Elektronická aukce energií v Praze 2 úspěšně proběhla

12.11.2013 16:00

Dne 30. 10. 2013 proběhla elektronická aukce na dodavatele elektrické energie a plynu pro domácnosti v městské části Praha 2. Vítězem pro obě komodity se stala společnost Vemex Energie, a. s., jejímž majoritním vlastníkem je společnost Gazprom Germania GmbH.

Elektronická aukce energií v Praze 2 úspěšně proběhla
Foto: Praha2.cz
Popisek: Praha 2

V Praze 2 se do elektronické aukce přihlásilo více než 300 domácností. Několik desítek domácností, které nebyly zařazeny do říjnové aukce buď z důvodu pozdějšího podepsání mandátní smlouvy se spol. eCENTRE nebo pozdějšího dodání požadovaných doplňujících informací, se zúčastní aukce listopadové.

Z uvedených výsledků je patrné, že průměrná výše úspory dosáhla u elektřiny 31,08 % a u zemního plynu 25,16 %.

energie.jpg

Místostarosta Prahy 2 Ing. Jan Vaněk dodává: „Jsme rádi, že většina domácností ušetří více než 20 % na obou komoditách.“

Do soutěže se přihlásilo 39 dodavatelů. Podmínkou účasti bylo mimo jiné podepsání čestného prohlášení, v němž se dodavatel zavazuje, že ceny jsou konečné a neměnné po dobu dvou let a že smlouvy se uzavírají na dobu určitou (24 měsíců), bez možnosti automatického prodlužování.

Všechny klienty bude zástupce společnosti eCENTRE do několika dní kontaktovat a sdělí jim jejich konkrétní úsporu a termín, kdy budou na úřadu Prahy 2 připraveny k podpisu smlouvy s novým dodavatelem. Předpokládaný termín je druhá polovina měsíce listopadu 2013 a doba trvání 10 pracovních dní.

Domácnosti a podnikatelé, kteří nebyli zařazeni do říjnové elektronické aukce na elektrickou energii a zemní plyn budou soutěžit v aukci listopadové.

Termíny jsou následující:

  • Domácnosti     28. 11. 2013 od 10 hodin
  • Komerční sektor I.    14. 11. 2013
  • Komerční sektor II.    27. 11. 2013

O výsledku aukce budou všichni občané informováni na internetových stránkách městské části Praha 2. Zda a kolik domácnost ušetřila, se občan dozví od zástupců společnosti eCENTRE, kteří budou jednotlivé občany kontaktovat nejpozději do 10 dnů po e-aukci, a to e-mailem nebo telefonem a současně s nimi bude domluven další postup týkající se podepsání nových smluv.

O všem budou občané včas informováni na webových stránkách městské části Praha 2 a na informační lince 236 044 111.

reklama

autor: praha2.cz

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Úřad vlády připravil cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie

7:14 Úřad vlády připravil cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie

Úřad vlády ČR uspořádá cyklus adventních nedělí v zahradě Strakovy akademie. První z nich se uskuteč…