Denní svícení zachraňuje životy

05.11.2015 11:08

Od sedmého února 2011 musí být v Evropské unii všechny nově schvalované modely osobních a dodávkových automobilů vybaveny tzv. denním svícením. O rok později začala tato povinnost platit i pro kamiony a autobusy. Jaký je potenciál uvedeného opatření snížit počty obětí dopravních nehod?

Denní svícení zachraňuje životy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Silnice, ilustrační foto

Za dne z 99 procent svítíme i v České republice.

V České republice byla zavedena povinnost vztahující se na všechna motorová vozidla svítit i za dne, při nezhoršené viditelnosti, 1. července 2006. Řidiči tak musí mít rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, je-li jimi vozidlo vybaveno. Výhodou používání speciálních světel pro denní svícení oproti první možnosti je lepší viditelnost pro ostatní účastníky silničního provozu a současně nižší spotřeba pohonných hmot. Nakolik řidiči tuto povinnost dodržují, poskytují odpověď průzkumy prováděné Centrem dopravního výzkumu v Brně. V roce 2006 dodržovalo tuto povinnost cca 98,5 % šoférů, nejlepší situace byla v roce 2011, kdy za dne svítilo přes 99,5 % automobilů. V loňském roce bylo osvětleno 99 % vozidel, nejlepší situace byla v Královéhradeckém (přes 99,5 %), nejhorší pak v Jihočeském kraji (necelých 98,5 %). Bližší informace se nacházejí v příloze č. 2.

Neosvětlená vozidla jsou nebezpečná

Špatná viditelnost neosvětlených vozidel za dne se podepisuje na polovině dopravních nehod. Ještě nebezpečnější je při jízdě křižovatkou, kdy má na svědomí až 80 % střetů. Naopak automobily, které svítí i za dne, jsou pro ostatní daleko lépe viditelné, a to díky zvětšení jejich kontrastu vůči okolí silnic. Navíc je ostatní účastníci silničního provozu považují za rychlejší, než ve skutečnosti jsou, a také odhadují, že se nacházejí blíže, než tomu doopravdy je. „Výzkumy prokazují, že osvětlení automobilů za dne nesnižuje viditelnost chodců, cyklistů ani motocyklistů. Naopak i oni profitují z lepší viditelnosti projíždějících osvětlených vozidel. Pravděpodobnost střetů za dne se tak snižuje o 8-15 procent, počet těžce zraněných o 20 a usmrcených dokonce až o 25 procent,“ dodává Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. 

Za snížené viditelnosti (od soumraku do svítání, za mlhy, deště či hustého sněžení, při jízdě v tunelu apod.) musí mít ovšem vozidla rozsvícena obrysová a potkávací (příp. dálková) světla. Světla pro denní svícení je v žádném případě nahradit nemohou.

Dopad na výši spotřeby a produkovaných emisí téměř neměřitelný

Často je diskutován vliv osvětlení vozidel za dne na jejich spotřebu. Skutečnost je taková, že pokud řidiči používají k osvětlení svých automobilů klasických potkávacích světel, u automobilů s průměrnou spotřebou paliva 6,7 litru/100 km se zvýší spotřeba o 3 procenta, u vozidel se spotřebou 10 litrů na 100 km o 2 procenta a u kamionů, jejichž spotřeba je 33 litrů, se jedná pouze o jednoprocentní navýšení. Zvýšení emisí oxidu uhličitého (CO2) je maximálně 1,4 procenta. Pokud jsou však vozidla vybavena světly LED, je navýšení spotřeby jen o 0,1-0,3 a produkce emisí cca 0,1 procenta. „Při používání těchto světel s dlouhou životností navíc nedochází k tolik kritizovanému zvyšování spotřeby žárovek či xenonových výbojek v potkávacích světlometech. Benefity kvalitního denního osvětlení tak výrazně převažují nad negativy,“ upozorňuje Roman Budský.

