Delegace ČR musí příští týden před Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen

19.02.2016 21:42

V Ženevě se v úterý 23. února 2016 uskuteční slyšení delegace ČR před Výborem OSN pro odstranění diskriminace žen. Výbor je nezávislým monitorovacím orgánem OSN, jehož úkolem je dohlížet nad naplňováním Úmluvy a formulovat případná doporučení jednotlivým členským státům. Účelem slyšení je Výbor informovat o krocích, které Česká republika přijala za účelem naplňování Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

Delegace ČR musí příští týden před Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen
Foto: OSN
Popisek: OSN

Slyšení navazuje na šestou periodickou zprávu o plnění Úmluvy, kterou vláda ČR Výboru předala na podzim roku 2014. Slyšení probíhá pravidelně v intervalech každých 6 let a absolvují jej všechny smluvní strany Úmluvy. Úmluva je komplexním mezinárodněprávním dokumentem, který obsahuje povinnosti států v oblasti předcházení diskriminace žen a podpoře rovnosti žen a mužů. Československo podepsalo Úmluvu již v roce 1980. Úmluva se vztahuje například na rovný přístup ke vzdělávání a zdravotní péči, na oblast rovnosti žen a mužů na trhu práce či na prevenci domácího násilí.

Okruh témat, která budou předmětem slyšení delegace ČR, zaslal Výbor v tzv. předběžných otázkách na podzim loňského roku. Jedná se především o opatření přijatá za účelem podpory rovnosti žen a mužů na trhu práce, prevence domácího násilí, snížení délky diskriminačních sporů řešených soudy, odškodnění nezákonně sterilizovaných žen či zajištění svobodné volby místa, způsobu a okolností porodu. Výbor se také zaměří například na dostupnost služeb péče o děti, právo žen se zdravotním postižením na sňatek a výkon rodičovských kompetencí či zvyšující se riziko ohrožení chudobou zejména u žen-samoživitelek.

Přípravu slyšení delegace ČR koordinuje úřad ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vedoucí delegace bude Andrea Baršová, ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR. Součástí delegace budou také zástupkyně a zástupci dalších rezortů.

Vláda ČR v poslední době přijala řadu kroků, které by měly přispět k efektivnějšímu prosazování rovnosti žen a mužů. Jedná se například o schválení Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 a Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 či přijetí Metodiky pro hodnocení dopadů regulace na rovnost žen a mužů. Důležitým krokem bylo také rozhodnutí o přistoupení k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, které vláda přijala 8. února 2016. I o těchto krocích bude delegace ČR Výbor informovat.

Výstupem slyšení delegace ČR jsou tzv. závěrečná doporučení. V těch Výbor zpravidla vyzývá členské státy k podniknutí dalších konkrétních kroků v problematických oblastech souvisejících s diskriminací žen a genderovou nerovností.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ÚZSVM dosáhl v roce 2021 druhých nejvyšších příjmů ve své historii

22:11 ÚZSVM dosáhl v roce 2021 druhých nejvyšších příjmů ve své historii

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dosáhl v loňském roce příjmů ve výši 1,772 …