Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny se meziročně mírně zvýšily

10. 5. 2018 10:12

Spotřebitelské ceny v dubnu vzrostly ve srovnání s březnem o 0,3 %, meziročně se zvýšily o 1,9 %. „Za meziměsíčním růstem stojí zejména zvýšení cen oděvů a obuvi, které v tomto období zdražují pravidelně. Celkový vývoj dále ovlivnilo zvýšení cen nájemného, tabáku, alkoholu a pohonných hmot. Růst naopak brzdily nižší ceny potravin," říká Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Český statistický úřad: Spotřebitelské ceny se meziročně mírně zvýšily
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu
reklama

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu oproti březnu o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zvýšení cen oděvů o 2,9 % a obuvi o 5,9 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 0,4 %. Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben vyššími cenami tabákových výrobků o 1,0 % a alkoholických nápojů o 0,9 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot a olejů, které v dubnu vzrostly o 1,3 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,77 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (30,00 Kč/l) byly nejvyšší od loňského dubna. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny trvanlivého polotučného mléka o 4,9 % a nealkoholických nápojů o 0,6 %.

Ke snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu přispěl pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly nižší především ceny ovoce o 4,3 %, zeleniny o 3,6 % a pekárenských výrobků a obilovin o 0,9 %. V oddíle rekreace a kultura klesly zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 1,9 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v březnu. Toto zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly ceny alkoholických nápojů v dubnu vyšší o 4,2 % (v březnu o 0,7 %) a ceny tabákových výrobků o 3,5 % (v březnu o 2,9 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,6 %, vodného o 1,8 %, stočného o 1,3 %, elektřiny o 2,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny mouky meziročně vzrostly o 14,4 %, drůbežího masa o 5,0 %, jogurtů o 12,7 %, vajec o 13,5 %, másla o 10,1 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 8,8 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 5,1 %, vína o 3,6 % a piva o 3,5 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 3,5 % a ceny ubytovacích služeb o 2,9 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v dubnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace, zejména vlivem poklesu cen telefonních a faxových služeb o 2,0 %. Pokles cen nastal též v oddíle odívání a obuv vlivem nižších cen oděvů o 2,0 %. V oddíle bydlení se snížily ceny zemního plynu o 0,8 % a ceny tepla a teplé vody o 0,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 2,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 1,5 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,0 %). Naopak na Kypru došlo v březnu k meziročnímu poklesu cen o 0,4 %. Na Slovensku cenový růst v březnu zrychlil na 2,5 % z 2,2 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,5 % (v únoru o 1,2 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 1,8 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2018 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu ZDE)