Český statistický úřad: Migrační vlna loni zbrzdila stárnutí Česka

06.10.2023 14:49 | Tisková zpráva

Počet obyvatel Česka se v průběhu roku 2022 zvýšil o 310,8 tisíc a dosáhl 10,8 milionu, a to zejména v souvislosti s příchodem osob z válkou zasažené Ukrajiny. Počet sňatků se vrátil na předpandemickou úroveň a výše naděje dožití při narození se vyrovnala roku 2018 a u žen ji dokonce převýšila.

Český statistický úřad: Migrační vlna loni zbrzdila stárnutí Česka
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

V roce 2022 vývoj počtu obyvatel nejvíce ovlivnila bezprecedentní výše zahraniční imigrace (téměř 330 tisíc osob) v důsledku silné migrační vlny z Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu. K 31. 12. 2022 mělo u nás registrovaný pobyt 10,828 milionu obyvatel, což byl nejvyšší počet od konce druhé světové války. Přirozenou měnou populace Česka loni ztratila, když počet zemřelých obyvatel převýšil počet narozených dětí o 18,9 tisíce.

Struktura příchozích osob ze zahraničí podle pohlaví a věku se výrazně odlišovala od předchozích let a ovlivnila i celkové složení populace Česka. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace (65letých a starších) o 0,2 procentního bodu na 20,4 %, zatímco zastoupení dětské populace (0–14 let) a populace v produktivním věku (15–64 let) mírně vzrostlo.

Anketa

Dopadly slovenské volby dobře?

95%
hlasovalo: 36080 lidí

Migrační vlna z Ukrajiny tak lehce zbrzdila stárnutí obyvatelstva země. Průměrný věk obyvatel České republiky, plynule rostoucí od počátku 80. let 20. století, se v roce 2022 meziročně snížil o dvě desetiny roku na 42,6 let. Během posledních deseti let se zvýšil o 1,3 roku.

Rok 2022 se dále vyznačoval růstem počtu sňatků, kdy bylo uzavřeno 54,8 tisíce manželství, tedy meziročně o 8,0 % více. Celkem 60,4 % mužů a 70,2 % žen, nejvíce od roku 2008, uzavřelo první sňatek před dovršením věku 50 let, muži průměrně ve věku 32,5 roku, ženy ve věku 30,3 roku. U rozvodů pokračoval klesající trend z předchozího desetiletí. V roce 2022 bylo registrováno 19,8 tisíce rozvodů, tedy meziročně o 6 % méně a na necelých 38 % manželství končících rozvodem se snížila i úhrnná míra rozvodovosti.

Počet živě narozených meziročně výrazně poklesl o 10,5 tisíce na 101,3 tisíce dětí. Úhrnná plodnost se snížila na 1,62 dítěte připadajícího na jednu ženu reprodukčního věku. Přestože úmrtnostní podmínky v roce 2022 ještě ovlivňovala doznívající pandemie covid-19, počet zemřelých přesahující 120 tisíc osob byl nejnižší z pandemických let 2020 až 2022. Naděje dožití při narození stoupla u mužů oproti roku 2021 o 2,1 roku na 76,1 let, u žen o 1,5 roku na 82,0 let.

Podrobné informace přináší analytická publikace ČSÚ Vývoj obyvatelstva České republiky - 2022 ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…