Dodatečně namontovaná světla pro denní svícení

Výhody světel pro denní svícení jsou nesporné. Nic nebrání si je dodatečně namontovat na starší vozidla. Je ovšem třeba dodržovat příslušná pravidla. Homologovaná LED světla pro denní svícení jsou osazena speciálními LED čipy s vysokým výkonem cca 1W/čip; oproti běžným LED světlům tak mají pětinásobnou svítivost. Na jejich krycím skle musí být kromě homologační značky vylisována značka „RL“. V opačném případě se bude jednat o tzv. poziční světla nejčastěji umisťovaná na autobusy a kamiony ke zdůraznění jejich rozměru. Rozhodně však nemohou sloužit jako světla pro denní svícení.

Na jedno vozidlo se mohou na přední část namontovat dvě svítilny pro denní svícení. Musí vyzařovat světlo bílé barvy. Umísťují se ve výšce od 250 mm do 1 500 mm. Vzdálenost svítilen od bočního obrysu vozidla může být maximálně 400 mm, jejich nejmenší vzájemná vzdálenost je 600 mm (blíže viz příloha č. 3). Uvedená světla se musejí automaticky rozsvítit po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnout po jeho vypnutí. K automatickému zhasnutí musí dojít i po rozsvícení obrysových světel. Dodatečná montáž světel pro denní svícení není považována za přestavbu vozidla ani změnu technických údajů. Jejich umístění na vozidlo tak nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do technického průkazu. „Řidiči jedoucímu ve vozidle svítícím neschválenými osvětlením hrozí pokuta. Právem. Je stejně nebezpečný jako ti, kdo nesvítí vůbec,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Pokud jsou nedostatky v montáži světel pro denní svícení zjištěny při technické prohlídce na stanici technické kontroly, je takovému vozidlu omezena způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a provozovatel vozidla má 30 dní na to, aby závady odstranil,  v této lhůtě pak musí opětovně vozidlo přistavit k technické prohlídce.  

Pravidla pro denní svícení v Evropě nejsou jednotná

Evropa je klimaticky velmi rozmanitý kontinent. Pravidla pro používání denních světel proto nejsou jednotná. Povinně se za dne svítí v těchto zemích: Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Norsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko. V Chorvatsku platí povinnost denního svícení od poslední říjnové do poslední březnové neděle, tedy od ukončení letního času do jeho začátku. V Itálii, Maďarsku, Rumunsku a Rusku platí celoroční povinnost svítit při jízdě mimo obydlené oblasti. Na Ukrajině platí povinnost svítit od 1. října do 30. dubna.
Ve Francii, Německu a Nizozemsku není svícení povinné, je však doporučené. Zajímavostí je, že na Gibraltaru platí obecný zákaz jízdy s rozsvícenými dálkovými světly. V Maďarsku, Řecku a Španělsku nelze jezdit s rozsvícenými dálkovými světly v obydlených oblastech.

Tým silniční bezpečnosti je značka, pod kterou vykonává své aktivity nezisková organizace Bezpečně na silnicích o.p.s. založená v roce 2010. Jejím hlavním posláním je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti. Více informací naleznete na webu http://www.tymbezpecnosti.cz

Pravidla pro denní svícení v evropských státech

• Andorra
Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti.

• Belgie
Potkávací světla jen za snížené viditelnosti.

• Bělorusko
Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Také v případě, že vozidlo je vlečeno či vleče jiné motorové vozidla.

• Bosna-Hercegovina
Povinné denní svícení celoročně.

• Bulharsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Černá Hora
Denní svícení povinné celoročně.

• Dánsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Estonsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Finsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Francie a Monako
Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Francouzská vláda doporučuje svítit i za dne. Pro motocykly platí tato povinnost celoročně.

• Gibraltar
Potkávací světla jen tmy. Zákaz používání dálkových světel.

