů o 0,3 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,5 % a ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %.

Ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 0,3 %, za architektonické a inženýrské služby o 0,6 %, za služby v oblasti zaměstnání o 1,4 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,2 %. Ceny za pojištění vzrostly o 2,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 4,2 % (stejně jako v květnu). V rostlinné výrobě se ceny snížily o 2,8 %, klesly ceny olejnin o 14,1 % a brambor o 7,4 %. Ceny ovoce vzrostly o 21,1 %, čerstvé zeleniny o 19,4 % a obilovin o 1,9 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 5,8 %, klesly ceny jatečných prasat o 23,5 %, vajec o 6,5 % a mléka o 1,4 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 0,4 % a skotu o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,9 %, což bylo nejvíce za posledních 14 měsíců (v květnu byly vyšší o 1,5 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 8,0 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 3,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 2,3 %. Ceny dopravních prostředků klesly o 1,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 2,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 0,6 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,7 % a ostatních potravinářských výrobků o 5,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 9,4 %.