DIAMO: Zajištění propadu v Krkonošském národním parku v lokalitě Medvědín

04.09.2020 18:47

Zajištěním propadu ústí komínu M5-1/0-4 v lokalitě Medvědín pokračuje státní podnik DIAMO v technicko-bezpečnostním zásahu v Krkonošském národním parku v Zóně přírodě blízké (bývalá 2. zóna KRNAP). Ve stejné lokalitě úspěšně dokončil zajištění propadu jiného komínu (M4-1/0-1) již loni v říjnu.

DIAMO: Zajištění propadu v Krkonošském národním parku v lokalitě Medvědín
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Práce v obtížném terénu provádějí pracovní ZBZS Dolní Rožínka tak, aby bylo co nejméně ovlivněno okolní prostředí, to znamená za použití ručního nářadí, motorové pily nebo křovinořezu v minimálním rozsahu. Pro přepravu sítě pro překrytí propadu pak jednorázově využili vrtulník. Ukončení prací na zajištění ústí komínu je naplánováno na polovinu září letošního roku.

Komín M5-1/0-4 se nachází v příkrém svahu hory Medvědín, porostlém kapradím, trávou, borůvčím a řídkým smrkovým lesem, ve vzdálenosti cca 200 m od turistické cesty. Byl vyražen pravděpodobně v první polovině padesátých let minulého století, je obdélníkového profilu 5,2 m2 a dosáhl hloubky 23 m. Likvidován byl kolem let 1958-1960. Likvidace proběhla tak, že v hloubce 20 m od povrchu byl založen srubový poval a komín byl zavalen trhací prací. Postupem času došlo k narušení stability srubového povalu a propadu zásypového materiálu do volné části komínu. Při pravidelné kontrole opuštěných důlních děl zjistili pracovníci s. p. DIAMO propad o průměru 8-10 m a hloubce 6 m.

Cílem zajišťovacích prací je nahradit původní ohrazení s výstražnými tabulkami nově překrytím ústí komínu spojenými HEA panely (12 ks ochranné sítě 3 x 6 m) včetně dvouzákrutové sítě (3 ks 4 x 25 m). Celková plocha zajištění komína a bezprostředního okolí činí 15 x 15 m.

Konkrétní technické řešení přiblížil náměstek ředitele odštěpného závodu Správa uranových ložisek Ing. Vratislav Řehoř, Ph.D.: „Pro práce používáme ruční mechanizaci na odstranění náletových křovin a dřevin a terén vyrovnáváme ručními odkopávkami. Následně položíme HEA panely, zajistíme je svorkami a pomocí horolezeckých lan je potáhneme nad propad. Po položení všech panelů přes ně natáhneme dvouzákrutovou síť, kterou ukotvíme pomocí 120 ks svorníků. Na závěr označíme ocelový rošt výstražnými tabulkami.“ Vzhledem k nemožnosti nasazení těžké mechanizace z důvodu extrémní obtížnosti přístupu k předmětnému důlnímu dílu, které se navíc nachází v Zóně přírodě blízké KRNAP, byl k dopravě překryvných sítí využit vrtulník.

K průběhu prací se vyjádřil ředitel státního podniku Ing. Ludvík Kašpar: „Státní podnik DIAMO dbá důsledně na správu opuštěných důlních děl, pravidelně je kontroluje a vyhodnocuje jejich stav. Zajištění propadu na lokalitě Medvědín je velmi důležité z hlediska zvýšení bezpečnosti osob, jejichž pohyb v území dotčeném důlní činností nelze vyloučit.“

Vzhledem k použitým materiálům a technickým prostředkům nebude mít záměr „Zajištění propadu ústí komínu M5-1/0-4 v lokalitě Medvědín“ negativní vliv na životní prostředí.

DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, je organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., k 31. 12.2019 zaměstnával 2232 lidí.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Export a import

Dělám v logistice. Denně k nám chodí vagóny zboží ze zahraničí, ale od nás jich vyvážímě minimum a situce se stále zhoršuje. Děláte v této problematice něco? Jak se snažíte podporovat náš export? A je import v takové míře nezbytný? Proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Moravskoslezský kraj: Díky telemedicíně se nemocným dětem lépe dýchá a rychleji se uzdravují

7:37 Moravskoslezský kraj: Díky telemedicíně se nemocným dětem lépe dýchá a rychleji se uzdravují

Telemedicína a monitorování tělesných funkcí nemocných dětí na dálku se osvědčilo v krajském Odborné…