• Chorvatsko
Denní svícení povinné od poslední říjnové do poslední březnové neděle, tedy od ukončení letního času do jeho začátku. Za zhoršené viditelnosti povinnost celoročně. Motocykly povinné celoročně.

• Irsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Island
Denní svícení povinné celoročně.

• Itálie a San Marino
Denní svícení povinné celoročně při jízdě mimo obydlené oblasti. Také za deště, sněžení či jinak snížené viditelnosti. Zadní mlhová světla možno používat jen při dohlednosti snížené na max. 50 metrů, za silného deště či intenzivního sněžení.

• Kypr
Jen pro motocykly. Pro automobily povinnost svítit od půlhodiny po západu slunce do půlhodiny před jeho východem. Používání bodových reflektorů je zakázáno.

• Lichtenštejnsko
Denní svícení doporučené (potkávací světla).

• Litva
Denní svícení povinné celoročně.

• Lotyšsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Lucembursko
Denní svícení není povinné. Povinnost použít potkávací světla platí při dohlednosti na max. 100 metrů (za mlhy, deště či sněžení apod.). V noci je řidič povinen upozornit řidiče, kterého hodlá předjet, krátkým probliknutím dálkovými světly. Při parkování v noci je třeba osvětlit vozidlo obrysovými světly tam, kde není funkční veřejné osvětlení.

• Maďarsko
Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec. V zastavěných oblastech platí zákaz používat dálková světla.

• Makedonie
Denní svícení povinné celoročně.

• Malta
Denní svícení není povinné.

• Německo
Potkávací světla jen za zhoršené viditelnosti. Celodenní svícení je však doporučeno.

• Nizozemsko
Denní svícení není povinné, ale je doporučené.

• Norsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Polsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Portugalsko
Denní svícení není povinné.

• Rakousko
Povinnost svítit za dne jen pro motocykly. Pro ostatní jen za zhoršené viditelnosti.

• Rumunsko
Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec.

• Rusko
Denní svícení povinné jen při jízdě mimo obec.

• Řecko
Potkávací světla za dne jen za zhoršené viditelnosti. Ve městech platí zákaz používat dálková světla.

• Slovensko
Denní svícení povinné celoročně.

• Slovinsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Srbsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Španělsko
Povinné pro motocykly. Pro ostatní vozidla povinné jen za snížené viditelnosti. V obydlených oblastech platí zákaz používání dálkových světel. Za snížené viditelnosti může řidič použít obrysová či potkávací světla, a to v závislosti na kvalitě osvětlení silnice.

• Švédsko
Denní svícení povinné celoročně. Při parkování na silnici za tmy, svítání a soumraku v místech, kde není dostatečné veřejné osvětlení, musí být na vozidla rozsvícena obrysová světla.

• Švýcarsko
Denní svícení povinné celoročně.

• Turecko
Není povinné celodenní svícení.

• Ukrajina
Denní svícení povinné od 1. října do 30. dubna.

• Velká Británie
Není povinné. Potkávací světla (případně přední a zadní světla do mlhy) jen za výrazně zhoršené viditelnosti (obecně při dohlednosti pod 100 metrů).

Vývoj dodržování svícení ve dne v ČR


Dodržování svícení vozidel ve dne. Horní řada ukazuje vývoj dodržování svícení v ČR v jednotlivých letech; spodní graf – průměrné používání v jednotlivých krajích a v ČR ve sledovaných letech (zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno)

Zásady pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení


Zásady pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení
(zdroj: http://www.policie.cz/clanek/svetla-pro-denni-sviceni.aspx)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Veterinární správa odebrala v rámci plošného monitoringu AMP již přes 1000 vzorků potravin

22:28 Veterinární správa odebrala v rámci plošného monitoringu AMP již přes 1000 vzorků potravin

Státní veterinární správa (SVS) v rámci plošného monitoringu na výskyt afrického moru prasat (AMP) o…